Notowania funduszy

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Fundusze AXA FIO i AXA SFIO
Stopa zwrotu (%)
Data wyceny
2020-07-09
128,88
128,88
0,02
0,05
0,23
0,77
1,03
1,67
3,29
5,68
2020-07-09
134,71
137,46
0,00
0,10
0,50
1,88
0,26
0,93
2,55
3,76
2020-07-09
147,89
150,91
-0,01
0,05
0,56
1,41
4,31
4,47
8,84
11,76
2020-07-09
124,98
130,19
0,06
2,48
6,26
16,52
7,16
13,96
7,12
10,42
2020-07-09
99,88
103,50
-0,21
0,39
0,59
8,19
-8,70
-8,80
-19,20
-16,61
2020-07-09
118,82
125,07
0,28
0,53
0,70
17,04
-7,83
-5,02
-3,50
-8,36
2020-07-09
103,15
108,58
0,26
0,34
0,40
14,27
-10,58
-10,34
-7,07
-15,16
2020-07-09
101,66
107,01
0,74
4,12
7,01
18,00
-1,24
5,86
4,29
-2,46
2020-07-09
119,26
125,54
0,32
0,84
2,69
19,44
-7,21
-5,98
-7,44
-12,52
2020-07-09
227,63
239,61
-0,35
1,47
7,16
26,88
22,38
38,09
31,63
47,50
2020-07-09
109,47
113,44
0,02
0,47
1,24
6,79
4,09
5,70
10,93
-
2020-07-09
110,17
114,76
0,11
1,46
3,18
6,81
10,78
13,40
11,81
-
2020-07-09
102,66
104,76
-0,03
0,52
0,22
6,12
-0,16
0,88
4,66
-
2020-07-09
98,22
100,22
-0,61
1,46
-0,21
13,85
-10,49
-4,05
-2,36
-
2020-07-09
122,95
127,41
1,04
1,90
1,74
19,42
4,98
12,96
19,82
-
2020-07-09
103,82
109,28
-0,24
0,06
0,67
13,61
-3,28
3,08
5,73
-

 

Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

AXA Ostrożnego Inwestowania
2020-07-09
128,88
0,02 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2020-07-09
134,71
0,00 %
AXA Subfundusz Obligacji
2020-07-09
147,89
-0,01 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2020-07-09
124,98
0,06 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2020-07-09
99,88
-0,21 %
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2020-07-09
118,82
0,28 %
AXA Subfundusz Akcji
2020-07-09
103,15
0,26 %
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2020-07-09
101,66
0,74 %
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2020-07-09
119,26
0,32 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2020-07-09
227,63
-0,35 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-07-09
109,47
0,02 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-07-09
110,17
0,11 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-07-09
102,66
-0,03 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-07-09
98,22
-0,61 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-07-09
122,95
1,04 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-07-09
103,82
-0,24 %
Zapisz wycenę do pliku
Jak oceniasz
serwis axa.pl?