ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek o wypłatę szkody
(dot. ubezpieczeń komunikacyjnych) lub świadczenia
(dot. ubezpieczeń: Trafna Decyzja, Optymalny Wybór,
NNW – Bezpieczny.pl, Ochrona z Plusem – wszystkie pakiety).

Sprawdź status

Kategorie SFIO

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Rozwiń wszystkie

Fundusze SFIO
Kategoria A
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-10-17
105,35
109,17
-0,63
-0,59
2,05
-1,20
-4,26
-0,22
1,32
-
-
x
2019-10-17
104,68
108,48
0,10
0,10
-0,42
0,53
1,29
3,32
6,26
-
-
x
2019-10-17
99,93
105,19
-0,14
-0,14
2,27
0,14
-1,18
0,41
5,06
-
-
x
2019-10-17
102,03
104,11
-0,07
-0,07
-0,28
-0,27
0,40
2,63
4,53
-
-
x
2019-10-17
100,60
102,65
-0,32
-0,32
3,24
0,11
-1,45
-2,14
6,20
-
-
x
2019-10-17
97,76
101,83
0,00
0,00
-0,86
-0,58
1,11
1,97
1,02
-
-
x
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-10-17
105,35
-0,59 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-10-17
104,68
0,10 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-10-17
99,93
-0,14 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-10-17
102,03
-0,07 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-10-17
100,60
-0,32 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-10-17
97,76
0,00 %
Kategoria D
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-10-17
105,44
-
0,10
0,09
-0,41
0,58
1,46
3,67
-
-
-
x
2019-10-17
98,73
-
0,00
0,00
-0,85
-0,55
1,20
2,53
-
-
-
x
2019-10-17
102,98
-
-0,07
-0,07
-0,25
-0,18
0,66
3,15
-
-
-
x
2019-10-17
106,43
-
-0,64
-0,60
2,07
-1,12
-4,00
0,28
-
-
-
x
2019-10-17
101,48
-
-0,14
-0,15
2,30
0,26
-0,81
1,20
-
-
-
x
2019-10-17
101,46
-
-0,32
-0,31
3,26
0,19
-1,20
-1,65
-
-
-
x

 

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.

Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 3,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 1,26 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 1,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

 

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.

AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-10-17
105,44
0,09 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-10-17
98,73
0,00 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-10-17
102,98
-0,07 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-10-17
106,43
-0,60 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-10-17
101,48
-0,15 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-10-17
101,46
-0,31 %
Kategoria E
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-10-17
105,32
-
0,10
0,10
-0,41
0,58
1,46
3,68
-
-
-
x
2019-10-17
101,46
-
-0,32
-0,31
3,26
0,19
-1,20
-1,65
-
-
-
x
2019-10-17
106,25
-
-0,64
-0,59
2,08
-1,12
-4,02
0,28
-
-
-
x
2019-10-17
98,17
-
0,00
0,00
-0,86
-0,55
1,23
2,23
-
-
-
x
2019-10-17
102,93
-
-0,07
-0,07
-0,25
-0,18
0,67
3,15
-
-
-
x
2019-10-17
101,22
-
-0,14
-0,14
2,30
0,27
-0,80
1,17
-
-
-
x
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-10-17
105,32
0,10 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-10-17
101,46
-0,31 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-10-17
106,25
-0,59 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-10-17
98,17
0,00 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-10-17
102,93
-0,07 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-10-17
101,22
-0,14 %
Kategoria F
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-10-17
105,95
-
-0,63
-0,59
2,08
-1,11
-4,01
-
-
-
-
x
2019-10-17
98,10
-
0,00
0,00
-0,85
-0,49
1,43
-
-
-
-
x
2019-10-17
102,34
-
-0,07
-0,07
-0,25
-0,19
0,66
-
-
-
-
x
2019-10-17
100,58
-
-0,14
-0,14
2,29
0,25
-0,88
-
-
-
-
x
2019-10-17
101,14
-
-0,32
-0,33
3,26
0,19
-1,20
-1,65
-
-
-
x
2019-10-17
105,17
-
0,10
0,10
-0,41
0,59
1,49
-
-
-
-
x
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-10-17
105,95
-0,59 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-10-17
98,10
0,00 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-10-17
102,34
-0,07 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-10-17
100,58
-0,14 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-10-17
101,14
-0,33 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-10-17
105,17
0,10 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?