Notowania funduszy

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Fundusze AXA FIO i AXA SFIO
Stopa zwrotu (%)
Data wyceny
2020-08-05
129,07
129,07
-0,01
0,09
0,12
0,80
1,06
1,68
3,31
5,67
2020-08-05
135,02
137,78
0,00
0,11
0,27
1,33
0,33
1,00
2,65
3,78
2020-08-05
148,32
151,35
-0,08
0,18
0,25
1,33
4,41
4,26
8,84
11,74
2020-08-05
101,12
104,79
0,61
0,55
1,70
6,62
-5,77
-6,33
-16,98
-16,03
2020-08-05
125,64
130,88
0,58
0,97
2,49
10,99
4,93
15,66
7,28
10,58
2020-08-05
101,10
106,42
1,37
0,92
2,80
15,82
1,00
12,87
2,64
-5,35
2020-08-05
121,91
128,33
1,11
0,44
3,00
15,14
-7,24
0,23
-4,08
-6,77
2020-08-05
106,05
111,63
1,20
0,73
3,01
14,24
-8,91
-4,46
-8,41
-14,20
2020-08-05
225,99
237,88
-0,89
0,56
0,65
16,15
13,41
41,92
27,03
42,49
2020-08-05
122,70
129,16
0,85
0,16
3,28
14,71
-7,43
0,62
-8,29
-10,73
2020-08-05
110,26
114,26
0,16
0,36
0,92
4,48
3,77
5,76
11,37
-
2020-08-05
110,07
114,66
-0,63
0,58
0,80
3,83
7,84
12,49
11,28
-
2020-08-05
104,09
106,21
0,20
0,46
1,61
5,63
0,61
1,91
6,15
-
2020-08-05
106,04
111,62
0,16
1,18
2,62
12,84
-2,53
7,56
7,37
-
2020-08-05
126,86
131,46
-0,13
3,30
4,89
16,20
5,51
18,72
21,37
-
2020-08-05
99,11
101,13
-0,26
-0,47
1,23
12,79
-11,21
0,66
-1,83
-

 

Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

AXA Ostrożnego Inwestowania
2020-08-05
129,07
-0,01 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2020-08-05
135,02
0,00 %
AXA Subfundusz Obligacji
2020-08-05
148,32
-0,08 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2020-08-05
101,12
0,61 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2020-08-05
125,64
0,58 %
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2020-08-05
101,10
1,37 %
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2020-08-05
121,91
1,11 %
AXA Subfundusz Akcji
2020-08-05
106,05
1,20 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2020-08-05
225,99
-0,89 %
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2020-08-05
122,70
0,85 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-08-05
110,26
0,16 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-08-05
110,07
-0,63 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-08-05
104,09
0,20 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-08-05
106,04
0,16 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-08-05
126,86
-0,13 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-08-05
99,11
-0,26 %
Zapisz wycenę do pliku
Jak oceniasz
serwis axa.pl?