Notowania funduszy

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Fundusze AXA FIO i AXA SFIO
Stopa zwrotu (%)
Data wyceny
2020-08-12
129,07
129,07
0,01
0,00
0,09
0,63
1,06
1,68
3,29
5,74
2020-08-12
135,00
137,76
-0,02
-0,01
0,16
1,30
0,29
0,98
2,62
3,85
2020-08-12
148,22
151,24
0,00
-0,07
0,16
1,02
4,26
4,00
8,90
11,99
2020-08-12
101,27
104,94
0,11
0,15
1,19
4,91
-6,25
-5,35
-17,11
-15,35
2020-08-12
125,56
130,79
-0,26
-0,06
0,63
9,00
4,70
16,97
7,30
12,84
2020-08-12
100,64
105,94
0,23
-0,45
-0,56
12,64
-0,96
12,13
3,22
-4,48
2020-08-12
122,10
128,53
-0,02
0,16
2,54
14,12
-7,06
2,25
-3,41
-5,75
2020-08-12
106,23
111,82
0,08
0,17
2,75
13,25
-8,80
-2,41
-7,57
-13,36
2020-08-12
232,39
244,62
0,37
2,83
2,38
12,17
13,94
44,64
31,20
48,98
2020-08-12
122,07
128,49
-0,43
-0,51
2,44
12,66
-7,89
1,40
-8,73
-10,30
2020-08-12
110,10
114,09
-0,23
-0,15
0,45
4,51
3,42
5,37
10,80
-
2020-08-12
110,40
115,00
-0,28
0,30
0,65
2,59
7,79
12,60
11,49
-
2020-08-12
104,46
106,59
0,01
0,36
1,76
5,88
0,76
2,22
6,37
-
2020-08-12
108,05
113,74
0,33
1,90
3,36
10,65
-2,31
10,09
9,55
-
2020-08-12
126,86
131,46
-0,81
0,00
3,05
11,54
4,25
19,23
20,41
-
2020-08-12
102,00
104,08
0,98
2,92
4,13
11,78
-10,53
4,22
0,68
-

 

Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

AXA Ostrożnego Inwestowania
2020-08-12
129,07
0,01 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2020-08-12
135,00
-0,02 %
AXA Subfundusz Obligacji
2020-08-12
148,22
0,00 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2020-08-12
101,27
0,11 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2020-08-12
125,56
-0,26 %
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2020-08-12
100,64
0,23 %
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2020-08-12
122,10
-0,02 %
AXA Subfundusz Akcji
2020-08-12
106,23
0,08 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2020-08-12
232,39
0,37 %
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2020-08-12
122,07
-0,43 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-08-12
110,10
-0,23 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-08-12
110,40
-0,28 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-08-12
104,46
0,01 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-08-12
108,05
0,33 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-08-12
126,86
-0,81 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-08-12
102,00
0,98 %
Zapisz wycenę do pliku
Jak oceniasz
serwis axa.pl?