Kategorie SFIO

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Rozwiń wszystkie

Fundusze SFIO
Kategoria A
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-01-16
105,51
109,34
0,09
0,09
0,32
0,34
0,89
1,98
6,54
5,63
-
x
2020-01-16
103,01
105,11
0,09
0,09
0,18
0,50
0,89
1,35
6,00
3,00
-
x
2020-01-16
110,09
112,34
0,11
0,10
0,33
1,32
9,09
7,89
22,05
10,65
-
x
2020-01-16
108,46
114,17
0,19
0,18
1,04
3,03
8,38
7,13
20,48
6,13
-
x
2020-01-16
118,61
122,91
0,30
0,25
1,27
5,38
11,92
7,32
25,34
17,56
-
x
2020-01-16
100,48
104,67
0,47
0,47
1,04
2,39
2,78
3,50
5,03
-2,65
-
x
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-01-16
105,51
0,09 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-01-16
103,01
0,09 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-01-16
110,09
0,10 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-01-16
108,46
0,18 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-01-16
118,61
0,25 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-01-16
100,48
0,47 %
Kategoria D
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-01-16
104,22
-
0,09
0,09
0,20
0,58
1,14
1,87
7,13
-
-
x
2020-01-16
106,46
-
0,09
0,08
0,34
0,41
1,06
2,34
7,38
-
-
x
2020-01-16
111,31
-
0,12
0,11
0,35
1,40
9,36
8,44
23,21
-
-
x
2020-01-16
110,56
-
0,20
0,18
1,07
3,16
8,79
7,95
22,59
-
-
x
2020-01-16
120,13
-
0,31
0,26
1,30
5,48
12,20
7,88
26,71
-
-
x
2020-01-16
101,55
-
0,48
0,46
1,04
2,42
2,86
3,68
5,94
-
-
x

 

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.

Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 3,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 1,26 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 1,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

 

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.

AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-01-16
104,22
0,09 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-01-16
106,46
0,08 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-01-16
111,31
0,11 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-01-16
110,56
0,18 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-01-16
120,13
0,26 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-01-16
101,55
0,46 %
Kategoria E
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-01-16
104,17
-
0,09
0,09
0,20
0,58
1,14
1,87
7,07
-
-
x
2020-01-16
106,34
-
0,09
0,08
0,34
0,41
1,07
2,34
7,28
-
-
x
2020-01-16
111,31
-
0,12
0,11
0,35
1,40
9,36
8,44
23,28
-
-
x
2020-01-16
110,26
-
0,20
0,17
1,06
3,15
8,78
7,94
22,29
-
-
x
2020-01-16
119,92
-
0,31
0,26
1,29
5,48
12,20
7,85
26,59
-
-
x
2020-01-16
101,03
-
0,48
0,47
1,05
2,44
2,91
3,76
5,55
-
-
x
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-01-16
104,17
0,09 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-01-16
106,34
0,08 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-01-16
111,31
0,11 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-01-16
110,26
0,17 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-01-16
119,92
0,26 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-01-16
101,03
0,47 %
Kategoria F
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-01-16
106,22
-
0,09
0,08
0,34
0,42
1,09
2,39
-
-
-
x
2020-01-16
103,64
-
0,09
0,10
0,20
0,59
1,20
1,92
-
-
-
x
2020-01-16
110,96
-
0,12
0,10
0,34
1,40
9,35
8,43
-
-
-
x
2020-01-16
109,52
-
0,19
0,17
1,06
3,14
8,74
7,81
-
-
-
x
2020-01-16
119,58
-
0,31
0,26
1,30
5,48
12,20
7,87
-
-
-
x
2020-01-16
101,15
-
0,48
0,48
1,06
2,50
3,11
4,16
-
-
-
x
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-01-16
106,22
0,08 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-01-16
103,64
0,10 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-01-16
110,96
0,10 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-01-16
109,52
0,17 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-01-16
119,58
0,26 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-01-16
101,15
0,48 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?