ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek o wypłatę szkody
(dot. ubezpieczeń komunikacyjnych) lub świadczenia
(dot. ubezpieczeń: Trafna Decyzja, Optymalny Wybór,
NNW – Bezpieczny.pl, Ochrona z Plusem – wszystkie pakiety).

Sprawdź status

Kategorie SFIO

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Rozwiń wszystkie

Fundusze SFIO
Kategoria A
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-08-19
96,12
98,08
0,08
0,09
-1,79
-5,38
-4,82
1,14
-3,74
-
-
x
2019-08-19
105,52
109,35
1,48
1,41
-0,83
-3,88
-1,61
4,86
0,69
-
-
x
2019-08-19
97,46
102,59
1,12
1,15
-0,70
-3,40
-0,70
2,41
-0,56
-
-
x
2019-08-19
98,20
102,29
0,46
0,47
0,15
1,33
1,96
1,73
-0,12
-
-
x
2019-08-19
102,35
104,44
0,19
0,19
0,16
0,69
2,80
4,25
4,33
-
-
x
2019-08-19
104,91
108,72
0,18
0,17
0,40
1,20
2,90
4,75
5,55
-
-
x
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-08-19
96,12
0,09 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-08-19
105,52
1,41 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-08-19
97,46
1,15 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-08-19
98,20
0,47 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-08-19
102,35
0,19 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-08-19
104,91
0,17 %
Kategoria D
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-08-19
96,78
-
0,09
0,09
-1,78
-5,29
-4,58
1,60
-
-
-
x
2019-08-19
106,44
-
1,50
1,43
-0,80
-3,77
-1,33
5,43
-
-
-
x
2019-08-19
98,74
-
1,15
1,18
-0,66
-3,27
-0,32
3,32
-
-
-
x
2019-08-19
99,12
-
0,47
0,48
0,16
1,37
2,28
2,39
-
-
-
x
2019-08-19
103,13
-
0,20
0,19
0,17
0,78
3,07
4,81
-
-
-
x
2019-08-19
105,56
-
0,19
0,18
0,43
1,27
3,10
5,12
-
-
-
x

 

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.

Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 3,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 1,26 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 1,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

 

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.

AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-08-19
96,78
0,09 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-08-19
106,44
1,43 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-08-19
98,74
1,18 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-08-19
99,12
0,48 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-08-19
103,13
0,19 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-08-19
105,56
0,18 %
Kategoria E
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-08-19
96,78
-
0,09
0,09
-1,78
-5,29
-4,58
1,63
-
-
-
x
2019-08-19
106,25
-
1,49
1,42
-0,80
-3,79
-1,36
5,39
-
-
-
x
2019-08-19
98,48
-
1,14
1,17
-0,67
-3,27
-0,32
3,17
-
-
-
x
2019-08-19
98,54
-
0,47
0,48
0,16
1,38
2,10
1,99
-
-
-
x
2019-08-19
103,08
-
0,20
0,19
0,17
0,78
3,07
4,77
-
-
-
x
2019-08-19
105,43
-
0,19
0,17
0,42
1,26
3,09
5,11
-
-
-
x
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-08-19
96,78
0,09 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-08-19
106,25
1,42 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-08-19
98,48
1,17 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-08-19
98,54
0,48 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-08-19
103,08
0,19 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-08-19
105,43
0,17 %
Kategoria F
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-08-19
96,48
-
0,09
0,09
-1,77
-5,29
-4,58
-
-
-
-
x
2019-08-19
105,95
-
1,49
1,43
-0,81
-3,79
-1,32
-
-
-
-
x
2019-08-19
97,90
-
1,13
1,17
-0,67
-3,30
-0,32
-
-
-
-
x
2019-08-19
102,49
-
0,20
0,19
0,17
0,77
-
-
-
-
-
x
2019-08-19
98,35
-
0,48
0,48
0,17
1,44
-
-
-
-
-
x
2019-08-19
105,27
-
0,19
0,18
0,42
1,27
3,17
-
-
-
-
x
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-08-19
96,48
0,09 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-08-19
105,95
1,43 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-08-19
97,90
1,17 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-08-19
102,49
0,19 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-08-19
98,35
0,48 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-08-19
105,27
0,18 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?