Notowania funduszy

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Fundusze FIO i SFIO
Stopa zwrotu (%)
Data wyceny
2020-06-01
128,52
128,52
-0,09
0,12
0,21
0,49
0,76
1,70
3,24
5,60
2020-06-01
133,91
136,64
-0,20
0,15
0,40
-0,62
-0,27
0,55
2,07
3,16
2020-06-01
147,64
150,65
-0,36
0,59
0,78
2,52
3,53
5,55
8,80
11,47
2020-06-01
119,11
124,07
0,75
1,61
5,39
5,73
5,62
11,56
2,27
4,79
2020-06-01
98,65
102,23
0,06
1,42
3,29
-1,51
-8,75
-9,45
-20,47
-17,54
2020-06-01
113,67
119,65
1,15
3,81
5,69
-0,41
-9,01
-5,09
-10,69
-12,23
2020-06-01
99,05
104,26
1,14
3,82
4,69
-1,58
-12,34
-10,46
-13,59
-18,44
2020-06-01
89,08
93,77
0,93
0,63
0,03
-2,36
-6,41
-2,93
-12,71
-15,53
2020-06-01
112,68
118,61
1,72
2,20
4,51
-3,17
-6,89
-8,01
-17,61
-16,88
2020-06-01
211,79
222,94
0,12
-2,86
9,95
16,51
18,49
32,28
18,66
33,25
2020-06-01
107,32
111,21
0,25
0,59
1,75
0,23
2,15
5,00
8,62
-
2020-06-01
106,59
111,03
-0,86
-2,58
1,18
3,01
7,85
10,25
6,85
-
2020-06-01
100,61
102,66
-0,04
0,70
2,15
-2,68
-1,57
0,99
2,68
-
2020-06-01
95,19
97,13
-0,35
2,51
4,86
-8,06
-10,85
-3,00
-7,10
-
2020-06-01
116,59
120,82
0,81
1,34
4,89
7,05
3,24
13,26
16,39
-
2020-06-01
100,25
105,53
-0,02
1,97
3,62
0,66
-4,03
5,58
2,35
-
AXA Ostrożnego Inwestowania
2020-06-01
128,52
-0,09 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2020-06-01
133,91
-0,20 %
AXA Subfundusz Obligacji
2020-06-01
147,64
-0,36 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2020-06-01
119,11
0,75 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2020-06-01
98,65
0,06 %
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2020-06-01
113,67
1,15 %
AXA Subfundusz Akcji
2020-06-01
99,05
1,14 %
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2020-06-01
89,08
0,93 %
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2020-06-01
112,68
1,72 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2020-06-01
211,79
0,12 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-06-01
107,32
0,25 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-06-01
106,59
-0,86 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-06-01
100,61
-0,04 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-06-01
95,19
-0,35 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-06-01
116,59
0,81 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-06-01
100,25
-0,02 %
Fundusze PPK
Stopa zwrotu (%)
Data wyceny
2020-06-01
105,52
105,52
-0,02
1,18
2,36
4,71
5,40
-
-
-
2020-06-01
105,99
105,99
0,24
1,65
3,34
5,74
5,86
-
-
-
2020-06-01
106,65
106,65
0,34
1,82
3,85
6,56
6,53
-
-
-
2020-06-01
106,92
106,92
0,46
2,02
4,33
7,16
6,80
-
-
-
2020-06-01
107,59
107,59
0,53
2,17
4,72
7,91
7,47
-
-
-
2020-06-01
107,27
107,27
0,53
2,13
4,67
7,66
7,15
-
-
-
2020-06-01
107,90
107,90
0,57
2,16
4,81
8,16
7,77
-
-
-
2020-06-01
108,40
108,40
0,61
2,07
5,28
8,70
8,19
-
-
-
Subfundusz AXA Emerytura 2025
2020-06-01
105,52
-0,02 %
Subfundusz AXA Emerytura 2030
2020-06-01
105,99
0,24 %
Subfundusz AXA Emerytura 2035
2020-06-01
106,65
0,34 %
Subfundusz AXA Emerytura 2040
2020-06-01
106,92
0,46 %
Subfundusz AXA Emerytura 2045
2020-06-01
107,59
0,53 %
Subfundusz AXA Emerytura 2050
2020-06-01
107,27
0,53 %
Subfundusz AXA Emerytura 2055
2020-06-01
107,90
0,57 %
Subfundusz AXA Emerytura 2060
2020-06-01
108,40
0,61 %
Zapisz wycenę do pliku
Jak oceniasz
serwis axa.pl?