Kategorie SFIO

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Rozwiń wszystkie

Fundusze SFIO
Kategoria A
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-04-01
82,44
84,12
0,62
0,76
4,03
-20,37
-25,01
-17,51
-16,59
-14,17
-
x
2020-04-01
88,52
93,18
-0,24
-0,28
3,30
-11,12
-17,13
-11,06
-9,18
-7,28
-
x
2020-04-01
96,77
98,74
0,09
0,08
1,80
-6,39
-5,83
-5,63
-2,50
-2,22
-
x
2020-04-01
98,49
102,06
-1,18
-1,18
3,25
-9,57
-14,52
-5,76
-4,77
2,36
-
x
2020-04-01
102,12
105,82
0,55
0,54
3,80
-4,62
-2,94
-2,57
0,54
2,85
-
x
2020-04-01
103,62
107,94
0,78
0,76
1,56
0,14
4,41
4,94
9,13
2,90
-
x
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-04-01
82,44
0,76 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-04-01
88,52
-0,28 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-04-01
96,77
0,08 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-04-01
98,49
-1,18 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-04-01
102,12
0,54 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-04-01
103,62
0,76 %
Kategoria D
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-04-01
83,53
-
0,63
0,77
4,05
-20,30
-24,82
-17,09
-15,75
-
-
x
2020-04-01
90,52
-
-0,25
-0,26
3,35
-10,99
-16,82
-10,39
-7,76
-
-
x
2020-04-01
98,11
-
0,09
0,08
1,82
-6,31
-5,59
-5,16
-1,52
-
-
x
2020-04-01
99,96
-
-1,20
-1,19
3,28
-9,48
-14,30
-5,29
-3,81
-
-
x
2020-04-01
103,19
-
0,56
0,55
3,81
-4,57
-2,76
-2,23
1,24
-
-
x
2020-04-01
104,82
-
0,79
0,77
1,57
0,17
4,52
5,14
10,06
-
-
x

 

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.

Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 3,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 1,26 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 1,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

 

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.

AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-04-01
83,53
0,77 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-04-01
90,52
-0,26 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-04-01
98,11
0,08 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-04-01
99,96
-1,19 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-04-01
103,19
0,55 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-04-01
104,82
0,77 %
Kategoria E
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-04-01
83,52
-
0,63
0,76
4,04
-20,31
-24,82
-17,10
-15,76
-
-
x
2020-04-01
90,28
-
-0,25
-0,27
3,34
-10,99
-16,82
-10,39
-7,80
-
-
x
2020-04-01
98,07
-
0,09
0,09
1,83
-6,31
-5,58
-5,15
-1,51
-
-
x
2020-04-01
99,79
-
-1,20
-1,18
3,28
-9,48
-14,30
-5,29
-3,80
-
-
x
2020-04-01
103,08
-
0,56
0,55
3,83
-4,56
-2,75
-2,22
1,26
-
-
x
2020-04-01
104,30
-
0,79
0,76
1,57
0,18
4,54
5,20
9,69
-
-
x
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-04-01
83,52
0,76 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-04-01
90,28
-0,27 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-04-01
98,07
0,09 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-04-01
99,79
-1,18 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-04-01
103,08
0,55 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-04-01
104,30
0,76 %
Kategoria F
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-04-01
83,26
-
0,63
0,76
4,04
-20,30
-24,83
-17,10
-
-
-
x
2020-04-01
89,63
-
-0,24
-0,28
3,33
-11,02
-16,86
-10,49
-
-
-
x
2020-04-01
97,57
-
0,09
0,09
1,83
-6,30
-5,58
-5,10
-
-
-
x
2020-04-01
99,50
-
-1,19
-1,18
3,27
-9,49
-14,31
-5,29
-
-
-
x
2020-04-01
102,99
-
0,56
0,55
3,83
-4,54
-2,73
-2,16
-
-
-
x
2020-04-01
104,57
-
0,80
0,77
1,59
0,25
4,73
5,59
-
-
-
x
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-04-01
83,26
0,76 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-04-01
89,63
-0,28 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-04-01
97,57
0,09 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-04-01
99,50
-1,18 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-04-01
102,99
0,55 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-04-01
104,57
0,77 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?