Notowania funduszy

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Fundusze AXA FIO i AXA SFIO
Stopa zwrotu (%)
Data wyceny
2020-09-17
129,11
129,11
-0,01
0,01
0,05
0,36
0,97
1,59
3,36
5,42
2020-09-17
135,24
138,00
0,00
0,02
0,13
0,81
1,58
1,12
2,70
3,77
2020-09-17
148,11
151,13
-0,02
-0,03
-0,01
0,81
2,73
4,33
9,00
10,94
2020-09-17
101,17
104,84
0,14
0,55
-0,09
2,42
17,71
-6,45
-15,29
-17,85
2020-09-17
124,17
129,34
0,05
0,35
-1,72
3,84
28,08
13,30
9,13
8,91
2020-09-17
101,09
106,41
-1,26
1,31
0,20
6,93
27,56
6,48
8,71
-7,03
2020-09-17
116,51
122,64
0,05
-0,93
-5,23
0,07
26,00
-5,48
-2,99
-12,60
2020-09-17
101,50
106,84
0,14
-1,03
-5,09
0,30
24,17
-9,81
-8,20
-19,48
2020-09-17
239,59
252,20
0,10
2,29
1,61
9,37
66,92
41,97
42,11
47,01
2020-09-17
119,64
125,94
-0,08
-1,60
-3,54
3,58
26,90
-0,29
-3,69
-13,26
2020-09-17
110,08
114,07
0,03
0,18
0,23
1,35
5,79
5,71
11,23
-
2020-09-17
112,50
117,19
0,22
0,54
0,92
4,08
10,47
14,41
15,02
-
2020-09-17
104,54
106,67
0,03
0,11
0,39
2,18
6,70
2,18
6,80
-
2020-09-17
108,65
114,37
-1,28
0,09
0,58
6,10
28,87
8,88
9,49
-
2020-09-17
129,60
134,30
-0,86
-0,59
0,96
8,62
42,25
21,54
20,23
-
2020-09-17
102,77
104,87
0,61
1,84
1,70
6,57
33,69
2,27
2,63
-

 

Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

AXA Ostrożnego Inwestowania
2020-09-17
129,11
-0,01 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2020-09-17
135,24
0,00 %
AXA Subfundusz Obligacji
2020-09-17
148,11
-0,02 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2020-09-17
101,17
0,14 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2020-09-17
124,17
0,05 %
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2020-09-17
101,09
-1,26 %
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2020-09-17
116,51
0,05 %
AXA Subfundusz Akcji
2020-09-17
101,50
0,14 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2020-09-17
239,59
0,10 %
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2020-09-17
119,64
-0,08 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-09-17
110,08
0,03 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-09-17
112,50
0,22 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-09-17
104,54
0,03 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-09-17
108,65
-1,28 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-09-17
129,60
-0,86 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-09-17
102,77
0,61 %
Zapisz wycenę do pliku
Jak oceniasz
serwis axa.pl?