Notowania funduszy

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Fundusze AXA FIO i AXA SFIO
Stopa zwrotu (%)
Data wyceny
2020-07-06
128,83
128,83
-0,06
0,02
0,16
0,88
0,96
1,64
3,25
5,65
2020-07-06
134,68
137,43
0,02
0,20
0,56
1,98
0,18
0,91
2,54
3,72
2020-07-06
147,86
150,88
-0,06
0,39
0,65
2,06
3,89
4,72
8,80
11,74
2020-07-06
123,99
129,16
1,14
3,75
4,63
18,91
7,44
13,10
6,47
9,53
2020-07-06
100,12
103,75
0,69
1,42
0,57
11,17
-8,32
-9,67
-18,26
-16,29
2020-07-06
119,72
126,02
1,15
3,69
1,12
19,80
-6,76
-4,90
-3,01
-7,99
2020-07-06
104,00
109,47
1,02
3,39
0,54
17,37
-9,84
-10,19
-6,54
-14,68
2020-07-06
101,06
106,38
2,76
6,63
5,14
20,25
-1,17
4,35
5,10
-3,62
2020-07-06
120,27
126,60
1,24
3,82
3,12
21,90
-5,58
-5,62
-7,16
-12,03
2020-07-06
229,35
241,42
2,15
7,55
7,79
31,62
23,81
37,93
33,46
49,04
2020-07-06
109,21
113,17
-0,05
0,30
1,48
7,04
3,77
5,10
10,60
-
2020-07-06
109,57
114,14
0,34
2,06
3,91
5,89
10,20
12,59
11,17
-
2020-07-06
102,45
104,54
0,01
0,22
1,06
5,99
-0,33
0,58
4,54
-
2020-07-06
98,08
100,08
0,17
2,49
-0,67
20,70
-11,05
-5,17
-1,59
-
2020-07-06
121,20
125,60
0,21
4,37
2,86
27,19
4,36
10,70
19,06
-
2020-07-06
105,01
110,54
1,63
3,97
2,70
21,26
-2,02
3,41
7,71
-

 

Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

AXA Ostrożnego Inwestowania
2020-07-06
128,83
-0,06 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2020-07-06
134,68
0,02 %
AXA Subfundusz Obligacji
2020-07-06
147,86
-0,06 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2020-07-06
123,99
1,14 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2020-07-06
100,12
0,69 %
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2020-07-06
119,72
1,15 %
AXA Subfundusz Akcji
2020-07-06
104,00
1,02 %
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2020-07-06
101,06
2,76 %
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2020-07-06
120,27
1,24 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2020-07-06
229,35
2,15 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-07-06
109,21
-0,05 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-07-06
109,57
0,34 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-07-06
102,45
0,01 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-07-06
98,08
0,17 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-07-06
121,20
0,21 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-07-06
105,01
1,63 %
Zapisz wycenę do pliku
Jak oceniasz
serwis axa.pl?