ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek o wypłatę szkody
(dot. ubezpieczeń komunikacyjnych) lub świadczenia
(dot. ubezpieczeń: Trafna Decyzja, Optymalny Wybór,
NNW – Bezpieczny.pl, Ochrona z Plusem – wszystkie pakiety).

Sprawdź status

Pozostałe dokumenty funduszy i AXA TFI

Regulaminy

Regulamin świadczenia usług pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa przez AXA TFI S.A. (z dnia 31 lipca 2013 r.)

 

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu (obowiązuje od 10 kwietnia 2019 r.)

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu (obowiązuje od 29 listopada 2017 r.)

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu (obowiązuje od 17 listopada 2017 r.)

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu (obowiązuje od 6 listopada 2017 r.) 

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu (obowiązuje od 10 stycznia 2017 r.)

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu (obowiązuje od 1 grudnia 2015 r.)

 

Ogłoszenie o zmianach do Regulaminu świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu (z 27 marca 2019 r.)

Ogłoszenie o zmianach do Regulaminu świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu (z dnia 15 listopada 2017 r.)

Ogłoszenie o zmianach do Regulaminu świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu (z dnia 3 listopada 2017 r.)

Ogłoszenie o zmianach do Regulaminu świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu (z dnia 20 października 2016 r.)

Ogłoszenie o zmianach do Regulaminu świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu (z dnia 27 grudnia 2016 r.)

Ogłoszenie o zmianach do Regulaminu świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu (z dnia 1 grudnia 2015 r.)

Ogłoszenie o zmianach do Regulaminu świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu (z dnia 18 kwietnia 2013 r.)


Statut AXA TFI
Pozostałe informacje

Opis strategii wykonywania prawa głosu z instrumentów finansowych AXA TFI SA

Uchwała Zarządu AXA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA z 14 września 2017 r.

Uchwała Zarządu AXA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA z 10 maja 2017 r. 

Uchwała Zarządu AXA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA z 19 września 2016 r. 

Uchwała Zarządu AXA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA z 20 maja 2016 r. 

Polityka Informacyjna AXA TFI

Struktura Organizacyjna AXA TFI

Polityka wynagradzania AXA TFI

Zasady Ładu Korporacyjnego w AXA TFI S.A.


Jak oceniasz
serwis axa.pl?