Kategorie SFIO

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Rozwiń wszystkie

Fundusze SFIO
Kategoria A
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-02-20
103,08
107,38
0,04
0,04
0,39
2,21
5,33
4,87
6,85
0,72
-
x
2020-02-20
103,97
106,09
0,05
0,05
0,24
0,82
1,97
1,67
5,82
5,14
-
x
2020-02-20
106,62
110,49
-0,06
-0,06
0,25
1,04
1,56
1,73
6,39
7,93
-
x
2020-02-20
111,81
117,69
0,26
0,22
0,60
1,94
8,20
13,94
17,23
14,07
-
x
2020-02-20
115,19
117,54
0,61
0,53
0,80
3,48
10,01
19,23
21,15
18,40
-
x
2020-02-20
123,91
128,40
0,70
0,57
1,11
3,10
11,37
16,33
22,94
25,80
-
x
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-02-20
103,08
0,04 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-02-20
103,97
0,05 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-02-20
106,62
-0,06 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-02-20
111,81
0,22 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-02-20
115,19
0,53 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-02-20
123,91
0,57 %
Kategoria D
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-02-20
116,57
-
0,62
0,53
0,81
3,55
10,28
19,83
22,33
-
-
x
2020-02-20
104,22
-
0,04
0,04
0,39
2,25
5,42
5,05
7,72
-
-
x
2020-02-20
105,29
-
0,06
0,06
0,26
0,90
2,22
2,17
6,93
-
-
x
2020-02-20
107,65
-
-0,06
-0,06
0,26
1,10
1,74
2,09
7,13
-
-
x
2020-02-20
114,14
-
0,27
0,23
0,63
2,07
8,61
14,81
19,16
-
-
x
2020-02-20
125,61
-
0,71
0,57
1,13
3,18
11,64
16,90
24,21
-
-
x

 

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.

Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 3,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 1,26 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 1,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

 

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.

AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-02-20
116,57
0,53 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-02-20
104,22
0,04 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-02-20
105,29
0,06 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-02-20
107,65
-0,06 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-02-20
114,14
0,23 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-02-20
125,61
0,57 %
Kategoria E
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-02-20
107,53
-
-0,06
-0,06
0,27
1,10
1,74
2,09
7,13
-
-
x
2020-02-20
116,57
-
0,62
0,53
0,81
3,55
10,28
19,83
22,36
-
-
x
2020-02-20
125,40
-
0,71
0,57
1,13
3,18
11,66
16,91
24,18
-
-
x
2020-02-20
103,70
-
0,04
0,04
0,40
2,26
5,47
5,14
7,39
-
-
x
2020-02-20
105,24
-
0,06
0,06
0,27
0,90
2,22
2,17
6,89
-
-
x
2020-02-20
113,84
-
0,27
0,24
0,65
2,08
8,61
14,80
19,00
-
-
x
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-02-20
107,53
-0,06 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-02-20
116,57
0,53 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-02-20
125,40
0,57 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-02-20
103,70
0,04 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-02-20
105,24
0,06 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-02-20
113,84
0,24 %
Kategoria F
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-02-20
107,42
-
-0,06
-0,06
0,27
1,11
1,77
2,14
-
-
-
x
2020-02-20
125,04
-
0,71
0,57
1,12
3,19
11,65
16,90
-
-
-
x
2020-02-20
103,88
-
0,04
0,04
0,42
2,31
5,66
5,53
-
-
-
x
2020-02-20
104,70
-
0,06
0,06
0,26
0,91
2,27
2,24
-
-
-
x
2020-02-20
113,05
-
0,26
0,23
0,63
2,06
8,55
14,69
-
-
-
x
2020-02-20
116,20
-
0,62
0,53
0,81
3,55
10,28
19,82
-
-
-
x
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-02-20
107,42
-0,06 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-02-20
125,04
0,57 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-02-20
103,88
0,04 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-02-20
104,70
0,06 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-02-20
113,05
0,23 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-02-20
116,20
0,53 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?