Notowania funduszy

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Fundusze FIO i SFIO
Stopa zwrotu (%)
Data wyceny
2020-06-03
128,64
128,64
0,06
0,19
0,30
0,48
0,84
1,78
3,33
5,67
2020-06-03
134,02
136,76
0,04
0,22
0,48
-0,56
-0,19
0,61
2,15
3,17
2020-06-03
147,49
150,50
-0,09
0,37
0,68
2,22
3,34
5,27
8,69
11,11
2020-06-03
119,13
124,09
0,36
2,53
5,41
2,46
5,90
11,59
2,28
4,17
2020-06-03
98,90
102,49
0,11
1,78
3,55
-1,76
-7,60
-8,92
-20,27
-17,60
2020-06-03
115,58
121,66
1,37
3,49
7,47
-4,31
-5,83
-3,32
-9,19
-11,24
2020-06-03
100,86
106,17
1,45
3,79
6,61
-5,23
-8,74
-8,64
-12,01
-17,48
2020-06-03
94,28
99,24
2,17
6,49
5,87
0,22
0,19
1,91
-7,61
-11,26
2020-06-03
114,89
120,94
1,28
2,93
6,56
-5,73
-5,21
-6,03
-16,00
-15,98
2020-06-03
215,52
226,86
0,78
3,94
11,89
13,53
21,23
34,30
20,75
34,19
2020-06-03
107,44
111,34
0,15
0,67
1,87
-0,01
2,47
4,78
8,74
-
2020-06-03
105,88
110,29
-0,37
-0,52
0,50
1,82
6,76
9,57
6,13
-
2020-06-03
100,89
102,95
0,35
0,81
2,44
-2,18
-1,07
1,27
2,97
-
2020-06-03
97,34
99,33
1,83
2,81
7,23
-4,16
-7,38
-0,86
-5,01
-
2020-06-03
117,91
122,19
1,18
2,58
6,08
4,73
6,14
15,50
17,71
-
2020-06-03
101,91
107,27
1,41
2,73
5,33
0,38
-0,76
7,61
4,04
-
AXA Ostrożnego Inwestowania
2020-06-03
128,64
0,06 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2020-06-03
134,02
0,04 %
AXA Subfundusz Obligacji
2020-06-03
147,49
-0,09 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2020-06-03
119,13
0,36 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2020-06-03
98,90
0,11 %
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2020-06-03
115,58
1,37 %
AXA Subfundusz Akcji
2020-06-03
100,86
1,45 %
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2020-06-03
94,28
2,17 %
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2020-06-03
114,89
1,28 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2020-06-03
215,52
0,78 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-06-03
107,44
0,15 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-06-03
105,88
-0,37 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-06-03
100,89
0,35 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-06-03
97,34
1,83 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-06-03
117,91
1,18 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-06-03
101,91
1,41 %
Fundusze PPK
Stopa zwrotu (%)
Data wyceny
2020-06-03
105,99
105,99
0,34
1,18
2,81
3,75
5,86
-
-
-
2020-06-03
106,84
106,84
0,65
1,70
4,17
4,34
6,69
-
-
-
2020-06-03
107,67
107,67
0,77
1,92
4,84
4,94
7,53
-
-
-
2020-06-03
108,11
108,11
0,91
2,15
5,49
5,27
7,97
-
-
-
2020-06-03
108,93
108,93
1,01
2,35
6,02
5,98
8,79
-
-
-
2020-06-03
108,61
108,61
1,01
2,33
5,98
5,56
8,47
-
-
-
2020-06-03
109,32
109,32
1,06
2,41
6,19
6,01
9,17
-
-
-
2020-06-03
109,91
109,91
1,11
2,51
6,75
6,54
9,67
-
-
-
Subfundusz AXA Emerytura 2025
2020-06-03
105,99
0,34 %
Subfundusz AXA Emerytura 2030
2020-06-03
106,84
0,65 %
Subfundusz AXA Emerytura 2035
2020-06-03
107,67
0,77 %
Subfundusz AXA Emerytura 2040
2020-06-03
108,11
0,91 %
Subfundusz AXA Emerytura 2045
2020-06-03
108,93
1,01 %
Subfundusz AXA Emerytura 2050
2020-06-03
108,61
1,01 %
Subfundusz AXA Emerytura 2055
2020-06-03
109,32
1,06 %
Subfundusz AXA Emerytura 2060
2020-06-03
109,91
1,11 %
Zapisz wycenę do pliku
Jak oceniasz
serwis axa.pl?