ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek o wypłatę szkody
(dot. ubezpieczeń komunikacyjnych) lub świadczenia
(dot. ubezpieczeń: Trafna Decyzja, Optymalny Wybór,
NNW – Bezpieczny.pl, Ochrona z Plusem – wszystkie pakiety).

Sprawdź status

Kategorie SFIO

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Rozwiń wszystkie

Fundusze SFIO
Kategoria A
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-12-04
110,80
114,82
-0,29
-0,26
-1,27
3,76
5,48
10,35
11,28
10,89
-
x
2019-12-04
105,08
107,22
-0,02
-0,02
-1,03
2,57
7,73
7,07
13,74
5,16
-
x
2019-12-04
105,29
109,11
0,44
0,42
0,13
0,21
-0,08
2,45
7,17
5,34
-
x
2019-12-04
99,23
103,36
0,05
0,05
0,95
2,23
0,33
2,83
4,45
-0,66
-
x
2019-12-04
102,67
108,07
-0,02
-0,02
-1,54
1,34
4,74
8,70
9,87
2,80
-
x
2019-12-04
102,11
104,19
0,12
0,13
-0,05
-0,03
-0,63
2,50
5,40
2,19
-
x
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-12-04
110,80
-0,26 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-12-04
105,08
-0,02 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-12-04
105,29
0,42 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-12-04
99,23
0,05 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-12-04
102,67
-0,02 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-12-04
102,11
0,13 %
Kategoria D
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-12-04
112,09
-
-0,29
-0,26
-1,25
3,84
5,75
10,93
-
-
-
x
2019-12-04
106,12
-
-0,02
-0,02
-1,01
2,65
8,01
7,62
-
-
-
x
2019-12-04
106,15
-
0,45
0,42
0,14
0,26
0,09
2,81
-
-
-
x
2019-12-04
100,25
-
0,05
0,05
0,95
2,24
0,41
3,13
-
-
-
x
2019-12-04
104,47
-
-0,02
-0,02
-1,52
1,47
5,14
9,53
-
-
-
x
2019-12-04
103,19
-
0,13
0,13
-0,03
0,05
-0,39
3,01
-
-
-
x

 

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.

Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 3,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 1,26 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 1,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

 

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.

AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-12-04
112,09
-0,26 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-12-04
106,12
-0,02 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-12-04
106,15
0,42 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-12-04
100,25
0,05 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-12-04
104,47
-0,02 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-12-04
103,19
0,13 %
Kategoria E
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-12-04
111,90
-
-0,29
-0,26
-1,24
3,84
5,76
10,91
-
-
-
x
2019-12-04
106,12
-
-0,02
-0,02
-1,01
2,65
8,01
7,62
-
-
-
x
2019-12-04
106,03
-
0,45
0,42
0,14
0,26
0,10
2,81
-
-
-
x
2019-12-04
99,71
-
0,05
0,05
0,94
2,26
0,45
3,08
-
-
-
x
2019-12-04
104,20
-
-0,02
-0,01
-1,51
1,47
5,15
9,53
-
-
-
x
2019-12-04
103,13
-
0,13
0,12
-0,04
0,04
-0,40
3,01
-
-
-
x
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-12-04
111,90
-0,26 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-12-04
106,12
-0,02 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-12-04
106,03
0,42 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-12-04
99,71
0,05 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-12-04
104,20
-0,01 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-12-04
103,13
0,12 %
Kategoria F
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-12-04
111,58
-
-0,29
-0,26
-1,25
3,84
5,75
10,93
-
-
-
x
2019-12-04
105,79
-
-0,02
-0,02
-1,00
2,66
8,00
7,62
-
-
-
x
2019-12-04
105,90
-
0,45
0,43
0,15
0,27
0,13
2,89
-
-
-
x
2019-12-04
99,75
-
0,05
0,06
0,97
2,34
0,65
-
-
-
-
x
2019-12-04
103,53
-
-0,02
-0,02
-1,52
1,46
5,11
9,45
-
-
-
x
2019-12-04
102,59
-
0,13
0,13
-0,02
0,09
-0,35
-
-
-
-
x
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-12-04
111,58
-0,26 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-12-04
105,79
-0,02 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-12-04
105,90
0,43 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-12-04
99,75
0,06 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-12-04
103,53
-0,02 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-12-04
102,59
0,13 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?