AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych - Fundusz TFI - Kategoria F

AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
Kategoria F

Wycena TFI
Zapytaj o fundusz
Wycena TFI
Wycena TFI
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
Maksymalna
cena
zbycia (PLN)
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2020-09-17
111,43
-
0,04
0,04
0,21
0,31
1,57
6,22
6,58
-
-
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-09-17
111,43
0,04 %

Jednostki uczestnictwa kategorii F są jednostkami zbywanymi bezpośrednio przez Fundusz i nie podlegają opłacie manipulacyjnej. Cena zbycia i cena odkupienia jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze
Zapytaj o fundusz
Jak oceniasz
serwis axa.pl?