ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek
o wypłatę świadczenia (dot. ubezpieczeń grupowych).

Sprawdź status

Kategorie SFIO

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Rozwiń wszystkie

Fundusze SFIO
Kategoria A
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-07-15
101,54
103,61
-0,02
-0,03
-0,22
1,20
2,14
4,58
3,31
-
-
x
2019-07-15
97,23
101,28
-0,01
-0,01
0,04
0,83
1,76
1,77
-1,59
-
-
x
2019-07-15
103,43
107,18
0,07
0,06
-0,14
0,42
1,96
4,46
4,50
-
-
x
2019-07-15
101,89
103,97
0,26
0,26
-0,89
1,46
-0,41
13,46
1,20
-
-
x
2019-07-15
110,38
114,38
0,25
0,24
0,88
3,73
4,68
18,40
6,58
-
-
x
2019-07-15
101,13
106,45
0,20
0,20
-0,10
3,13
1,63
13,22
2,68
-
-
x
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-07-15
101,54
-0,03 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-07-15
97,23
-0,01 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-07-15
103,43
0,06 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-07-15
101,89
0,26 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-07-15
110,38
0,24 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-07-15
101,13
0,20 %
Kategoria D
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-07-15
102,22
-
-0,01
-0,01
-0,20
1,29
2,39
5,16
-
-
-
x
2019-07-15
104,00
-
0,07
0,07
-0,12
0,48
2,14
4,94
-
-
-
x
2019-07-15
98,10
-
0,00
0,00
0,08
0,95
2,25
2,50
-
-
-
x
2019-07-15
102,49
-
0,27
0,26
-0,88
1,54
-0,17
13,97
-
-
-
x
2019-07-15
102,31
-
0,22
0,22
-0,07
3,26
2,05
14,33
-
-
-
x
2019-07-15
111,20
-
0,27
0,23
0,89
3,82
4,91
19,05
-
-
-
x

 

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.

Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 3,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 1,26 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 1,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

 

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.

AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-07-15
102,22
-0,01 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-07-15
104,00
0,07 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-07-15
98,10
0,00 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-07-15
102,49
0,26 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-07-15
102,31
0,22 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-07-15
111,20
0,23 %
Kategoria E
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-07-15
102,17
-
-0,01
-0,01
-0,20
1,29
2,40
5,10
-
-
-
x
2019-07-15
103,88
-
0,07
0,07
-0,11
0,48
2,15
4,83
-
-
-
x
2019-07-15
97,52
-
-0,01
0,00
0,06
0,88
1,88
2,03
-
-
-
x
2019-07-15
102,50
-
0,27
0,27
-0,88
1,55
-0,16
14,03
-
-
-
x
2019-07-15
111,03
-
0,27
0,23
0,89
3,81
4,93
18,98
-
-
-
x
2019-07-15
102,04
-
0,22
0,22
-0,07
3,26
2,01
14,06
-
-
-
x
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-07-15
102,17
-0,01 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-07-15
103,88
0,07 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-07-15
97,52
0,00 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-07-15
102,50
0,27 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-07-15
111,03
0,23 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-07-15
102,04
0,22 %
Kategoria F
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-07-15
103,71
-
0,07
0,08
-0,11
0,50
-
-
-
-
-
x
2019-07-15
101,59
-
-0,01
-0,02
-0,20
-
-
-
-
-
-
x
2019-07-15
97,26
-
0,00
0,00
0,07
-
-
-
-
-
-
x
2019-07-15
102,17
-
0,27
0,26
-0,88
1,55
-0,16
-
-
-
-
x
2019-07-15
110,71
-
0,26
0,24
0,88
3,82
-
-
-
-
-
x
2019-07-15
101,48
-
0,21
0,21
-0,09
3,26
-
-
-
-
-
x
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-07-15
103,71
0,08 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-07-15
101,59
-0,02 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-07-15
97,26
0,00 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-07-15
102,17
0,26 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-07-15
110,71
0,24 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-07-15
101,48
0,21 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?