AXA Emerytura SFIO

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-03-26
98,30
98,30
0,75
0,77
1,39
-4,04
-2,62
-
-
-
-
x
2020-03-26
95,56
95,56
1,16
1,23
1,71
-7,34
-5,74
-
-
-
-
x
2020-03-26
94,75
94,75
1,39
1,49
2,18
-8,46
-6,80
-
-
-
-
x
2020-03-26
93,44
93,44
1,66
1,81
2,53
-9,99
-8,23
-
-
-
-
x
2020-03-26
92,91
92,91
1,76
1,93
2,74
-10,62
-8,80
-
-
-
-
x
2020-03-26
92,46
92,46
1,83
2,02
2,81
-11,18
-9,25
-
-
-
-
x
2020-03-26
92,41
92,41
1,92
2,12
2,91
-11,52
-9,44
-
-
-
-
x
2020-03-26
92,43
92,43
1,98
2,19
2,88
-11,59
-9,56
-
-
-
-
x
Subfundusz AXA Emerytura 2025
2020-03-26
98,30
0,77 %
Subfundusz AXA Emerytura 2030
2020-03-26
95,56
1,23 %
Subfundusz AXA Emerytura 2035
2020-03-26
94,75
1,49 %
Subfundusz AXA Emerytura 2040
2020-03-26
93,44
1,81 %
Subfundusz AXA Emerytura 2045
2020-03-26
92,91
1,93 %
Subfundusz AXA Emerytura 2050
2020-03-26
92,46
2,02 %
Subfundusz AXA Emerytura 2055
2020-03-26
92,41
2,12 %
Subfundusz AXA Emerytura 2060
2020-03-26
92,43
2,19 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?