Kategorie SFIO

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Rozwiń wszystkie

Fundusze SFIO
Kategoria A
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-01-27
103,35
105,46
0,09
0,08
0,22
0,66
1,16
1,29
5,88
3,27
-
x
2020-01-27
106,07
109,92
0,24
0,23
0,52
1,09
1,20
2,32
6,69
6,27
-
x
2020-01-27
101,82
106,06
0,17
0,16
0,96
3,05
5,09
4,18
5,22
-1,36
-
x
2020-01-27
108,46
114,17
-0,79
-0,72
-1,11
1,66
8,02
6,67
18,39
4,70
-
x
2020-01-27
111,12
113,39
0,09
0,08
-0,18
1,42
9,48
7,89
20,25
11,14
-
x
2020-01-27
118,86
123,17
-1,11
-0,93
-1,11
3,64
12,33
8,40
24,58
16,91
-
x
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-01-27
103,35
0,08 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-01-27
106,07
0,23 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-01-27
101,82
0,16 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-01-27
108,46
-0,72 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-01-27
111,12
0,08 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-01-27
118,86
-0,93 %
Kategoria D
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-01-27
107,05
-
0,25
0,23
0,54
1,15
1,39
2,69
7,49
-
-
x
2020-01-27
104,60
-
0,10
0,09
0,24
0,74
1,43
1,81
7,04
-
-
x
2020-01-27
102,93
-
0,17
0,17
0,98
3,08
5,18
4,37
6,10
-
-
x
2020-01-27
110,61
-
-0,80
-0,72
-1,08
1,79
8,43
7,48
20,44
-
-
x
2020-01-27
112,39
-
0,10
0,09
-0,16
1,52
9,77
8,44
21,40
-
-
x
2020-01-27
120,41
-
-1,12
-0,92
-1,09
3,72
12,61
8,94
25,90
-
-
x

 

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.

Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 3,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 1,26 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 1,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

 

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.

AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-01-27
107,05
0,23 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-01-27
104,60
0,09 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-01-27
102,93
0,17 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-01-27
110,61
-0,72 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-01-27
112,39
0,09 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-01-27
120,41
-0,92 %
Kategoria E
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-01-27
106,93
-
0,25
0,23
0,54
1,15
1,39
2,69
7,45
-
-
x
2020-01-27
104,55
-
0,10
0,10
0,24
0,75
1,43
1,81
6,96
-
-
x
2020-01-27
102,40
-
0,17
0,17
0,98
3,10
5,23
4,46
5,75
-
-
x
2020-01-27
110,31
-
-0,79
-0,72
-1,09
1,78
8,42
7,48
20,19
-
-
x
2020-01-27
112,38
-
0,10
0,08
-0,17
1,51
9,76
8,43
21,45
-
-
x
2020-01-27
120,21
-
-1,11
-0,91
-1,09
3,73
12,62
8,95
25,83
-
-
x
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-01-27
106,93
0,23 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-01-27
104,55
0,10 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-01-27
102,40
0,17 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-01-27
110,31
-0,72 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-01-27
112,38
0,08 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-01-27
120,21
-0,91 %
Kategoria F
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-01-27
106,81
-
0,25
0,23
0,54
1,16
1,41
2,74
-
-
-
x
2020-01-27
104,01
-
0,10
0,09
0,24
0,75
1,48
1,86
-
-
-
x
2020-01-27
102,54
-
0,18
0,18
0,99
3,15
5,44
4,86
-
-
-
x
2020-01-27
109,56
-
-0,79
-0,72
-1,09
1,76
8,37
7,36
-
-
-
x
2020-01-27
112,03
-
0,10
0,08
-0,17
1,51
9,76
8,44
-
-
-
x
2020-01-27
119,86
-
-1,11
-0,92
-1,09
3,72
12,62
8,94
-
-
-
x
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-01-27
106,81
0,23 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-01-27
104,01
0,09 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-01-27
102,54
0,18 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-01-27
109,56
-0,72 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-01-27
112,03
0,08 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-01-27
119,86
-0,92 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?