Dokumenty AXA SFIO

Prospekt informacyjny

Prospekt Informacyjny AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (AXA SFIO) z 1 stycznia 2021 r.

 

Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA SFIO z 1 stycznia 2021 r.

Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA SFIO z 18 grudnia 2020 r.

Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA SFIO z 2 grudnia 2020 r.

Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA SFIO z 14 października 2020 r.

Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA SFIO z 28 sierpnia 2020 r.

Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA SFIO z 14 lipca 2020 r.

Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA SFIO z 13 maja 2020 r.

Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA SFIO z 31 maja 2019 r. 

Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA SFIO z 21 kwietnia 2019 r. 

Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA SFIO z 6 marca 2019 r.

Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA SFIO z 21 stycznia 2019 r.

Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA SFIO z 18 stycznia 2019 r.  

 

Ogłoszenie o zmianie statutu AXA SFIO z 1 stycznia 2021 r.

Ogłoszenie o zmianie statutu AXA SFIO z 18 grudnia 2020 r.

Ogłoszenie o zmianie statutu AXA SFIO z 2 grudnia 2020 r.

Ogłoszenie o zmianie statutu AXA SFIO z 14 października 2020 r.

Ogłoszenie o zmianie statutu AXA SFIO z 14 lipca 2020 r.

Ogłoszenie o zmianie statutu AXA SFIO z 13 maja 2020 r.

Ogłoszenie o zmianie statutu AXA SFIO z 13 lutego 2020 r.

Ogłoszenie o zmianie statutu AXA SFIO z 31 maja 2019 r.

Ogłoszenie o zmianie statutu AXA SFIO z 21 kwietnia 2019 r.

Sprostowanie ogłoszenia o zmianie statutu AXA SFIO z 6 grudnia 2018 r.

Ogłoszenie o zmianie statutu AXA SFIO z 21 stycznia 2019 r

Ogłoszenie o zmianie statutu AXA SFIO z 18 stycznia 2019 r

 

Archiwum ogłoszeń

 

 


Sprawozdania finansowe

Półroczne sprawozdanie finansowe AXA SFIO za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku

 

Półroczne jednostkowe sprawozdania finansowe subfunduszy AXA FIO za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku: 

AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich

AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek

AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych

AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji

AXA Subfundusz Globalnych Akcji

AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych

 

Archiwum sprawozdań

Roczne sprawozdanie finansowe AXA SFIO/ za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Półroczne sprawozdanie finansowe AXA SFIO/ za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku

Roczne sprawozdanie finansowe AXA SFIO / za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Półroczne sprawozdanie finansowe AXA SFIO / za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

Roczne sprawozdanie finansowe AXA SFIO / za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 


Pozostałe informacje

Informacja dla klienta AFI – AXA SFIO z 2 grudnia 2020 r.

Informacja dla klienta AFI – AXA SFIO z 14 października 2020 r.

Informacja dla klienta AFI – AXA SFIO z 28 sierpnia 2020 r.

Informacja dla klienta AFI – AXA SFIO z 14 lipca 2020 r.

Informacja dla klienta AFI – AXA SFIO z 13 maja 2020 r.

Skład portfela dla funduszu AXA SFIO na dzień 30.09.2020 r.

Sprawozdanie roczne alternatywnego funduszu inwestycyjnego dla SFIO za 2018 rok

Ogłoszenie o terminach rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa AXA SFIO) z 3 października 2017 r.

 

Pozostałe dokumenty AXA TFI

Komentarze rynkowe


 

Pozostałe dokumenty AXA TFI Komentarze rynkowe

 

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online