ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek
o wypłatę świadczenia (dot. ubezpieczeń grupowych).

Sprawdź status

Kategorie SFIO

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Rozwiń wszystkie

Fundusze SFIO
Kategoria A
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-07-16
110,52
114,53
0,15
0,13
1,54
3,86
4,86
16,79
7,32
-
-
x
2019-07-16
101,64
103,71
0,09
0,10
-0,12
1,30
2,22
4,59
3,61
-
-
x
2019-07-16
103,46
107,21
0,03
0,03
-0,11
0,45
1,95
4,47
4,72
-
-
x
2019-07-16
101,24
106,57
0,11
0,11
0,52
3,24
1,64
12,46
3,09
-
-
x
2019-07-16
97,08
101,13
-0,15
-0,15
-0,07
0,67
1,56
1,47
-1,83
-
-
x
2019-07-16
102,04
104,12
0,15
0,15
-0,32
1,61
-0,62
13,13
1,43
-
-
x
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-07-16
110,52
0,13 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-07-16
101,64
0,10 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-07-16
103,46
0,03 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-07-16
101,24
0,11 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-07-16
97,08
-0,15 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-07-16
102,04
0,15 %
Kategoria D
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-07-16
111,36
-
0,15
0,14
1,57
3,97
5,11
17,46
-
-
-
x
2019-07-16
102,31
-
0,10
0,09
-0,10
1,38
2,46
5,17
-
-
-
x
2019-07-16
104,03
-
0,03
0,03
-0,09
0,51
2,12
4,93
-
-
-
x
2019-07-16
102,42
-
0,11
0,11
0,54
3,37
2,05
13,56
-
-
-
x
2019-07-16
97,95
-
-0,15
-0,15
-0,05
0,79
2,03
2,18
-
-
-
x
2019-07-16
102,65
-
0,16
0,16
-0,30
1,69
-0,37
13,63
-
-
-
x

 

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.

Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 3,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 1,26 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 1,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

 

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.

AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-07-16
111,36
0,14 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-07-16
102,31
0,09 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-07-16
104,03
0,03 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-07-16
102,42
0,11 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-07-16
97,95
-0,15 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-07-16
102,65
0,16 %
Kategoria E
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-07-16
111,19
-
0,15
0,14
1,57
3,96
5,13
17,38
-
-
-
x
2019-07-16
102,26
-
0,10
0,09
-0,11
1,38
2,46
5,11
-
-
-
x
2019-07-16
103,91
-
0,03
0,03
-0,09
0,51
2,13
4,83
-
-
-
x
2019-07-16
102,15
-
0,11
0,11
0,54
3,37
2,02
13,30
-
-
-
x
2019-07-16
97,37
-
-0,15
-0,15
-0,06
0,72
1,68
1,72
-
-
-
x
2019-07-16
102,65
-
0,16
0,15
-0,30
1,69
-0,37
13,69
-
-
-
x
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-07-16
111,19
0,14 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-07-16
102,26
0,09 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-07-16
103,91
0,03 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-07-16
102,15
0,11 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-07-16
97,37
-0,15 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-07-16
102,65
0,15 %
Kategoria F
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-07-16
101,69
-
0,09
0,10
-0,10
-
-
-
-
-
-
x
2019-07-16
110,86
-
0,15
0,14
1,57
3,96
-
-
-
-
-
x
2019-07-16
97,11
-
-0,15
-0,15
-0,05
-
-
-
-
-
-
x
2019-07-16
103,74
-
0,03
0,03
-0,08
0,53
-
-
-
-
-
x
2019-07-16
101,59
-
0,11
0,11
0,52
3,37
-
-
-
-
-
x
2019-07-16
102,33
-
0,16
0,16
-0,29
1,71
-0,37
-
-
-
-
x
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-07-16
101,69
0,10 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-07-16
110,86
0,14 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-07-16
97,11
-0,15 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-07-16
103,74
0,03 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-07-16
101,59
0,11 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-07-16
102,33
0,16 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?