Pozostałe dokumenty funduszy i AXA TFI

Regulaminy

Regulamin świadczenia usług pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa przez AXA TFI S.A. (z dnia 16 stycznia 2020 r.)

 

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu (obowiązuje od 10 kwietnia 2019 r.)

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu (obowiązuje od 29 listopada 2017 r.)

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu (obowiązuje od 17 listopada 2017 r.)

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu (obowiązuje od 6 listopada 2017 r.) 

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu (obowiązuje od 10 stycznia 2017 r.)

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu (obowiązuje od 1 grudnia 2015 r.)

 

Ogłoszenie o zmianach do Regulaminu świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu (z 27 marca 2019 r.)

Ogłoszenie o zmianach do Regulaminu świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu (z dnia 15 listopada 2017 r.)

Ogłoszenie o zmianach do Regulaminu świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu (z dnia 3 listopada 2017 r.)

Ogłoszenie o zmianach do Regulaminu świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu (z dnia 20 października 2016 r.)

Ogłoszenie o zmianach do Regulaminu świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu (z dnia 27 grudnia 2016 r.)

Ogłoszenie o zmianach do Regulaminu świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu (z dnia 1 grudnia 2015 r.)

Ogłoszenie o zmianach do Regulaminu świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu (z dnia 18 kwietnia 2013 r.)


Statut AXA TFI
Pozostałe informacje
Jak oceniasz
serwis axa.pl?