Kategorie SFIO

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Rozwiń wszystkie

Fundusze SFIO
Kategoria A
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-02-25
103,96
106,08
-0,17
-0,15
0,08
0,67
1,92
1,50
5,78
5,01
-
x
2020-02-25
107,13
111,02
0,18
0,17
0,55
1,23
2,09
2,16
6,85
8,35
-
x
2020-02-25
106,44
112,04
-2,96
-2,70
-4,44
-2,57
3,13
8,57
11,03
8,51
-
x
2020-02-25
109,64
111,88
-3,54
-3,13
-4,46
-1,25
4,74
12,98
14,51
12,21
-
x
2020-02-25
103,21
107,51
0,00
-0,01
0,56
1,52
5,62
4,36
6,93
1,06
-
x
2020-02-25
117,02
121,26
-4,16
-3,43
-4,91
-2,46
5,68
9,79
16,00
18,36
-
x
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-02-25
103,96
-0,15 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-02-25
107,13
0,17 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-02-25
106,44
-2,70 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-02-25
109,64
-3,13 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-02-25
103,21
-0,01 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-02-25
117,02
-3,43 %
Kategoria D
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-02-25
105,29
-
-0,17
-0,16
0,09
0,75
2,17
2,02
6,87
-
-
x
2020-02-25
108,18
-
0,18
0,17
0,57
1,29
2,27
2,52
7,60
-
-
x
2020-02-25
108,68
-
-3,01
-2,69
-4,41
-2,45
3,52
9,41
12,82
-
-
x
2020-02-25
110,97
-
-3,58
-3,13
-4,44
-1,18
5,00
13,56
15,62
-
-
x
2020-02-25
104,36
-
0,00
-0,01
0,57
1,56
5,71
4,55
7,83
-
-
x
2020-02-25
118,64
-
-4,21
-3,43
-4,90
-2,38
5,94
10,34
17,19
-
-
x

 

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.

Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 3,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 1,26 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 1,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

 

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.

AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-02-25
105,29
-0,16 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-02-25
108,18
0,17 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-02-25
108,68
-2,69 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-02-25
110,97
-3,13 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-02-25
104,36
-0,01 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-02-25
118,64
-3,43 %
Kategoria E
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-02-25
105,24
-
-0,17
-0,16
0,09
0,76
2,17
2,02
6,83
-
-
x
2020-02-25
108,05
-
0,18
0,17
0,56
1,28
2,26
2,51
7,60
-
-
x
2020-02-25
108,38
-
-3,01
-2,70
-4,41
-2,46
3,51
9,40
12,70
-
-
x
2020-02-25
110,97
-
-3,58
-3,13
-4,44
-1,18
5,00
13,56
15,64
-
-
x
2020-02-25
103,84
-
0,00
0,00
0,57
1,57
5,75
4,64
7,47
-
-
x
2020-02-25
118,44
-
-4,21
-3,43
-4,89
-2,37
5,94
10,34
17,16
-
-
x
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-02-25
105,24
-0,16 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-02-25
108,05
0,17 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-02-25
108,38
-2,70 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-02-25
110,97
-3,13 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-02-25
103,84
0,00 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-02-25
118,44
-3,43 %
Kategoria F
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-02-25
104,70
-
-0,17
-0,16
0,09
0,75
2,21
2,08
-
-
-
x
2020-02-25
107,94
-
0,18
0,17
0,57
1,30
2,29
2,57
-
-
-
x
2020-02-25
107,63
-
-2,99
-2,70
-4,41
-2,46
3,45
9,29
-
-
-
x
2020-02-25
110,62
-
-3,57
-3,13
-4,45
-1,18
4,99
13,56
-
-
-
x
2020-02-25
104,03
-
0,00
0,00
0,58
1,63
5,94
5,02
-
-
-
x
2020-02-25
118,10
-
-4,20
-3,43
-4,90
-2,37
5,94
10,34
-
-
-
x
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-02-25
104,70
-0,16 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-02-25
107,94
0,17 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-02-25
107,63
-2,70 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-02-25
110,62
-3,13 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-02-25
104,03
0,00 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-02-25
118,10
-3,43 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?