ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek o wypłatę szkody
(dot. ubezpieczeń komunikacyjnych) lub świadczenia
(dot. ubezpieczeń: Trafna Decyzja, Optymalny Wybór,
NNW – Bezpieczny.pl, Ochrona z Plusem – wszystkie pakiety).

Sprawdź status

Kategorie SFIO

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Rozwiń wszystkie

Fundusze SFIO
Kategoria A
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-10-14
98,33
102,43
0,10
0,10
-0,66
0,11
1,12
2,81
2,04
-
-
x
2019-10-14
104,90
108,70
1,06
1,02
0,68
-1,95
-4,74
0,05
4,27
-
-
x
2019-10-14
102,10
104,18
-0,04
-0,05
-0,36
-0,24
0,52
2,60
4,73
-
-
x
2019-10-14
104,55
108,34
-0,31
-0,30
-0,86
0,26
1,14
2,99
6,09
-
-
x
2019-10-14
99,20
104,42
0,74
0,75
0,87
-0,99
-1,71
0,12
6,41
-
-
x
2019-10-14
99,91
101,95
1,32
1,34
1,94
-0,43
-1,69
-1,86
7,36
-
-
x
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-10-14
98,33
0,10 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-10-14
104,90
1,02 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-10-14
102,10
-0,05 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-10-14
104,55
-0,30 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-10-14
99,20
0,75 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-10-14
99,91
1,34 %
Kategoria D
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-10-14
100,76
-
1,34
1,35
1,96
-0,34
-1,43
-1,35
-
-
-
x
2019-10-14
99,30
-
0,10
0,10
-0,65
0,14
1,22
3,44
-
-
-
x
2019-10-14
103,04
-
-0,04
-0,03
-0,34
-0,16
0,79
3,13
-
-
-
x
2019-10-14
105,31
-
-0,30
-0,28
-0,84
0,32
1,33
3,37
-
-
-
x
2019-10-14
100,73
-
0,77
0,77
0,91
-0,87
-1,33
0,93
-
-
-
x
2019-10-14
105,97
-
1,08
1,02
0,69
-1,87
-4,48
0,55
-
-
-
x

 

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.

Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 3,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 1,26 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 1,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

 

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.

AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-10-14
100,76
1,35 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-10-14
99,30
0,10 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-10-14
103,04
-0,03 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-10-14
105,31
-0,28 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-10-14
100,73
0,77 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-10-14
105,97
1,02 %
Kategoria E
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-10-14
105,18
-
-0,30
-0,29
-0,85
0,31
1,32
3,36
-
-
-
x
2019-10-14
100,76
-
1,34
1,36
1,96
-0,34
-1,43
-1,36
-
-
-
x
2019-10-14
105,79
-
1,07
1,03
0,70
-1,86
-4,50
0,56
-
-
-
x
2019-10-14
98,74
-
0,10
0,10
-0,65
0,15
1,25
3,08
-
-
-
x
2019-10-14
102,99
-
-0,04
-0,03
-0,34
-0,16
0,79
3,12
-
-
-
x
2019-10-14
100,46
-
0,76
0,76
0,90
-0,87
-1,34
0,88
-
-
-
x
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-10-14
105,18
-0,29 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-10-14
100,76
1,36 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-10-14
105,79
1,03 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-10-14
98,74
0,10 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-10-14
102,99
-0,03 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-10-14
100,46
0,76 %
Kategoria F
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-10-14
105,04
-
-0,30
-0,28
-0,83
0,33
1,36
-
-
-
-
x
2019-10-14
105,48
-
1,07
1,02
0,70
-1,87
-4,50
-
-
-
-
x
2019-10-14
98,66
-
0,11
0,10
-0,64
0,21
1,44
-
-
-
-
x
2019-10-14
102,40
-
-0,04
-0,04
-0,34
-0,17
0,78
-
-
-
-
x
2019-10-14
99,84
-
0,76
0,77
0,91
-0,87
-1,41
-
-
-
-
x
2019-10-14
100,44
-
1,34
1,35
1,96
-0,35
-1,43
-1,36
-
-
-
x
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-10-14
105,04
-0,28 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-10-14
105,48
1,02 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-10-14
98,66
0,10 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-10-14
102,40
-0,04 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-10-14
99,84
0,77 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-10-14
100,44
1,35 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?