Kategorie SFIO

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Rozwiń wszystkie

Fundusze SFIO
Kategoria A
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-02-27
113,14
117,24
-0,87
-0,76
-8,69
-4,81
0,81
7,77
11,93
13,97
-
x
2020-02-27
107,02
109,20
-1,57
-1,45
-7,09
-3,69
0,80
10,78
11,12
9,38
-
x
2020-02-27
107,24
111,13
0,01
0,01
0,58
1,10
1,99
2,04
6,88
8,58
-
x
2020-02-27
103,03
107,32
-0,22
-0,21
-0,05
1,19
4,81
4,31
7,06
0,82
-
x
2020-02-27
103,21
108,64
-1,16
-1,11
-7,69
-4,84
-1,03
6,17
7,62
4,61
-
x
2020-02-27
103,72
105,84
-0,20
-0,19
-0,24
0,36
1,53
1,19
5,42
4,77
-
x
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-02-27
113,14
-0,76 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-02-27
107,02
-1,45 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-02-27
107,24
0,01 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-02-27
103,03
-0,21 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-02-27
103,21
-1,11 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-02-27
103,72
-0,19 %
Kategoria D
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-02-27
114,72
-
-0,88
-0,76
-8,67
-4,73
1,07
8,31
13,08
-
-
x
2020-02-27
108,33
-
-1,59
-1,44
-7,07
-3,61
1,05
11,34
12,21
-
-
x
2020-02-27
108,29
-
0,02
0,01
0,59
1,16
2,16
2,39
7,62
-
-
x
2020-02-27
104,18
-
-0,22
-0,22
-0,04
1,21
4,90
4,49
7,97
-
-
x
2020-02-27
105,39
-
-1,18
-1,11
-7,67
-4,72
-0,65
6,97
9,37
-
-
x
2020-02-27
105,06
-
-0,20
-0,19
-0,22
0,44
1,78
1,70
6,52
-
-
x

 

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.

Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 3,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 1,26 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 1,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

 

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.

AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-02-27
114,72
-0,76 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-02-27
108,33
-1,44 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-02-27
108,29
0,01 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-02-27
104,18
-0,22 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-02-27
105,39
-1,11 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-02-27
105,06
-0,19 %
Kategoria E
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-02-27
114,52
-
-0,87
-0,76
-8,68
-4,73
1,07
8,31
13,06
-
-
x
2020-02-27
108,32
-
-1,59
-1,45
-7,08
-3,61
1,04
11,33
12,23
-
-
x
2020-02-27
108,17
-
0,01
0,01
0,60
1,16
2,16
2,39
7,62
-
-
x
2020-02-27
103,66
-
-0,22
-0,21
-0,04
1,23
4,94
4,58
7,60
-
-
x
2020-02-27
105,11
-
-1,18
-1,11
-7,67
-4,71
-0,65
6,97
9,25
-
-
x
2020-02-27
105,01
-
-0,20
-0,19
-0,22
0,44
1,78
1,70
6,48
-
-
x
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-02-27
114,52
-0,76 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-02-27
108,32
-1,45 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-02-27
108,17
0,01 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-02-27
103,66
-0,21 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-02-27
105,11
-1,11 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-02-27
105,01
-0,19 %
Kategoria F
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-02-27
114,20
-
-0,87
-0,76
-8,67
-4,72
1,07
8,32
-
-
-
x
2020-02-27
107,99
-
-1,58
-1,44
-7,07
-3,61
1,06
11,34
-
-
-
x
2020-02-27
108,06
-
0,02
0,02
0,60
1,17
2,19
2,45
-
-
-
x
2020-02-27
103,85
-
-0,22
-0,21
-0,03
1,28
5,12
4,95
-
-
-
x
2020-02-27
104,38
-
-1,17
-1,11
-7,67
-4,73
-0,71
6,87
-
-
-
x
2020-02-27
104,47
-
-0,20
-0,19
-0,22
0,44
1,81
1,76
-
-
-
x
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-02-27
114,20
-0,76 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-02-27
107,99
-1,44 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-02-27
108,06
0,02 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-02-27
103,85
-0,21 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-02-27
104,38
-1,11 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-02-27
104,47
-0,19 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?