AXA Emerytura SFIO

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-05-28
105,30
105,30
0,55
0,53
1,27
2,60
4,50
5,18
-
-
-
x
2020-05-28
105,62
105,62
0,57
0,54
1,80
3,71
5,37
5,49
-
-
-
x
2020-05-28
106,23
106,23
0,59
0,56
2,02
4,27
6,15
6,11
-
-
-
x
2020-05-28
106,42
106,42
0,59
0,56
2,23
4,82
6,65
6,30
-
-
-
x
2020-05-28
107,04
107,04
0,61
0,57
2,40
5,26
7,36
6,92
-
-
-
x
2020-05-28
106,73
106,73
0,59
0,56
2,36
5,21
7,12
6,61
-
-
-
x
2020-05-28
107,35
107,35
0,60
0,56
2,40
5,38
7,61
7,22
-
-
-
x
2020-05-28
107,79
107,79
0,57
0,53
2,28
5,84
8,09
7,59
-
-
-
x
Subfundusz AXA Emerytura 2025
2020-05-28
105,30
0,53 %
Subfundusz AXA Emerytura 2030
2020-05-28
105,62
0,54 %
Subfundusz AXA Emerytura 2035
2020-05-28
106,23
0,56 %
Subfundusz AXA Emerytura 2040
2020-05-28
106,42
0,56 %
Subfundusz AXA Emerytura 2045
2020-05-28
107,04
0,57 %
Subfundusz AXA Emerytura 2050
2020-05-28
106,73
0,56 %
Subfundusz AXA Emerytura 2055
2020-05-28
107,35
0,56 %
Subfundusz AXA Emerytura 2060
2020-05-28
107,79
0,53 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?