Kategorie SFIO

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Rozwiń wszystkie

Fundusze SFIO
Kategoria A
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-01-17
100,43
104,61
-0,05
-0,05
0,86
2,02
2,73
3,87
4,94
-2,65
-
x
2020-01-17
103,05
105,15
0,04
0,04
0,21
0,56
1,00
1,41
5,96
3,05
-
x
2020-01-17
105,47
109,30
-0,04
-0,04
0,18
0,51
0,75
2,05
6,51
5,62
-
x
2020-01-17
110,54
112,80
0,45
0,41
0,45
1,05
9,88
8,29
21,50
11,05
-
x
2020-01-17
109,24
114,99
0,78
0,72
1,25
3,30
9,32
8,03
21,05
6,66
-
x
2020-01-17
119,75
124,09
1,13
0,96
1,43
5,55
13,67
8,82
26,39
19,06
-
x
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-01-17
100,43
-0,05 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-01-17
103,05
0,04 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-01-17
105,47
-0,04 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-01-17
110,54
0,41 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-01-17
109,24
0,72 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-01-17
119,75
0,96 %
Kategoria D
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-01-17
111,77
-
0,46
0,41
0,48
1,14
10,16
8,84
22,66
-
-
x
2020-01-17
101,51
-
-0,05
-0,04
0,87
2,05
2,82
4,05
5,86
-
-
x
2020-01-17
104,27
-
0,05
0,05
0,24
0,65
1,25
1,93
7,11
-
-
x
2020-01-17
106,42
-
-0,04
-0,04
0,20
0,57
0,93
2,41
7,34
-
-
x
2020-01-17
111,36
-
0,80
0,72
1,27
3,44
9,74
8,85
23,16
-
-
x
2020-01-17
121,28
-
1,15
0,96
1,45
5,64
13,95
9,39
27,74
-
-
x

 

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.

Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 3,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 1,26 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 1,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

 

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.

AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-01-17
111,77
0,41 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-01-17
101,51
-0,04 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-01-17
104,27
0,05 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-01-17
106,42
-0,04 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-01-17
111,36
0,72 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-01-17
121,28
0,96 %
Kategoria E
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-01-17
106,30
-
-0,04
-0,04
0,20
0,58
0,93
2,41
7,27
-
-
x
2020-01-17
111,77
-
0,46
0,41
0,48
1,14
10,16
8,84
22,72
-
-
x
2020-01-17
121,07
-
1,15
0,96
1,44
5,64
13,95
9,37
27,64
-
-
x
2020-01-17
100,99
-
-0,05
-0,04
0,88
2,07
2,87
4,13
5,48
-
-
x
2020-01-17
104,21
-
0,05
0,04
0,23
0,64
1,24
1,92
7,02
-
-
x
2020-01-17
111,06
-
0,80
0,73
1,28
3,43
9,72
8,84
22,88
-
-
x
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-01-17
106,30
-0,04 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-01-17
111,77
0,41 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-01-17
121,07
0,96 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-01-17
100,99
-0,04 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-01-17
104,21
0,04 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-01-17
111,06
0,73 %
Kategoria F
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-01-17
106,18
-
-0,04
-0,04
0,20
0,59
0,96
2,46
-
-
-
x
2020-01-17
120,73
-
1,14
0,96
1,45
5,64
13,95
9,38
-
-
-
x
2020-01-17
101,10
-
-0,04
-0,05
0,88
2,12
3,06
4,53
-
-
-
x
2020-01-17
103,68
-
0,04
0,04
0,24
0,65
1,31
1,98
-
-
-
x
2020-01-17
110,32
-
0,79
0,73
1,28
3,41
9,68
8,72
-
-
-
x
2020-01-17
111,42
-
0,46
0,41
0,47
1,14
10,16
8,84
-
-
-
x
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-01-17
106,18
-0,04 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-01-17
120,73
0,96 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-01-17
101,10
-0,05 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-01-17
103,68
0,04 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-01-17
110,32
0,73 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-01-17
111,42
0,41 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?