Notowania funduszy

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Fundusze AXA FIO i AXA SFIO
Stopa zwrotu (%)
Data wyceny
2020-09-21
129,13
129,13
0,01
0,00
0,05
0,33
1,04
1,57
3,31
5,42
2020-09-21
135,26
138,02
0,01
0,01
0,10
0,74
2,11
1,08
2,70
3,78
2020-09-21
148,24
151,27
0,07
0,02
0,01
0,67
3,31
4,20
9,01
11,58
2020-09-21
99,79
103,41
-1,33
-0,89
-1,01
0,82
17,25
-7,94
-16,66
-18,49
2020-09-21
122,77
127,89
-1,71
-1,10
-2,78
2,65
27,24
10,90
8,31
8,04
2020-09-21
99,02
104,23
-2,14
-1,64
-1,14
3,60
25,10
4,18
3,37
-8,91
2020-09-21
113,54
119,52
-2,51
-3,24
-6,32
-2,87
20,19
-7,62
-6,36
-14,18
2020-09-21
99,37
104,60
-1,97
-2,74
-5,79
-2,10
18,79
-11,36
-11,39
-20,59
2020-09-21
235,86
248,27
-2,60
0,23
1,18
10,24
56,93
37,18
39,52
44,11
2020-09-21
117,10
123,26
-2,52
-3,42
-4,90
1,97
24,88
-1,70
-7,75
-15,60
2020-09-21
110,07
114,06
0,01
0,03
0,16
1,10
10,99
5,44
11,43
-
2020-09-21
113,87
118,61
0,47
1,76
2,07
6,12
11,39
15,42
16,98
-
2020-09-21
104,44
106,57
-0,03
0,00
0,26
1,99
9,50
2,07
6,68
-
2020-09-21
105,50
111,05
-2,31
-2,99
-2,55
2,43
26,08
5,09
5,62
-
2020-09-21
126,82
131,42
-1,17
-1,24
-2,54
6,08
38,16
18,25
17,53
-
2020-09-21
101,57
103,64
-0,97
0,74
1,25
4,83
35,77
0,58
1,36
-

 

Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

AXA Ostrożnego Inwestowania
2020-09-21
129,13
0,01 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2020-09-21
135,26
0,01 %
AXA Subfundusz Obligacji
2020-09-21
148,24
0,07 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2020-09-21
99,79
-1,33 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2020-09-21
122,77
-1,71 %
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2020-09-21
99,02
-2,14 %
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2020-09-21
113,54
-2,51 %
AXA Subfundusz Akcji
2020-09-21
99,37
-1,97 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2020-09-21
235,86
-2,60 %
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2020-09-21
117,10
-2,52 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-09-21
110,07
0,01 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-09-21
113,87
0,47 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-09-21
104,44
-0,03 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-09-21
105,50
-2,31 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-09-21
126,82
-1,17 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-09-21
101,57
-0,97 %
Zapisz wycenę do pliku
Jak oceniasz
serwis axa.pl?