ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek o wypłatę szkody
(dot. ubezpieczeń komunikacyjnych) lub świadczenia
(dot. ubezpieczeń: Trafna Decyzja, Optymalny Wybór,
NNW – Bezpieczny.pl, Ochrona z Plusem – wszystkie pakiety).

Sprawdź status

Kategorie SFIO

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Rozwiń wszystkie

Fundusze SFIO
Kategoria A
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-12-05
102,08
104,16
-0,03
-0,03
-0,15
-0,05
-0,71
2,33
5,33
2,17
-
x
2019-12-05
99,01
103,14
-0,22
-0,22
0,61
1,96
-0,37
2,59
4,50
-0,88
-
x
2019-12-05
105,06
108,87
-0,23
-0,22
0,00
0,19
-0,34
2,30
6,87
5,11
-
x
2019-12-05
103,09
108,52
0,42
0,41
-1,45
0,89
4,28
7,87
12,27
3,22
-
x
2019-12-05
111,23
115,26
0,42
0,39
-1,52
2,74
4,97
8,20
15,31
11,33
-
x
2019-12-05
105,96
108,12
0,88
0,84
-0,79
2,48
7,65
7,74
15,89
6,06
-
x
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-12-05
102,08
-0,03 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-12-05
99,01
-0,22 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-12-05
105,06
-0,22 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-12-05
103,09
0,41 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-12-05
111,23
0,39 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-12-05
105,96
0,84 %
Kategoria D
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-12-05
103,16
-
-0,02
-0,03
-0,14
0,03
-0,46
2,84
-
-
-
x
2019-12-05
100,03
-
-0,22
-0,22
0,61
1,98
-0,29
2,88
-
-
-
x
2019-12-05
105,92
-
-0,23
-0,22
0,01
0,25
-0,17
2,66
-
-
-
x
2019-12-05
104,91
-
0,44
0,42
-1,42
1,02
4,68
8,69
-
-
-
x
2019-12-05
112,53
-
0,43
0,39
-1,50
2,83
5,24
8,77
-
-
-
x
2019-12-05
107,01
-
0,89
0,84
-0,77
2,56
7,92
8,29
-
-
-
x

 

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.

Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 3,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 1,26 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 1,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

 

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.

AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-12-05
103,16
-0,03 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-12-05
100,03
-0,22 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-12-05
105,92
-0,22 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-12-05
104,91
0,42 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-12-05
112,53
0,39 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-12-05
107,01
0,84 %
Kategoria E
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-12-05
103,11
-
-0,02
-0,02
-0,14
0,03
-0,46
2,84
-
-
-
x
2019-12-05
99,50
-
-0,22
-0,21
0,62
2,01
-0,24
2,84
-
-
-
x
2019-12-05
105,80
-
-0,23
-0,22
0,01
0,25
-0,17
2,66
-
-
-
x
2019-12-05
104,63
-
0,43
0,41
-1,42
1,01
4,67
8,68
-
-
-
x
2019-12-05
112,33
-
0,43
0,38
-1,50
2,83
5,24
8,74
-
-
-
x
2019-12-05
107,01
-
0,89
0,84
-0,77
2,56
7,92
8,29
-
-
-
x
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-12-05
103,11
-0,02 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-12-05
99,50
-0,21 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-12-05
105,80
-0,22 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-12-05
104,63
0,41 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-12-05
112,33
0,38 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-12-05
107,01
0,84 %
Kategoria F
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-12-05
102,57
-
-0,02
-0,02
-0,12
0,08
-0,42
-
-
-
-
x
2019-12-05
105,67
-
-0,23
-0,22
0,02
0,26
-0,14
2,74
-
-
-
x
2019-12-05
99,53
-
-0,22
-0,22
0,63
2,07
-0,05
-
-
-
-
x
2019-12-05
103,96
-
0,43
0,42
-1,43
1,01
4,64
8,61
-
-
-
x
2019-12-05
112,01
-
0,43
0,39
-1,50
2,84
5,23
8,76
-
-
-
x
2019-12-05
106,67
-
0,88
0,83
-0,77
2,56
7,91
8,28
-
-
-
x
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-12-05
102,57
-0,02 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-12-05
105,67
-0,22 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-12-05
99,53
-0,22 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-12-05
103,96
0,42 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-12-05
112,01
0,39 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-12-05
106,67
0,83 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?