Kategorie SFIO

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Rozwiń wszystkie

Fundusze SFIO
Kategoria A
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-05-22
115,23
119,41
-0,01
-0,01
4,13
10,53
-6,42
4,19
8,47
15,90
-
x
2020-05-22
92,23
94,11
0,08
0,09
4,60
7,66
-19,72
-11,49
-8,19
-11,72
-
x
2020-05-22
106,36
110,22
-0,02
-0,02
0,52
1,05
-0,37
1,35
4,47
8,09
-
x
2020-05-22
109,10
113,65
0,22
0,21
0,81
3,71
5,58
11,61
12,67
9,44
-
x
2020-05-22
98,82
104,02
0,01
0,01
3,81
7,61
-11,21
-3,91
1,45
0,16
-
x
2020-05-22
99,55
101,58
-0,02
-0,02
0,90
1,82
-4,32
-2,33
0,00
1,47
-
x

 

Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-05-22
115,23
-0,01 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-05-22
92,23
0,09 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-05-22
106,36
-0,02 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-05-22
109,10
0,21 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-05-22
98,82
0,01 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-05-22
99,55
-0,02 %
Kategoria A1
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-05-22
115,23
115,23
-0,01
-0,01
4,13
-
-
-
-
-
-
x
2020-05-22
92,22
92,22
0,08
0,08
4,59
-
-
-
-
-
-
x
2020-05-22
106,37
106,37
-0,02
-0,02
0,52
-
-
-
-
-
-
x
2020-05-22
109,11
109,11
0,22
0,20
0,81
-
-
-
-
-
-
x
2020-05-22
98,83
98,83
0,01
0,01
3,82
-
-
-
-
-
-
x
2020-05-22
99,57
99,57
-0,02
-0,02
0,92
-
-
-
-
-
-
x

 

Jednostki uczestnictwa kategorii A1 są jednostkami zbywanymi bezpośrednio przez Fundusz i nie podlegają opłacie manipulacyjnej. Cena zbycia i cena odkupienia jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-05-22
115,23
-0,01 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-05-22
92,22
0,08 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-05-22
106,37
-0,02 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-05-22
109,11
0,20 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-05-22
98,83
0,01 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-05-22
99,57
-0,02 %
Kategoria D
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-05-22
117,11
-
0,00
0,00
4,15
10,63
-6,18
4,70
9,58
-
-
x
2020-05-22
93,57
-
0,08
0,09
4,62
7,74
-19,52
-11,06
-7,27
-
-
x
2020-05-22
101,26
-
0,02
0,01
3,85
7,75
-10,88
-3,18
2,98
-
-
x
2020-05-22
107,58
-
-0,01
-0,02
0,52
1,11
-0,19
1,71
5,20
-
-
x
2020-05-22
101,08
-
-0,02
-0,02
0,93
1,92
-4,07
-1,84
1,01
-
-
x
2020-05-22
110,42
-
0,23
0,21
0,82
3,75
5,69
11,82
13,31
-
-
x

 

Jednostki uczestnictwa kategorii D są jednostkami zbywanymi bezpośrednio przez Fundusz i nie podlegają opłacie manipulacyjnej. Cena zbycia i cena odkupienia jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

 

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.

Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 3,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 1,26 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 1,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

 

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.

AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-05-22
117,11
0,00 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-05-22
93,57
0,09 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-05-22
101,26
0,01 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-05-22
107,58
-0,02 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-05-22
101,08
-0,02 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-05-22
110,42
0,21 %
Kategoria E
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-05-22
100,99
-
0,02
0,01
3,85
7,75
-10,88
-3,18
2,99
-
-
x
2020-05-22
101,03
-
-0,02
-0,02
0,93
1,92
-4,07
-1,84
1,01
-
-
x
2020-05-22
109,89
-
0,23
0,21
0,82
3,76
5,71
11,89
13,24
-
-
x
2020-05-22
116,91
-
0,00
0,00
4,15
10,63
-6,18
4,71
9,57
-
-
x
2020-05-22
93,57
-
0,08
0,09
4,62
7,74
-19,52
-11,06
-7,27
-
-
x
2020-05-22
107,46
-
-0,01
-0,02
0,53
1,11
-0,20
1,71
5,21
-
-
x

Jednostki uczestnictwa kategorii E są jednostkami zbywanymi bezpośrednio przez Fundusz i nie podlegają opłacie manipulacyjnej. Cena zbycia i cena odkupienia jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-05-22
100,99
0,01 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-05-22
101,03
-0,02 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-05-22
109,89
0,21 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-05-22
116,91
0,00 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-05-22
93,57
0,09 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-05-22
107,46
-0,02 %
Kategoria F
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-05-22
93,28
-
0,08
0,09
4,62
7,74
-19,52
-11,05
-7,27
-
-
x
2020-05-22
100,24
-
0,01
0,01
3,83
7,72
-10,92
-3,29
2,82
-
-
x
2020-05-22
100,52
-
-0,02
-0,01
0,93
1,92
-4,07
-1,80
-
-
-
x
2020-05-22
110,27
-
0,23
0,21
0,82
3,81
5,90
12,27
-
-
-
x
2020-05-22
116,58
-
0,00
0,00
4,15
10,63
-6,18
4,72
9,60
-
-
x
2020-05-22
107,39
-
-0,01
-0,01
0,53
1,13
-0,15
1,78
5,37
-
-
x

 

Jednostki uczestnictwa kategorii F są jednostkami zbywanymi bezpośrednio przez Fundusz i nie podlegają opłacie manipulacyjnej. Cena zbycia i cena odkupienia jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-05-22
93,28
0,09 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-05-22
100,24
0,01 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-05-22
100,52
-0,01 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-05-22
110,27
0,21 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-05-22
116,58
0,00 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-05-22
107,39
-0,01 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?