Kategorie SFIO

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Rozwiń wszystkie

Fundusze SFIO
Kategoria A
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-03-30
97,23
100,76
-2,28
-2,28
9,49
-10,72
-15,61
-6,46
-5,19
1,05
-
x
2020-03-30
80,64
82,29
-1,35
-1,66
7,22
-22,11
-26,65
-19,47
-17,69
-16,04
-
x
2020-03-30
96,72
98,69
0,62
0,65
1,33
-6,44
-5,88
-5,66
-2,45
-2,27
-
x
2020-03-30
87,44
92,04
-1,47
-1,64
6,99
-12,20
-18,14
-11,87
-9,53
-8,41
-
x
2020-03-30
102,51
106,78
0,56
0,54
-0,28
-0,94
3,30
4,09
8,06
1,80
-
x
2020-03-30
101,05
104,72
0,70
0,70
2,80
-5,62
-3,95
-3,59
-0,62
1,77
-
x
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-03-30
97,23
-2,28 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-03-30
80,64
-1,66 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-03-30
96,72
0,65 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-03-30
87,44
-1,64 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-03-30
102,51
0,54 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-03-30
101,05
0,70 %
Kategoria D
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-03-30
81,70
-
-1,36
-1,65
7,23
-22,04
-26,46
-19,07
-16,85
-
-
x
2020-03-30
103,69
-
0,57
0,55
-0,28
-0,91
3,39
4,28
9,00
-
-
x
2020-03-30
98,06
-
0,63
0,65
1,35
-6,36
-5,64
-5,19
-1,46
-
-
x
2020-03-30
102,10
-
0,71
0,70
2,81
-5,58
-3,79
-3,25
0,06
-
-
x
2020-03-30
89,40
-
-1,49
-1,64
7,01
-12,09
-17,85
-11,22
-8,10
-
-
x
2020-03-30
98,67
-
-2,30
-2,28
9,51
-10,65
-15,41
-6,00
-4,24
-
-
x

 

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.

Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 3,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 1,26 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 1,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

 

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.

AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-03-30
81,70
-1,65 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-03-30
103,69
0,55 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-03-30
98,06
0,65 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-03-30
102,10
0,70 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-03-30
89,40
-1,64 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-03-30
98,67
-2,28 %
Kategoria E
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-03-30
101,98
-
0,71
0,69
2,80
-5,57
-3,79
-3,25
0,07
-
-
x
2020-03-30
81,70
-
-1,36
-1,64
7,25
-22,04
-26,46
-19,07
-16,85
-
-
x
2020-03-30
98,50
-
-2,30
-2,28
9,52
-10,65
-15,41
-6,00
-4,23
-
-
x
2020-03-30
103,18
-
0,56
0,55
-0,27
-0,89
3,42
4,36
8,62
-
-
x
2020-03-30
98,01
-
0,63
0,65
1,35
-6,36
-5,64
-5,19
-1,47
-
-
x
2020-03-30
89,16
-
-1,48
-1,64
7,01
-12,10
-17,85
-11,22
-8,17
-
-
x
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-03-30
101,98
0,69 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-03-30
81,70
-1,64 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-03-30
98,50
-2,28 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-03-30
103,18
0,55 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-03-30
98,01
0,65 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-03-30
89,16
-1,64 %
Kategoria F
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-03-30
98,22
-
-2,29
-2,28
9,51
-10,65
-15,41
-6,00
-
-
-
x
2020-03-30
103,44
-
0,57
0,56
-0,26
-0,83
3,60
4,73
-
-
-
x
2020-03-30
97,51
-
0,63
0,65
1,35
-6,36
-5,64
-5,13
-
-
-
x
2020-03-30
88,53
-
-1,47
-1,63
7,01
-12,11
-17,88
-11,30
-
-
-
x
2020-03-30
81,45
-
-1,36
-1,64
7,24
-22,04
-26,46
-19,06
-
-
-
x
2020-03-30
101,90
-
0,71
0,70
2,82
-5,55
-3,76
-3,19
-
-
-
x
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-03-30
98,22
-2,28 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-03-30
103,44
0,56 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-03-30
97,51
0,65 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-03-30
88,53
-1,63 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-03-30
81,45
-1,64 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-03-30
101,90
0,70 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?