Kategorie SFIO

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Rozwiń wszystkie

Fundusze SFIO
Kategoria A
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-03-26
80,88
82,53
1,63
2,06
11,56
-25,52
-25,70
-18,73
-16,85
-14,93
-
x
2020-03-26
87,33
91,93
1,64
1,91
4,46
-16,33
-18,01
-12,30
-9,12
-8,53
-
x
2020-03-26
96,25
99,74
0,86
0,90
7,45
-15,58
-15,88
-8,87
-5,96
-1,06
-
x
2020-03-26
95,37
97,32
0,31
0,33
-0,48
-8,23
-7,07
-6,95
-3,74
-3,48
-
x
2020-03-26
99,16
102,76
0,78
0,79
-1,37
-7,53
-5,58
-5,18
-2,32
0,16
-
x
2020-03-26
102,29
106,55
0,26
0,25
-0,43
-0,93
3,68
4,02
7,45
0,67
-
x
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-03-26
80,88
2,06 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-03-26
87,33
1,91 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-03-26
96,25
0,90 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-03-26
95,37
0,33 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-03-26
99,16
0,79 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-03-26
102,29
0,25 %
Kategoria D
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-03-26
81,93
-
1,65
2,06
11,58
-25,46
-25,50
-18,33
-16,02
-
-
x
2020-03-26
89,28
-
1,68
1,93
4,49
-16,22
-17,68
-11,64
-7,67
-
-
x
2020-03-26
97,67
-
0,88
0,91
7,47
-15,51
-15,66
-8,41
-5,02
-
-
x
2020-03-26
96,67
-
0,31
0,32
-0,46
-8,16
-6,84
-6,49
-2,79
-
-
x
2020-03-26
100,19
-
0,79
0,79
-1,36
-7,47
-5,41
-4,85
-1,66
-
-
x
2020-03-26
103,46
-
0,27
0,25
-0,42
-0,91
3,78
4,20
8,39
-
-
x

 

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.

Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 3,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 1,26 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 1,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

 

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.

AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-03-26
81,93
2,06 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-03-26
89,28
1,93 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-03-26
97,67
0,91 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-03-26
96,67
0,32 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-03-26
100,19
0,79 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-03-26
103,46
0,25 %
Kategoria E
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-03-26
81,93
-
1,65
2,06
11,58
-25,46
-25,50
-18,33
-16,02
-
-
x
2020-03-26
89,04
-
1,68
1,92
4,49
-16,23
-17,69
-11,65
-7,74
-
-
x
2020-03-26
97,50
-
0,88
0,91
7,46
-15,51
-15,66
-8,42
-5,01
-
-
x
2020-03-26
96,62
-
0,31
0,32
-0,46
-8,16
-6,85
-6,49
-2,79
-
-
x
2020-03-26
100,07
-
0,79
0,80
-1,36
-7,48
-5,42
-4,86
-1,64
-
-
x
2020-03-26
102,95
-
0,27
0,25
-0,42
-0,90
3,81
4,27
7,99
-
-
x
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-03-26
81,93
2,06 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-03-26
89,04
1,92 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-03-26
97,50
0,91 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-03-26
96,62
0,32 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-03-26
100,07
0,80 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-03-26
102,95
0,25 %
Kategoria F
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-03-26
81,67
-
1,64
2,05
11,57
-25,46
-25,50
-18,33
-
-
-
x
2020-03-26
88,41
-
1,67
1,93
4,49
-16,24
-17,74
-11,73
-
-
-
x
2020-03-26
97,22
-
0,87
0,90
7,46
-15,51
-15,67
-8,42
-
-
-
x
2020-03-26
96,13
-
0,31
0,32
-0,47
-8,16
-6,84
-6,43
-
-
-
x
2020-03-26
99,98
-
0,79
0,80
-1,36
-7,46
-5,38
-4,80
-
-
-
x
2020-03-26
103,20
-
0,27
0,26
-0,41
-0,84
3,99
4,64
-
-
-
x
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-03-26
81,67
2,05 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-03-26
88,41
1,93 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-03-26
97,22
0,90 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-03-26
96,13
0,32 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-03-26
99,98
0,80 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-03-26
103,20
0,26 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?