Notowania funduszy

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Fundusze AXA FIO i AXA SFIO
Stopa zwrotu (%)
Data wyceny
2020-07-01
128,81
128,81
-0,01
0,05
0,23
0,88
1,02
1,68
3,31
5,67
2020-07-01
134,54
137,29
0,10
0,15
0,47
1,92
0,15
0,84
2,48
3,60
2020-07-01
147,62
150,63
0,14
0,16
-0,01
2,13
3,87
4,80
8,75
11,44
2020-07-01
120,77
125,80
0,95
0,37
1,39
18,60
5,36
10,00
4,30
6,26
2020-07-01
98,81
102,39
0,11
-0,02
0,16
11,16
-9,34
-11,49
-19,77
-17,47
2020-07-01
116,27
122,39
1,22
-0,44
2,29
22,06
-8,07
-7,03
-5,07
-10,97
2020-07-01
101,22
106,55
1,22
-0,22
2,19
20,37
-11,02
-12,04
-8,31
-17,22
2020-07-01
95,04
100,04
0,27
-0,11
6,69
18,65
-6,96
-2,45
-1,80
-9,61
2020-07-01
116,88
123,03
2,29
-0,52
3,73
22,90
-6,45
-7,93
-9,86
-15,21
2020-07-01
219,98
231,56
1,65
2,52
3,87
30,03
19,76
32,47
27,74
42,41
2020-07-01
108,95
112,90
0,05
0,07
1,52
6,69
3,55
5,05
10,51
-
2020-07-01
108,26
112,77
0,44
0,25
1,57
4,48
9,09
11,41
9,72
-
2020-07-01
102,10
104,18
-0,03
-0,27
1,48
5,51
-0,64
0,76
4,35
-
2020-07-01
95,85
97,81
0,14
-0,30
0,69
16,27
-12,82
-6,18
-4,23
-
2020-07-01
119,39
123,72
1,56
-0,27
2,40
21,22
3,62
10,54
19,32
-
2020-07-01
102,22
107,60
0,64
1,30
1,97
15,48
-4,31
2,22
5,63
-

 

Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

AXA Ostrożnego Inwestowania
2020-07-01
128,81
-0,01 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2020-07-01
134,54
0,10 %
AXA Subfundusz Obligacji
2020-07-01
147,62
0,14 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2020-07-01
120,77
0,95 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2020-07-01
98,81
0,11 %
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2020-07-01
116,27
1,22 %
AXA Subfundusz Akcji
2020-07-01
101,22
1,22 %
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2020-07-01
95,04
0,27 %
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2020-07-01
116,88
2,29 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2020-07-01
219,98
1,65 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-07-01
108,95
0,05 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-07-01
108,26
0,44 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-07-01
102,10
-0,03 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-07-01
95,85
0,14 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-07-01
119,39
1,56 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-07-01
102,22
0,64 %
Zapisz wycenę do pliku
Jak oceniasz
serwis axa.pl?