Notowania funduszy

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Fundusze AXA FIO i AXA SFIO
Stopa zwrotu (%)
Data wyceny
2020-11-23
129,44
129,44
0,01
-0,03
0,22
0,29
0,86
1,52
3,44
5,01
2020-11-23
135,97
138,74
0,04
0,10
0,32
0,63
1,74
1,36
3,30
4,08
2020-11-23
149,38
152,43
-0,05
-0,03
0,29
0,78
1,86
4,96
9,17
11,72
2020-11-23
104,29
108,07
0,45
1,08
2,62
3,45
7,85
-3,59
-8,77
-15,06
2020-11-23
127,06
132,35
0,13
0,52
0,05
0,62
9,30
14,11
20,30
11,92
2020-11-23
110,13
115,93
0,57
0,63
6,33
9,95
25,45
14,64
22,48
2,91
2020-11-23
124,38
130,93
0,48
1,32
7,65
2,62
15,10
0,10
8,52
-5,24
2020-11-23
105,92
111,49
0,36
1,36
7,11
0,42
12,22
-6,10
-1,16
-14,19
2020-11-23
251,63
264,87
-0,38
1,79
4,18
7,94
17,58
45,32
75,03
44,85
2020-11-23
128,06
134,80
0,90
0,64
4,12
4,00
17,97
7,37
7,38
-5,85
2020-11-23
110,48
114,49
0,05
0,33
0,58
0,54
3,87
5,28
12,52
10,51
2020-11-23
113,64
118,38
-0,12
1,18
-1,60
1,86
4,16
16,26
20,10
13,71
2020-11-23
105,65
107,81
0,08
0,42
1,23
1,42
6,13
3,65
9,18
5,70
2020-11-23
115,68
121,77
0,03
-0,58
4,28
6,85
17,06
12,49
27,84
15,76
2020-11-23
136,44
141,39
-0,52
-0,89
1,38
4,85
18,41
23,36
44,92
36,51
2020-11-23
108,08
110,29
0,88
3,53
8,86
7,74
17,19
3,72
18,74
8,13

 

Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

AXA Ostrożnego Inwestowania
2020-11-23
129,44
0,01 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2020-11-23
135,97
0,04 %
AXA Subfundusz Obligacji
2020-11-23
149,38
-0,05 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2020-11-23
104,29
0,45 %
AXA Subfundusz Makroalokacji
2020-11-23
127,06
0,13 %
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2020-11-23
110,13
0,57 %
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2020-11-23
124,38
0,48 %
AXA Subfundusz Akcji
2020-11-23
105,92
0,36 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2020-11-23
251,63
-0,38 %
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2020-11-23
128,06
0,90 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-11-23
110,48
0,05 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-11-23
113,64
-0,12 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-11-23
105,65
0,08 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-11-23
115,68
0,03 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-11-23
136,44
-0,52 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich ESG
2020-11-23
108,08
0,88 %
Fundusze PPK - AXA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%)
Data wyceny
2020-11-23
111,66
111,66
0,04
0,28
-
-
-
-
-
-
2020-11-23
114,43
114,43
0,10
0,47
-
-
-
-
-
-
2020-11-23
116,33
116,33
0,10
0,55
-
-
-
-
-
-
2020-11-23
117,81
117,81
0,14
0,65
-
-
-
-
-
-
2020-11-23
119,51
119,51
0,16
0,72
-
-
-
-
-
-
2020-11-23
119,24
119,24
0,15
0,70
-
-
-
-
-
-
2020-11-23
120,53
120,53
0,17
0,74
-
-
-
-
-
-
2020-11-23
123,69
123,69
0,18
0,73
-
-
-
-
-
-
Subfundusz AXA Emerytura 2025
2020-11-23
111,66
0,04 %
Subfundusz AXA Emerytura 2030
2020-11-23
114,43
0,10 %
Subfundusz AXA Emerytura 2035
2020-11-23
116,33
0,10 %
Subfundusz AXA Emerytura 2040
2020-11-23
117,81
0,14 %
Subfundusz AXA Emerytura 2045
2020-11-23
119,51
0,16 %
Subfundusz AXA Emerytura 2050
2020-11-23
119,24
0,15 %
Subfundusz AXA Emerytura 2055
2020-11-23
120,53
0,17 %
Subfundusz AXA Emerytura 2060
2020-11-23
123,69
0,18 %
Zapisz wycenę do pliku
Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online