Kategorie SFIO

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Rozwiń wszystkie

Fundusze SFIO
Kategoria A
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-04-03
103,91
108,24
0,28
0,27
1,91
-0,08
4,51
5,18
8,92
3,20
-
x
2020-04-03
102,01
105,71
-0,14
-0,14
1,65
-5,06
-3,07
-2,95
0,62
2,86
-
x
2020-04-03
95,92
99,40
1,18
1,25
-3,60
-14,80
-17,41
-5,65
-8,12
1,00
-
x
2020-04-03
96,75
98,72
-0,08
-0,08
0,68
-6,20
-5,88
-5,52
-2,57
-2,19
-
x
2020-04-03
87,14
91,73
0,77
0,89
-1,98
-14,16
-18,70
-9,76
-11,60
-8,02
-
x
2020-04-03
80,91
82,56
-0,14
-0,17
-1,33
-20,34
-26,62
-16,63
-19,83
-15,27
-
x
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-04-03
103,91
0,27 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-04-03
102,01
-0,14 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-04-03
95,92
1,25 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-04-03
96,75
-0,08 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-04-03
87,14
0,89 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-04-03
80,91
-0,17 %
Kategoria D
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-04-03
89,11
-
0,79
0,89
-1,96
-14,05
-18,40
-9,09
-10,21
-
-
x
2020-04-03
105,11
-
0,29
0,28
1,93
-0,04
4,61
5,37
9,83
-
-
x
2020-04-03
98,10
-
-0,07
-0,08
0,69
-6,12
-5,65
-5,03
-1,58
-
-
x
2020-04-03
103,08
-
-0,14
-0,14
1,67
-5,00
-2,90
-2,62
1,33
-
-
x
2020-04-03
97,35
-
1,20
1,25
-3,59
-14,72
-17,21
-5,18
-7,21
-
-
x
2020-04-03
81,98
-
-0,14
-0,17
-1,31
-20,27
-26,44
-16,21
-19,02
-
-
x

 

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.

Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 3,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 1,26 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 1,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

 

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.

AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-04-03
89,11
0,89 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-04-03
105,11
0,28 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-04-03
98,10
-0,08 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-04-03
103,08
-0,14 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-04-03
97,35
1,25 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-04-03
81,98
-0,17 %
Kategoria E
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-04-03
102,96
-
-0,14
-0,14
1,66
-5,01
-2,90
-2,62
1,33
-
-
x
2020-04-03
81,97
-
-0,14
-0,18
-1,31
-20,28
-26,44
-16,22
-19,03
-
-
x
2020-04-03
97,19
-
1,20
1,25
-3,58
-14,72
-17,20
-5,17
-7,20
-
-
x
2020-04-03
104,59
-
0,29
0,28
1,92
-0,04
4,63
5,44
9,47
-
-
x
2020-04-03
98,05
-
-0,07
-0,08
0,69
-6,12
-5,64
-5,04
-1,59
-
-
x
2020-04-03
88,87
-
0,78
0,89
-1,96
-14,06
-18,40
-9,09
-10,27
-
-
x
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-04-03
102,96
-0,14 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-04-03
81,97
-0,18 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-04-03
97,19
1,25 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-04-03
104,59
0,28 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-04-03
98,05
-0,08 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-04-03
88,87
0,89 %
Kategoria F
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-04-03
96,91
-
1,19
1,24
-3,58
-14,72
-17,20
-5,18
-
-
-
x
2020-04-03
104,86
-
0,29
0,28
1,94
0,03
4,80
5,82
-
-
-
x
2020-04-03
97,55
-
-0,07
-0,08
0,69
-6,11
-5,64
-4,98
-
-
-
x
2020-04-03
88,24
-
0,78
0,89
-1,96
-14,07
-18,44
-9,17
-
-
-
x
2020-04-03
81,72
-
-0,14
-0,17
-1,32
-20,27
-26,44
-16,22
-
-
-
x
2020-04-03
102,88
-
-0,14
-0,14
1,67
-4,99
-2,87
-2,55
-
-
-
x
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-04-03
96,91
1,24 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-04-03
104,86
0,28 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-04-03
97,55
-0,08 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-04-03
88,24
0,89 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-04-03
81,72
-0,17 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-04-03
102,88
-0,14 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?