Notowania funduszy

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Fundusze AXA FIO i AXA SFIO
Stopa zwrotu (%)
Data wyceny
2020-07-31
128,95
128,95
-0,04
0,03
0,10
0,55
0,97
1,61
3,17
5,60
2020-07-31
134,88
137,63
-0,02
0,01
0,35
1,12
0,20
0,92
2,55
3,71
2020-07-31
148,33
151,36
0,08
0,35
0,62
1,25
4,48
4,68
8,99
11,90
2020-07-31
99,66
103,27
0,37
-0,61
0,97
4,35
-5,57
-8,38
-19,24
-16,70
2020-07-31
123,33
128,47
1,24
-0,94
3,09
9,12
4,96
11,24
4,80
8,21
2020-07-31
98,55
103,74
-0,23
0,10
3,98
10,67
3,54
2,59
-0,44
-7,65
2020-07-31
117,92
124,13
0,90
-1,88
2,66
9,64
-8,05
-6,56
-7,69
-10,53
2020-07-31
102,31
107,69
0,75
-1,86
2,31
8,14
-10,03
-11,29
-12,27
-17,61
2020-07-31
223,91
235,69
1,58
0,16
3,47
16,24
16,07
34,75
26,32
42,54
2020-07-31
119,48
125,77
1,94
-1,19
4,57
10,81
-7,42
-4,52
-11,24
-14,08
2020-07-31
109,94
113,93
0,02
-0,08
0,96
4,24
3,34
6,04
11,33
-
2020-07-31
110,62
115,23
0,99
1,36
2,63
5,00
8,16
12,91
12,20
-
2020-07-31
103,74
105,86
0,06
0,21
1,58
5,33
0,24
1,67
5,86
-
2020-07-31
103,77
109,23
-0,13
-0,85
2,17
7,26
-3,23
2,39
5,34
-
2020-07-31
124,68
129,20
0,14
1,06
6,06
12,17
4,84
13,11
21,81
-
2020-07-31
98,11
100,11
-1,35
-2,85
2,50
8,07
-10,78
-3,17
-3,48
-

 

Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

AXA Ostrożnego Inwestowania
2020-07-31
128,95
-0,04 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2020-07-31
134,88
-0,02 %
AXA Subfundusz Obligacji
2020-07-31
148,33
0,08 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2020-07-31
99,66
0,37 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2020-07-31
123,33
1,24 %
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2020-07-31
98,55
-0,23 %
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2020-07-31
117,92
0,90 %
AXA Subfundusz Akcji
2020-07-31
102,31
0,75 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2020-07-31
223,91
1,58 %
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2020-07-31
119,48
1,94 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-07-31
109,94
0,02 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-07-31
110,62
0,99 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-07-31
103,74
0,06 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-07-31
103,77
-0,13 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-07-31
124,68
0,14 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-07-31
98,11
-1,35 %
Zapisz wycenę do pliku
Jak oceniasz
serwis axa.pl?