Notowania funduszy

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Fundusze AXA FIO i AXA SFIO
Stopa zwrotu (%)
Data wyceny
2020-12-03
129,50
129,50
0,01
0,05
0,13
0,29
0,67
1,51
3,29
5,05
2020-12-03
107,66
113,33
-0,15
1,15
10,91
4,21
6,74
-2,59
-3,44
-10,47
2020-12-03
129,04
135,83
1,11
-0,02
8,62
4,59
12,32
6,47
4,81
-4,25
2020-12-03
111,90
117,79
1,01
0,83
9,20
11,54
18,69
18,92
19,02
7,14
2020-12-03
127,63
132,95
0,09
0,41
2,12
1,75
7,14
13,46
19,53
12,44
2020-12-03
149,18
152,22
-0,01
-0,10
-0,16
0,70
1,15
4,53
8,55
11,59
2020-12-03
135,84
138,61
0,01
-0,01
0,09
0,50
1,36
1,17
2,96
3,96
2020-12-03
257,89
271,46
0,22
1,58
7,63
11,45
19,66
45,06
72,85
51,34
2020-12-03
127,17
133,86
-0,01
1,70
12,72
7,13
10,03
3,62
6,58
-1,33
2020-12-03
104,37
108,16
0,38
0,22
4,27
3,68
5,53
-2,49
-9,24
-14,07
2020-12-03
139,41
144,47
-0,16
1,35
8,06
1,51
18,23
25,49
41,68
39,51
2020-12-03
110,82
113,08
0,00
2,27
11,79
8,16
13,85
5,44
20,30
10,90
2020-12-03
110,48
114,49
0,07
0,00
0,61
0,25
2,83
5,37
12,54
10,54
2020-12-03
115,21
120,01
0,29
1,00
-0,22
3,34
8,81
16,16
21,24
15,33
2020-12-03
117,89
124,09
0,31
0,29
8,10
7,66
15,68
14,80
26,53
18,02
2020-12-03
106,06
108,22
0,09
0,13
1,95
1,35
5,12
4,00
9,60
6,13

 

Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

AXA Ostrożnego Inwestowania
2020-12-03
129,50
0,01 %
AXA Subfundusz Akcji
2020-12-03
107,66
-0,15 %
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2020-12-03
129,04
1,11 %
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2020-12-03
111,90
1,01 %
AXA Subfundusz Makroalokacji
2020-12-03
127,63
0,09 %
AXA Subfundusz Obligacji
2020-12-03
149,18
-0,01 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2020-12-03
135,84
0,01 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2020-12-03
257,89
0,22 %
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2020-12-03
127,17
-0,01 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2020-12-03
104,37
0,38 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-12-03
139,41
-0,16 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich ESG
2020-12-03
110,82
0,00 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-12-03
110,48
0,07 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-12-03
115,21
0,29 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-12-03
117,89
0,31 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-12-03
106,06
0,09 %
Fundusze PPK - AXA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%)
Data wyceny
2020-12-03
112,26
112,26
-0,03
0,21
3,02
-
-
-
-
-
2020-12-03
115,64
115,64
-0,03
0,55
5,15
-
-
-
-
-
2020-12-03
117,91
117,91
-0,06
0,73
6,17
-
-
-
-
-
2020-12-03
119,69
119,69
-0,07
0,89
7,17
-
-
-
-
-
2020-12-03
121,61
121,61
-0,06
0,96
7,91
-
-
-
-
-
2020-12-03
121,35
121,35
-0,06
0,97
7,92
-
-
-
-
-
2020-12-03
122,72
122,72
-0,06
1,00
8,27
-
-
-
-
-
2020-12-03
125,90
125,90
-0,04
0,93
8,49
-
-
-
-
-
Subfundusz AXA Emerytura 2025
2020-12-03
112,26
-0,03 %
Subfundusz AXA Emerytura 2030
2020-12-03
115,64
-0,03 %
Subfundusz AXA Emerytura 2035
2020-12-03
117,91
-0,06 %
Subfundusz AXA Emerytura 2040
2020-12-03
119,69
-0,07 %
Subfundusz AXA Emerytura 2045
2020-12-03
121,61
-0,06 %
Subfundusz AXA Emerytura 2050
2020-12-03
121,35
-0,06 %
Subfundusz AXA Emerytura 2055
2020-12-03
122,72
-0,06 %
Subfundusz AXA Emerytura 2060
2020-12-03
125,90
-0,04 %
Zapisz wycenę do pliku
Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online