Pozostałe dokumenty funduszy i AXA TFI

Regulaminy

Regulamin korzystania z Serwisu Fundusze.AXA.pl (obowiązuje od 14 maja 2020 r.).

 

Ogłoszenie o zmianach do Regulaminu świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu (z 29 kwietnia 2020 r.)

 

Archiwum ogłoszeń


Statut AXA TFI
Pozostałe informacje

Opis strategii wykonywania prawa głosu z instrumentów finansowych AXA TFI SA

Uchwała Zarządu AXA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA z 14 września 2017 r.

Uchwała Zarządu AXA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA z 10 maja 2017 r. 

Uchwała Zarządu AXA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA z 19 września 2016 r. 

Uchwała Zarządu AXA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA z 20 maja 2016 r. 

Polityka Informacyjna AXA TFI

Struktura Organizacyjna AXA TFI

Polityka wynagradzania AXA TFI

Zasady Ładu Korporacyjnego w AXA TFI S.A.


Jak oceniasz
serwis axa.pl?