Kategorie SFIO

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Rozwiń wszystkie

Fundusze SFIO
Kategoria A
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-02-17
102,44
106,71
0,10
0,10
0,23
2,00
4,59
4,81
6,28
0,19
-
x
2020-02-17
103,83
105,95
0,12
0,12
0,16
0,76
1,81
1,63
5,84
5,05
-
x
2020-02-17
106,51
110,37
0,15
0,14
0,01
0,99
1,56
1,70
6,33
7,76
-
x
2020-02-17
111,48
117,35
0,31
0,27
1,79
2,05
8,52
15,70
17,97
13,66
-
x
2020-02-17
114,59
116,93
-0,04
-0,03
2,29
3,66
9,78
19,33
22,03
18,32
-
x
2020-02-17
123,14
127,61
0,62
0,51
2,14
2,83
12,02
18,35
23,08
24,86
-
x
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-02-17
102,44
0,10 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-02-17
103,83
0,12 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-02-17
106,51
0,14 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-02-17
111,48
0,27 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-02-17
114,59
-0,03 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-02-17
123,14
0,51 %
Kategoria D
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-02-17
103,57
-
0,10
0,11
0,23
2,03
4,69
4,99
7,13
-
-
x
2020-02-17
105,14
-
0,13
0,12
0,18
0,83
2,08
2,15
6,95
-
-
x
2020-02-17
107,54
-
0,16
0,15
0,03
1,05
1,75
2,06
7,09
-
-
x
2020-02-17
113,79
-
0,33
0,28
1,82
2,18
8,94
16,60
19,94
-
-
x
2020-02-17
115,95
-
-0,03
-0,03
2,29
3,74
10,05
19,92
23,21
-
-
x
2020-02-17
124,82
-
0,64
0,51
2,16
2,92
12,30
18,94
24,37
-
-
x

 

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.

Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 3,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 1,26 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 1,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

 

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.

AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-02-17
103,57
0,11 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-02-17
105,14
0,12 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-02-17
107,54
0,15 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-02-17
113,79
0,28 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-02-17
115,95
-0,03 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-02-17
124,82
0,51 %
Kategoria E
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-02-17
103,05
-
0,11
0,11
0,24
2,04
4,74
5,08
6,82
-
-
x
2020-02-17
105,09
-
0,13
0,12
0,18
0,84
2,08
2,15
6,91
-
-
x
2020-02-17
107,41
-
0,16
0,15
0,02
1,04
1,74
2,05
7,08
-
-
x
2020-02-17
113,49
-
0,33
0,29
1,82
2,19
8,95
16,59
19,77
-
-
x
2020-02-17
115,95
-
-0,03
-0,03
2,29
3,74
10,06
19,92
23,25
-
-
x
2020-02-17
124,61
-
0,63
0,51
2,16
2,92
12,31
18,95
24,32
-
-
x
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-02-17
103,05
0,11 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-02-17
105,09
0,12 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-02-17
107,41
0,15 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-02-17
113,49
0,29 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-02-17
115,95
-0,03 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-02-17
124,61
0,51 %
Kategoria F
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-02-17
103,22
-
0,11
0,11
0,24
2,10
4,92
5,46
-
-
-
x
2020-02-17
104,55
-
0,13
0,12
0,17
0,84
2,12
2,20
-
-
-
x
2020-02-17
107,30
-
0,16
0,15
0,03
1,05
1,77
2,11
-
-
-
x
2020-02-17
112,70
-
0,32
0,28
1,82
2,16
8,88
16,46
-
-
-
x
2020-02-17
115,59
-
-0,03
-0,03
2,30
3,74
10,06
19,92
-
-
-
x
2020-02-17
124,26
-
0,63
0,52
2,16
2,92
12,32
18,95
-
-
-
x
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-02-17
103,22
0,11 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-02-17
104,55
0,12 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-02-17
107,30
0,15 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-02-17
112,70
0,28 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-02-17
115,59
-0,03 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-02-17
124,26
0,52 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?