Kategorie SFIO

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Rozwiń wszystkie

Fundusze SFIO
Kategoria A
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-04-06
103,48
107,79
-0,42
-0,41
0,95
-0,38
4,07
4,53
8,22
2,85
-
x
2020-04-06
102,03
105,73
0,02
0,02
0,97
-5,52
-3,05
-3,16
0,66
2,69
-
x
2020-04-06
95,29
98,75
-0,63
-0,66
-2,00
-13,37
-17,95
-7,45
-8,62
0,42
-
x
2020-04-06
96,66
98,63
-0,10
-0,09
-0,06
-6,50
-5,96
-5,65
-2,67
-2,42
-
x
2020-04-06
86,60
91,16
-0,54
-0,62
-0,96
-13,00
-19,20
-11,06
-12,50
-8,88
-
x
2020-04-06
81,26
82,92
0,35
0,43
0,77
-19,44
-26,30
-16,35
-19,98
-15,67
-
x
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-04-06
103,48
-0,41 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-04-06
102,03
0,02 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-04-06
95,29
-0,66 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-04-06
96,66
-0,09 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-04-06
86,60
-0,62 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-04-06
81,26
0,43 %
Kategoria D
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-04-06
88,57
-
-0,54
-0,61
-0,93
-12,88
-18,89
-10,38
-11,11
-
-
x
2020-04-06
104,68
-
-0,43
-0,41
0,95
-0,33
4,18
4,71
9,11
-
-
x
2020-04-06
98,01
-
-0,09
-0,09
-0,05
-6,43
-5,73
-5,18
-1,69
-
-
x
2020-04-06
103,11
-
0,03
0,03
0,99
-5,46
-2,87
-2,81
1,37
-
-
x
2020-04-06
96,73
-
-0,63
-0,64
-1,97
-13,29
-17,73
-6,97
-7,69
-
-
x
2020-04-06
82,34
-
0,36
0,44
0,78
-19,37
-26,11
-15,93
-19,17
-
-
x

 

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.

Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 3,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 1,26 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 1,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

 

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.

AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-04-06
88,57
-0,61 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-04-06
104,68
-0,41 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-04-06
98,01
-0,09 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-04-06
103,11
0,03 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-04-06
96,73
-0,64 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-04-06
82,34
0,44 %
Kategoria E
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-04-06
103,00
-
0,03
0,04
1,00
-5,46
-2,87
-2,80
1,38
-
-
x
2020-04-06
82,34
-
0,36
0,45
0,78
-19,37
-26,11
-15,93
-19,18
-
-
x
2020-04-06
96,56
-
-0,63
-0,65
-1,97
-13,30
-17,74
-6,97
-7,70
-
-
x
2020-04-06
104,17
-
-0,42
-0,40
0,96
-0,33
4,21
4,79
8,77
-
-
x
2020-04-06
97,96
-
-0,09
-0,09
-0,05
-6,43
-5,73
-5,18
-1,69
-
-
x
2020-04-06
88,33
-
-0,54
-0,61
-0,93
-12,89
-18,90
-10,39
-11,17
-
-
x
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-04-06
103,00
0,04 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-04-06
82,34
0,45 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-04-06
96,56
-0,65 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-04-06
104,17
-0,40 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-04-06
97,96
-0,09 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-04-06
88,33
-0,61 %
Kategoria F
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-04-06
96,29
-
-0,62
-0,64
-1,96
-13,29
-17,73
-6,97
-
-
-
x
2020-04-06
104,44
-
-0,42
-0,40
0,97
-0,27
4,38
5,17
-
-
-
x
2020-04-06
97,47
-
-0,09
-0,08
-0,04
-6,42
-5,72
-5,11
-
-
-
x
2020-04-06
87,70
-
-0,53
-0,61
-0,94
-12,91
-18,94
-10,47
-
-
-
x
2020-04-06
82,08
-
0,36
0,44
0,77
-19,38
-26,12
-15,94
-19,17
-
-
x
2020-04-06
102,91
-
0,03
0,03
0,99
-5,45
-2,84
-2,75
-
-
-
x
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-04-06
96,29
-0,64 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-04-06
104,44
-0,40 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-04-06
97,47
-0,08 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-04-06
87,70
-0,61 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-04-06
82,08
0,44 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-04-06
102,91
0,03 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?