Kategorie SFIO

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Rozwiń wszystkie

Fundusze SFIO
Kategoria A
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-02-13
103,72
105,84
0,04
0,05
0,25
0,77
1,78
1,62
5,86
5,22
-
x
2020-02-13
106,35
110,21
-0,10
-0,10
0,17
0,92
1,72
1,54
6,28
7,52
-
x
2020-02-13
102,68
106,96
0,26
0,25
0,72
2,88
4,98
4,91
6,74
0,84
-
x
2020-02-13
111,14
116,99
0,53
0,48
1,50
3,09
8,22
13,83
18,06
16,72
-
x
2020-02-13
114,28
116,61
0,28
0,25
1,96
4,16
9,65
17,25
22,32
21,35
-
x
2020-02-13
122,55
126,99
0,86
0,71
1,53
4,00
11,75
16,60
22,68
28,49
-
x
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-02-13
103,72
0,05 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-02-13
106,35
-0,10 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-02-13
102,68
0,25 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-02-13
111,14
0,48 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-02-13
114,28
0,25 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-02-13
122,55
0,71 %
Kategoria D
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-02-13
105,02
-
0,05
0,05
0,28
0,85
2,03
2,13
6,97
-
-
x
2020-02-13
107,37
-
-0,10
-0,09
0,19
0,99
1,91
1,90
7,03
-
-
x
2020-02-13
103,81
-
0,26
0,25
0,73
2,90
5,06
5,09
7,59
-
-
x
2020-02-13
113,42
-
0,54
0,48
1,53
3,22
8,63
14,68
20,02
-
-
x
2020-02-13
115,63
-
0,29
0,25
1,98
4,24
9,92
17,83
23,50
-
-
x
2020-02-13
124,21
-
0,88
0,71
1,55
4,08
12,03
17,19
23,96
-
-
x

 

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.

Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 3,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 1,26 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 1,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

 

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.

AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-02-13
105,02
0,05 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-02-13
107,37
-0,09 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-02-13
103,81
0,25 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-02-13
113,42
0,48 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-02-13
115,63
0,25 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-02-13
124,21
0,71 %
Kategoria E
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-02-13
104,96
-
0,05
0,04
0,27
0,84
2,02
2,12
6,91
-
-
x
2020-02-13
107,24
-
-0,10
-0,10
0,18
0,98
1,90
1,89
7,02
-
-
x
2020-02-13
103,29
-
0,26
0,25
0,73
2,92
5,12
5,18
7,28
-
-
x
2020-02-13
113,11
-
0,54
0,48
1,53
3,21
8,61
14,67
19,83
-
-
x
2020-02-13
115,63
-
0,29
0,25
1,98
4,24
9,92
17,83
23,54
-
-
x
2020-02-13
124,00
-
0,88
0,71
1,56
4,09
12,04
17,20
23,91
-
-
x
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-02-13
104,96
0,04 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-02-13
107,24
-0,10 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-02-13
103,29
0,25 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-02-13
113,11
0,48 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-02-13
115,63
0,25 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-02-13
124,00
0,71 %
Kategoria F
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-02-13
107,13
-
-0,10
-0,09
0,19
0,99
1,93
1,94
-
-
-
x
2020-02-13
112,34
-
0,54
0,48
1,53
3,20
8,56
14,56
-
-
-
x
2020-02-13
104,43
-
0,05
0,05
0,27
0,85
2,07
2,18
-
-
-
x
2020-02-13
103,45
-
0,26
0,25
0,74
2,97
5,29
5,56
-
-
-
x
2020-02-13
123,65
-
0,87
0,72
1,55
4,09
12,04
17,20
-
-
-
x
2020-02-13
115,27
-
0,29
0,25
1,99
4,24
9,93
17,84
-
-
-
x
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-02-13
107,13
-0,09 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-02-13
112,34
0,48 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-02-13
104,43
0,05 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-02-13
103,45
0,25 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-02-13
123,65
0,72 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-02-13
115,27
0,25 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?