Notowania funduszy

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Fundusze AXA FIO i AXA SFIO
Stopa zwrotu (%)
Data wyceny
2020-07-02
128,82
128,82
0,01
0,06
0,20
0,91
0,98
1,67
3,34
5,68
2020-07-02
134,58
137,33
0,03
0,16
0,46
1,95
0,14
0,87
2,51
3,63
2020-07-02
147,81
150,83
0,13
0,24
0,12
2,31
4,00
4,90
9,02
11,59
2020-07-02
121,95
127,03
0,98
1,06
2,74
19,44
5,61
11,24
5,63
7,29
2020-07-02
99,49
103,10
0,69
0,72
0,71
11,94
-9,36
-10,66
-18,82
-16,90
2020-07-02
118,19
124,41
1,65
0,60
3,66
23,69
-8,24
-5,50
-3,34
-9,50
2020-07-02
102,80
108,21
1,56
0,78
3,40
21,71
-11,20
-10,92
-6,55
-15,92
2020-07-02
97,64
102,78
2,74
2,78
5,81
19,58
-5,43
0,38
2,28
-7,13
2020-07-02
118,27
124,49
1,19
0,14
4,26
24,46
-6,71
-6,84
-8,61
-14,20
2020-07-02
224,34
236,15
1,98
4,18
4,90
32,50
20,74
34,87
31,39
45,23
2020-07-02
108,96
112,91
0,01
0,09
1,57
6,67
3,62
5,12
10,61
-
2020-07-02
108,59
113,11
0,30
0,70
2,18
4,79
9,40
11,71
10,08
-
2020-07-02
102,13
104,21
0,03
-0,31
1,58
5,47
-0,54
0,59
4,46
-
2020-07-02
96,81
98,79
1,00
1,44
1,28
19,44
-11,88
-5,74
-2,14
-
2020-07-02
120,66
125,04
1,06
2,79
3,54
27,36
5,04
10,95
19,99
-
2020-07-02
103,76
109,22
1,51
2,88
3,25
20,13
-2,62
3,11
7,59
-

 

Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

AXA Ostrożnego Inwestowania
2020-07-02
128,82
0,01 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2020-07-02
134,58
0,03 %
AXA Subfundusz Obligacji
2020-07-02
147,81
0,13 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2020-07-02
121,95
0,98 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2020-07-02
99,49
0,69 %
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2020-07-02
118,19
1,65 %
AXA Subfundusz Akcji
2020-07-02
102,80
1,56 %
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2020-07-02
97,64
2,74 %
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2020-07-02
118,27
1,19 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2020-07-02
224,34
1,98 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-07-02
108,96
0,01 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-07-02
108,59
0,30 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-07-02
102,13
0,03 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-07-02
96,81
1,00 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-07-02
120,66
1,06 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-07-02
103,76
1,51 %
Zapisz wycenę do pliku
Jak oceniasz
serwis axa.pl?