ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek o wypłatę szkody
(dot. ubezpieczeń komunikacyjnych) lub świadczenia
(dot. ubezpieczeń: Trafna Decyzja, Optymalny Wybór,
NNW – Bezpieczny.pl, Ochrona z Plusem – wszystkie pakiety).

Sprawdź status

Kategorie SFIO

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Rozwiń wszystkie

Fundusze SFIO
Kategoria A
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-11-21
97,90
101,98
0,04
0,04
0,03
0,49
-0,82
1,51
3,78
-2,05
-
x
2019-11-21
101,97
104,05
0,01
0,01
0,02
-0,07
-0,39
2,45
5,48
2,01
-
x
2019-11-21
104,38
106,51
-0,33
-0,32
0,13
3,08
7,94
4,58
15,27
4,42
-
x
2019-11-21
102,90
108,32
-0,43
-0,43
0,32
3,20
5,20
6,35
14,12
2,96
-
x
2019-11-21
105,10
108,91
0,12
0,11
0,38
0,31
0,14
3,18
7,02
5,12
-
x
2019-11-21
110,85
114,87
-0,41
-0,37
1,01
5,57
4,63
5,29
18,71
10,89
-
x
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-11-21
97,90
0,04 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-11-21
101,97
0,01 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-11-21
104,38
-0,32 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-11-21
102,90
-0,43 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-11-21
105,10
0,11 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-11-21
110,85
-0,37 %
Kategoria D
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-11-21
105,37
-
-0,33
-0,31
0,15
3,16
8,20
5,10
-
-
-
x
2019-11-21
98,90
-
0,04
0,04
0,04
0,52
-0,74
1,90
-
-
-
x
2019-11-21
103,01
-
0,01
0,01
0,03
0,01
-0,15
2,97
-
-
-
x
2019-11-21
105,93
-
0,12
0,11
0,40
0,37
0,32
3,54
-
-
-
x
2019-11-21
104,65
-
-0,44
-0,42
0,35
3,34
5,60
7,15
-
-
-
x
2019-11-21
112,10
-
-0,41
-0,36
1,03
5,66
4,90
5,84
-
-
-
x

 

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.

Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 3,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 1,26 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 1,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

 

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.

AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-11-21
105,37
-0,31 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-11-21
98,90
0,04 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-11-21
103,01
0,01 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-11-21
105,93
0,11 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-11-21
104,65
-0,42 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-11-21
112,10
-0,36 %
Kategoria E
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-11-21
105,81
-
0,12
0,11
0,40
0,37
0,32
3,54
-
-
-
x
2019-11-21
105,37
-
-0,33
-0,31
0,15
3,16
8,20
5,10
-
-
-
x
2019-11-21
111,90
-
-0,41
-0,37
1,03
5,66
4,90
5,82
-
-
-
x
2019-11-21
98,36
-
0,04
0,04
0,04
0,53
-0,71
1,77
-
-
-
x
2019-11-21
102,96
-
0,01
0,01
0,04
0,01
-0,15
2,97
-
-
-
x
2019-11-21
104,38
-
-0,44
-0,42
0,36
3,34
5,61
7,16
-
-
-
x
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-11-21
105,81
0,11 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-11-21
105,37
-0,31 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-11-21
111,90
-0,37 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-11-21
98,36
0,04 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-11-21
102,96
0,01 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-11-21
104,38
-0,42 %
Kategoria F
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-11-21
105,67
-
0,12
0,11
0,40
0,38
0,34
3,63
-
-
-
x
2019-11-21
111,58
-
-0,41
-0,37
1,02
5,65
4,90
5,85
-
-
-
x
2019-11-21
98,37
-
0,05
0,05
0,06
0,60
-0,51
-
-
-
-
x
2019-11-21
102,40
-
0,02
0,02
0,05
0,04
-0,12
-
-
-
-
x
2019-11-21
103,72
-
-0,43
-0,41
0,36
3,33
5,57
7,12
-
-
-
x
2019-11-21
105,04
-
-0,33
-0,31
0,15
3,16
8,21
5,10
-
-
-
x
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-11-21
105,67
0,11 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-11-21
111,58
-0,37 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-11-21
98,37
0,05 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-11-21
102,40
0,02 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-11-21
103,72
-0,41 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-11-21
105,04
-0,31 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?