Notowania funduszy

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Fundusze AXA FIO i AXA SFIO
Stopa zwrotu (%)
Data wyceny
2020-08-13
129,10
129,10
0,02
0,05
0,09
0,64
1,10
1,69
3,30
5,77
2020-08-13
135,14
137,90
0,10
0,05
0,30
1,34
0,39
1,08
2,71
3,96
2020-08-13
148,28
151,31
0,04
-0,06
0,37
0,80
4,48
3,82
8,99
12,04
2020-08-13
101,31
104,98
0,04
0,53
0,88
5,26
-5,99
-5,81
-17,25
-15,31
2020-08-13
126,03
131,28
0,37
0,17
0,66
9,60
4,57
17,54
7,78
13,27
2020-08-13
100,56
105,85
-0,08
-0,21
-1,75
13,43
-0,17
10,58
4,65
-4,56
2020-08-13
122,35
128,79
0,20
1,08
2,34
14,74
-6,92
0,66
-3,23
-5,56
2020-08-13
106,44
112,04
0,20
1,03
2,54
14,01
-8,56
-3,95
-7,44
-13,19
2020-08-13
235,54
247,94
1,36
3,11
2,27
13,78
14,72
46,30
33,39
51,00
2020-08-13
123,17
129,65
0,90
1,12
2,70
14,35
-6,60
0,96
-7,17
-9,49
2020-08-13
110,04
114,03
-0,05
-0,22
0,52
4,25
3,47
5,06
10,79
-
2020-08-13
111,14
115,77
0,67
0,01
1,12
2,57
8,24
13,56
12,48
-
2020-08-13
104,32
106,45
-0,13
0,10
1,69
5,54
0,58
2,20
6,44
-
2020-08-13
108,32
114,02
0,25
2,11
2,02
11,73
-2,54
10,94
10,31
-
2020-08-13
128,56
133,22
1,34
0,59
3,82
15,39
4,90
22,32
22,41
-
2020-08-13
102,13
104,21
0,13
2,28
3,96
12,58
-10,63
4,78
1,67
-

 

Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

AXA Ostrożnego Inwestowania
2020-08-13
129,10
0,02 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2020-08-13
135,14
0,10 %
AXA Subfundusz Obligacji
2020-08-13
148,28
0,04 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2020-08-13
101,31
0,04 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2020-08-13
126,03
0,37 %
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2020-08-13
100,56
-0,08 %
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2020-08-13
122,35
0,20 %
AXA Subfundusz Akcji
2020-08-13
106,44
0,20 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2020-08-13
235,54
1,36 %
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2020-08-13
123,17
0,90 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-08-13
110,04
-0,05 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-08-13
111,14
0,67 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-08-13
104,32
-0,13 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-08-13
108,32
0,25 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-08-13
128,56
1,34 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-08-13
102,13
0,13 %
Zapisz wycenę do pliku
Jak oceniasz
serwis axa.pl?