Notowania funduszy

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Fundusze AXA FIO i AXA SFIO
Stopa zwrotu (%)
Data wyceny
2020-07-08
128,86
128,86
0,01
0,04
0,22
0,85
1,02
1,66
3,28
5,67
2020-07-08
134,71
137,46
0,01
0,13
0,57
1,98
0,24
0,94
2,56
3,76
2020-07-08
147,91
150,93
0,05
0,20
0,73
1,76
4,21
4,60
8,84
11,77
2020-07-08
124,91
130,11
0,53
3,43
6,65
17,72
8,04
13,79
7,26
10,35
2020-07-08
100,09
103,72
0,08
1,30
0,81
9,64
-8,39
-9,43
-18,29
-16,44
2020-07-08
118,49
124,73
-0,19
1,91
0,30
18,56
-7,09
-5,82
-4,00
-8,61
2020-07-08
102,88
108,29
-0,22
1,64
-0,03
16,00
-9,90
-11,12
-7,55
-15,38
2020-07-08
100,91
106,22
0,56
6,18
5,89
18,58
-1,14
4,78
4,94
-3,18
2020-07-08
118,88
125,14
0,06
1,71
2,40
20,54
-7,60
-6,91
-8,24
-12,80
2020-07-08
228,43
240,45
0,13
3,84
8,72
29,81
24,87
37,63
32,92
48,01
2020-07-08
109,45
113,42
0,12
0,46
1,51
7,07
3,90
5,68
10,85
-
2020-07-08
110,05
114,64
0,33
1,65
4,43
6,84
11,14
13,23
11,66
-
2020-07-08
102,69
104,79
0,00
0,58
0,73
6,34
-0,18
0,91
4,79
-
2020-07-08
98,82
100,84
-0,10
3,10
-0,83
15,85
-9,88
-3,88
-0,84
-
2020-07-08
121,69
126,10
-1,07
1,93
1,27
21,41
4,58
11,21
19,54
-
2020-07-08
104,07
109,55
-0,81
1,81
1,03
15,05
-2,65
2,81
6,75
-

 

Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

AXA Ostrożnego Inwestowania
2020-07-08
128,86
0,01 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2020-07-08
134,71
0,01 %
AXA Subfundusz Obligacji
2020-07-08
147,91
0,05 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2020-07-08
124,91
0,53 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2020-07-08
100,09
0,08 %
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2020-07-08
118,49
-0,19 %
AXA Subfundusz Akcji
2020-07-08
102,88
-0,22 %
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2020-07-08
100,91
0,56 %
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2020-07-08
118,88
0,06 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2020-07-08
228,43
0,13 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-07-08
109,45
0,12 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-07-08
110,05
0,33 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-07-08
102,69
0,00 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-07-08
98,82
-0,10 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-07-08
121,69
-1,07 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-07-08
104,07
-0,81 %
Zapisz wycenę do pliku
Jak oceniasz
serwis axa.pl?