Kategorie SFIO

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Rozwiń wszystkie

Fundusze SFIO
Kategoria A
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-01-28
117,46
121,72
-1,40
-1,18
-2,27
2,42
10,77
7,12
21,83
15,53
-
x
2020-01-28
109,84
112,08
-1,28
-1,15
-1,43
0,26
7,80
6,65
18,84
9,86
-
x
2020-01-28
106,20
110,05
0,13
0,12
0,64
1,21
1,43
2,45
6,92
6,40
-
x
2020-01-28
102,04
106,29
0,21
0,22
1,12
3,27
5,28
4,41
5,15
-1,14
-
x
2020-01-28
107,38
113,03
-1,08
-1,00
-2,04
0,65
6,60
5,61
17,00
3,66
-
x
2020-01-28
103,34
105,45
-0,01
-0,01
0,19
0,65
1,23
1,28
5,88
3,26
-
x
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-01-28
117,46
-1,18 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-01-28
109,84
-1,15 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-01-28
106,20
0,12 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-01-28
102,04
0,22 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-01-28
107,38
-1,00 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-01-28
103,34
-0,01 %
Kategoria D
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-01-28
119,00
-
-1,41
-1,17
-2,25
2,51
11,05
7,66
23,11
-
-
x
2020-01-28
111,09
-
-1,30
-1,16
-1,41
0,34
8,07
7,19
19,95
-
-
x
2020-01-28
109,52
-
-1,09
-0,99
-2,01
0,78
7,02
6,42
18,99
-
-
x
2020-01-28
107,18
-
0,13
0,12
0,66
1,28
1,61
2,81
7,71
-
-
x
2020-01-28
104,59
-
-0,01
-0,01
0,21
0,73
1,48
1,80
7,02
-
-
x
2020-01-28
103,14
-
0,21
0,20
1,13
3,29
5,36
4,58
6,02
-
-
x

 

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.

Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 3,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 1,26 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 1,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

 

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.

AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-01-28
119,00
-1,17 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-01-28
111,09
-1,16 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-01-28
109,52
-0,99 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-01-28
107,18
0,12 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-01-28
104,59
-0,01 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-01-28
103,14
0,20 %
Kategoria E
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-01-28
109,22
-
-1,09
-0,99
-2,02
0,78
7,00
6,42
18,76
-
-
x
2020-01-28
104,54
-
-0,01
-0,01
0,22
0,74
1,49
1,80
6,95
-
-
x
2020-01-28
102,61
-
0,21
0,21
1,12
3,31
5,41
4,67
5,67
-
-
x
2020-01-28
118,80
-
-1,41
-1,17
-2,25
2,51
11,06
7,68
23,06
-
-
x
2020-01-28
111,09
-
-1,30
-1,15
-1,41
0,34
8,07
7,19
20,02
-
-
x
2020-01-28
107,06
-
0,13
0,12
0,66
1,28
1,61
2,81
7,67
-
-
x
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-01-28
109,22
-0,99 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-01-28
104,54
-0,01 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-01-28
102,61
0,21 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-01-28
118,80
-1,17 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-01-28
111,09
-1,15 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-01-28
107,06
0,12 %
Kategoria F
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-01-28
110,74
-
-1,29
-1,15
-1,42
0,34
8,07
7,19
-
-
-
x
2020-01-28
108,48
-
-1,08
-0,99
-2,02
0,76
6,95
6,30
-
-
-
x
2020-01-28
104,00
-
-0,01
-0,01
0,21
0,74
1,54
1,85
-
-
-
x
2020-01-28
102,75
-
0,22
0,20
1,14
3,36
5,61
5,07
-
-
-
x
2020-01-28
118,46
-
-1,40
-1,17
-2,25
2,51
11,05
7,67
-
-
-
x
2020-01-28
106,94
-
0,13
0,12
0,66
1,28
1,63
2,87
-
-
-
x
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-01-28
110,74
-1,15 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-01-28
108,48
-0,99 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-01-28
104,00
-0,01 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-01-28
102,75
0,20 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-01-28
118,46
-1,17 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-01-28
106,94
0,12 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?