Kategorie SFIO

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Rozwiń wszystkie

Fundusze SFIO
Kategoria A
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-04-02
94,74
98,18
-3,75
-3,81
-1,57
-13,41
-17,52
-8,14
-9,03
-1,54
-
x
2020-04-02
86,37
90,92
-2,15
-2,43
-1,10
-13,06
-18,94
-11,91
-12,14
-9,53
-
x
2020-04-02
81,05
82,70
-1,39
-1,69
0,21
-20,05
-26,22
-17,90
-19,11
-15,62
-
x
2020-04-02
103,63
107,95
0,00
0,01
1,31
0,22
4,40
4,88
9,04
2,91
-
x
2020-04-02
102,15
105,85
0,03
0,03
3,02
-4,91
-2,85
-2,71
0,81
2,88
-
x
2020-04-02
96,83
98,81
0,06
0,06
1,53
-6,05
-5,70
-5,58
-2,46
-2,16
-
x
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-04-02
94,74
-3,81 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-04-02
86,37
-2,43 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-04-02
81,05
-1,69 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-04-02
103,63
0,01 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-04-02
102,15
0,03 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-04-02
96,83
0,06 %
Kategoria D
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-04-02
96,15
-
-3,80
-3,81
-1,56
-13,33
-17,32
-7,68
-8,11
-
-
x
2020-04-02
88,32
-
-2,20
-2,43
-1,08
-12,95
-18,64
-11,25
-10,75
-
-
x
2020-04-02
82,12
-
-1,41
-1,69
0,23
-19,98
-26,04
-17,48
-18,30
-
-
x
2020-04-02
104,82
-
0,00
0,00
1,31
0,25
4,50
5,05
9,94
-
-
x
2020-04-02
103,22
-
0,03
0,03
3,02
-4,87
-2,69
-2,36
1,51
-
-
x
2020-04-02
98,18
-
0,06
0,07
1,56
-5,96
-5,46
-5,09
-1,47
-
-
x

 

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.

Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 3,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 1,26 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 1,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

 

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.

AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-04-02
96,15
-3,81 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-04-02
88,32
-2,43 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-04-02
82,12
-1,69 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-04-02
104,82
0,00 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-04-02
103,22
0,03 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-04-02
98,18
0,07 %
Kategoria E
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-04-02
95,99
-
-3,80
-3,81
-1,55
-13,33
-17,31
-7,67
-8,11
-
-
x
2020-04-02
88,09
-
-2,19
-2,43
-1,07
-12,95
-18,63
-11,24
-10,80
-
-
x
2020-04-02
82,12
-
-1,41
-1,68
0,23
-19,98
-26,04
-17,48
-18,30
-
-
x
2020-04-02
104,30
-
0,00
0,00
1,31
0,26
4,52
5,13
9,57
-
-
x
2020-04-02
103,10
-
0,03
0,02
3,03
-4,86
-2,68
-2,37
1,52
-
-
x
2020-04-02
98,13
-
0,06
0,06
1,56
-5,96
-5,45
-5,10
-1,47
-
-
x
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-04-02
95,99
-3,81 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-04-02
88,09
-2,43 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-04-02
82,12
-1,68 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-04-02
104,30
0,00 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-04-02
103,10
0,02 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-04-02
98,13
0,06 %
Kategoria F
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-04-02
95,72
-
-3,78
-3,80
-1,54
-13,33
-17,31
-7,67
-
-
-
x
2020-04-02
87,46
-
-2,18
-2,42
-1,07
-12,97
-18,67
-11,33
-
-
-
x
2020-04-02
81,86
-
-1,40
-1,68
0,23
-19,99
-26,05
-17,49
-
-
-
x
2020-04-02
104,57
-
0,00
0,00
1,33
0,32
4,70
5,51
-
-
-
x
2020-04-02
103,02
-
0,03
0,03
3,04
-4,84
-2,65
-2,30
-
-
-
x
2020-04-02
97,63
-
0,06
0,06
1,56
-5,96
-5,45
-5,04
-
-
-
x
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-04-02
95,72
-3,80 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-04-02
87,46
-2,42 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-04-02
81,86
-1,68 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-04-02
104,57
0,00 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-04-02
103,02
0,03 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-04-02
97,63
0,06 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?