Kategorie SFIO

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Rozwiń wszystkie

Fundusze SFIO
Kategoria A
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-02-18
103,88
106,00
0,06
0,05
0,18
0,81
1,88
1,68
5,84
5,10
-
x
2020-02-18
102,64
106,92
0,20
0,20
0,23
2,20
4,80
5,01
6,27
0,38
-
x
2020-02-18
106,54
110,40
0,03
0,03
-0,08
1,01
1,66
1,73
6,37
7,79
-
x
2020-02-18
114,76
117,10
0,17
0,15
1,81
3,82
9,49
19,50
21,22
18,49
-
x
2020-02-18
123,06
127,52
-0,08
-0,06
1,19
2,76
10,89
18,27
22,28
24,78
-
x
2020-02-18
111,38
117,24
-0,10
-0,09
1,10
1,96
7,85
15,60
17,00
13,56
-
x
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-02-18
103,88
0,05 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-02-18
102,64
0,20 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-02-18
106,54
0,03 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-02-18
114,76
0,15 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-02-18
123,06
-0,06 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-02-18
111,38
-0,09 %
Kategoria D
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-02-18
105,20
-
0,06
0,06
0,20
0,89
2,14
2,21
6,94
-
-
x
2020-02-18
107,57
-
0,04
0,03
-0,06
1,08
1,85
2,09
7,12
-
-
x
2020-02-18
103,77
-
0,21
0,19
0,23
2,23
4,89
5,19
7,13
-
-
x
2020-02-18
116,13
-
0,18
0,16
1,82
3,90
9,76
20,11
22,40
-
-
x
2020-02-18
113,69
-
-0,10
-0,09
1,12
2,09
8,27
16,50
18,94
-
-
x
2020-02-18
124,75
-
-0,08
-0,06
1,22
2,86
11,18
18,88
23,55
-
-
x

 

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.

Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 3,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 1,26 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 1,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

 

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.

AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-02-18
105,20
0,06 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-02-18
107,57
0,03 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-02-18
103,77
0,19 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-02-18
116,13
0,16 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-02-18
113,69
-0,09 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-02-18
124,75
-0,06 %
Kategoria E
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-02-18
105,15
-
0,06
0,06
0,21
0,90
2,14
2,21
6,90
-
-
x
2020-02-18
107,45
-
0,04
0,04
-0,06
1,08
1,85
2,09
7,13
-
-
x
2020-02-18
103,25
-
0,21
0,19
0,24
2,24
4,93
5,28
6,81
-
-
x
2020-02-18
116,13
-
0,18
0,16
1,82
3,90
9,76
20,11
22,44
-
-
x
2020-02-18
124,53
-
-0,08
-0,06
1,21
2,86
11,18
18,87
23,50
-
-
x
2020-02-18
113,38
-
-0,10
-0,10
1,11
2,09
8,25
16,48
18,76
-
-
x
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-02-18
105,15
0,06 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-02-18
107,45
0,04 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-02-18
103,25
0,19 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-02-18
116,13
0,16 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-02-18
124,53
-0,06 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-02-18
113,38
-0,10 %
Kategoria F
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-02-18
107,33
-
0,04
0,03
-0,07
1,08
1,87
2,14
-
-
-
x
2020-02-18
104,61
-
0,06
0,06
0,20
0,90
2,18
2,26
-
-
-
x
2020-02-18
103,43
-
0,21
0,20
0,25
2,30
5,12
5,67
-
-
-
x
2020-02-18
115,77
-
0,17
0,16
1,83
3,90
9,77
20,11
-
-
-
x
2020-02-18
124,18
-
-0,08
-0,06
1,21
2,86
11,18
18,88
-
-
-
x
2020-02-18
112,60
-
-0,10
-0,09
1,11
2,07
8,20
16,36
-
-
-
x
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-02-18
107,33
0,03 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-02-18
104,61
0,06 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-02-18
103,43
0,20 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-02-18
115,77
0,16 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-02-18
124,18
-0,06 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-02-18
112,60
-0,09 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?