ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek o wypłatę szkody
(dot. ubezpieczeń komunikacyjnych) lub świadczenia
(dot. ubezpieczeń: Trafna Decyzja, Optymalny Wybór,
NNW – Bezpieczny.pl, Ochrona z Plusem – wszystkie pakiety).

Sprawdź status

Kategorie SFIO

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Rozwiń wszystkie

Fundusze SFIO
Kategoria A
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-10-10
97,44
99,43
0,22
0,22
0,40
-1,69
-4,39
-3,57
1,51
-
-
x
2019-10-10
98,61
102,72
-0,51
-0,51
-0,18
-0,05
1,46
3,08
3,01
-
-
x
2019-10-10
97,71
102,85
0,76
0,78
1,18
-1,60
-2,91
-1,11
1,33
-
-
x
2019-10-10
102,32
104,41
-0,11
-0,11
-0,08
-0,22
0,70
2,91
4,78
-
-
x
2019-10-10
103,23
106,97
1,14
1,12
1,54
-2,76
-5,54
-1,31
-1,98
-
-
x
2019-10-10
105,12
108,93
-0,17
-0,17
0,01
0,22
1,63
3,61
6,80
-
-
x
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-10-10
97,44
0,22 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-10-10
98,61
-0,51 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-10-10
97,71
0,78 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-10-10
102,32
-0,11 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-10-10
103,23
1,12 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-10-10
105,12
-0,17 %
Kategoria D
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-10-10
98,26
-
0,22
0,22
0,43
-1,61
-4,14
-3,08
-
-
-
x
2019-10-10
99,58
-
-0,51
-0,51
-0,17
-0,02
1,58
3,73
-
-
-
x
2019-10-10
103,24
-
-0,11
-0,11
-0,06
-0,15
0,95
3,43
-
-
-
x
2019-10-10
105,87
-
-0,17
-0,16
0,02
0,28
1,82
3,97
-
-
-
x
2019-10-10
99,20
-
0,78
0,79
1,20
-1,48
-2,54
-0,32
-
-
-
x
2019-10-10
104,27
-
1,15
1,12
1,56
-2,68
-5,28
-0,82
-
-
-
x

 

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.

Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 3,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 1,26 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 1,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

 

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.

AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-10-10
98,26
0,22 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-10-10
99,58
-0,51 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-10-10
103,24
-0,11 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-10-10
105,87
-0,16 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-10-10
99,20
0,79 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-10-10
104,27
1,12 %
Kategoria E
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-10-10
105,75
-
-0,17
-0,16
0,02
0,28
1,82
3,97
-
-
-
x
2019-10-10
98,26
-
0,22
0,22
0,43
-1,61
-4,15
-3,08
-
-
-
x
2019-10-10
104,09
-
1,15
1,12
1,56
-2,67
-5,30
-0,82
-
-
-
x
2019-10-10
99,02
-
-0,51
-0,51
-0,17
-0,01
1,59
3,35
-
-
-
x
2019-10-10
103,19
-
-0,11
-0,11
-0,06
-0,15
0,95
3,42
-
-
-
x
2019-10-10
98,94
-
0,78
0,78
1,21
-1,47
-2,55
-0,36
-
-
-
x
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-10-10
105,75
-0,16 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-10-10
98,26
0,22 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-10-10
104,09
1,12 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-10-10
99,02
-0,51 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-10-10
103,19
-0,11 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-10-10
98,94
0,78 %
Kategoria F
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-10-10
105,60
-
-0,17
-0,16
0,03
0,28
1,84
-
-
-
-
x
2019-10-10
103,79
-
1,14
1,11
1,56
-2,68
-5,30
-
-
-
-
x
2019-10-10
98,94
-
-0,51
-0,50
-0,15
0,06
1,80
-
-
-
-
x
2019-10-10
102,60
-
-0,11
-0,11
-0,06
-0,16
0,94
-
-
-
-
x
2019-10-10
98,33
-
0,77
0,79
1,21
-1,48
-2,62
-
-
-
-
x
2019-10-10
97,95
-
0,22
0,23
0,42
-1,61
-4,14
-3,08
-
-
-
x
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-10-10
105,60
-0,16 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-10-10
103,79
1,11 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-10-10
98,94
-0,50 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-10-10
102,60
-0,11 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-10-10
98,33
0,79 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-10-10
97,95
0,23 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?