Kategorie SFIO

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Rozwiń wszystkie

Fundusze SFIO
Kategoria A
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-05-21
92,15
94,03
0,34
0,37
2,93
5,66
-19,79
-11,72
-7,67
-11,42
-
x
2020-05-21
98,81
104,01
1,09
1,12
3,36
4,76
-11,22
-3,97
2,12
0,43
-
x
2020-05-21
99,57
101,60
0,31
0,30
0,73
1,49
-4,31
-2,35
0,04
1,41
-
x
2020-05-21
106,38
110,24
0,28
0,26
0,65
1,03
-0,35
1,22
4,44
8,10
-
x
2020-05-21
108,87
113,41
0,33
0,30
0,34
3,16
5,36
11,21
12,89
9,11
-
x
2020-05-21
115,24
119,42
1,54
1,35
4,92
7,76
-6,41
3,96
9,46
15,70
-
x

 

Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-05-21
92,15
0,37 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-05-21
98,81
1,12 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-05-21
99,57
0,30 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-05-21
106,38
0,26 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-05-21
108,87
0,30 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-05-21
115,24
1,35 %
Kategoria A1
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-05-21
99,59
99,59
0,31
0,31
0,75
-
-
-
-
-
-
x
2020-05-21
98,82
98,82
1,09
1,12
3,37
-
-
-
-
-
-
x
2020-05-21
108,89
108,89
0,33
0,31
0,36
-
-
-
-
-
-
x
2020-05-21
106,39
106,39
0,28
0,27
0,70
-
-
-
-
-
-
x
2020-05-21
92,15
92,15
0,34
0,37
2,94
-
-
-
-
-
-
x
2020-05-21
115,24
115,24
1,54
1,36
4,92
-
-
-
-
-
-
x

 

Jednostki uczestnictwa kategorii A1 są jednostkami zbywanymi bezpośrednio przez Fundusz i nie podlegają opłacie manipulacyjnej. Cena zbycia i cena odkupienia jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-05-21
99,59
0,31 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-05-21
98,82
1,12 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-05-21
108,89
0,31 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-05-21
106,39
0,27 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-05-21
92,15
0,37 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-05-21
115,24
1,36 %
Kategoria D
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-05-21
110,19
-
0,34
0,31
0,36
3,20
5,47
11,42
13,53
-
-
x
2020-05-21
101,10
-
0,32
0,32
0,76
1,58
-4,05
-1,85
1,06
-
-
x
2020-05-21
107,60
-
0,29
0,27
0,71
1,09
-0,18
1,58
5,17
-
-
x
2020-05-21
101,25
-
1,12
1,12
3,39
4,90
-10,89
-3,25
3,67
-
-
x
2020-05-21
93,49
-
0,34
0,37
2,95
5,75
-19,59
-11,27
-6,75
-
-
x
2020-05-21
117,11
-
1,57
1,36
4,93
7,85
-6,18
4,47
10,58
-
-
x

 

Jednostki uczestnictwa kategorii D są jednostkami zbywanymi bezpośrednio przez Fundusz i nie podlegają opłacie manipulacyjnej. Cena zbycia i cena odkupienia jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

 

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.

Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 3,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 1,26 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 1,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

 

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.

AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-05-21
110,19
0,31 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-05-21
101,10
0,32 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-05-21
107,60
0,27 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-05-21
101,25
1,12 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-05-21
93,49
0,37 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-05-21
117,11
1,36 %
Kategoria E
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-05-21
107,48
-
0,29
0,27
0,71
1,09
-0,18
1,58
5,18
-
-
x
2020-05-21
93,49
-
0,34
0,38
2,95
5,75
-19,59
-11,27
-6,75
-
-
x
2020-05-21
116,91
-
1,57
1,36
4,94
7,85
-6,18
4,48
10,55
-
-
x
2020-05-21
109,66
-
0,34
0,30
0,36
3,21
5,49
11,49
13,46
-
-
x
2020-05-21
101,05
-
0,32
0,32
0,76
1,58
-4,05
-1,86
1,06
-
-
x
2020-05-21
100,98
-
1,12
1,12
3,40
4,89
-10,89
-3,26
3,66
-
-
x

Jednostki uczestnictwa kategorii E są jednostkami zbywanymi bezpośrednio przez Fundusz i nie podlegają opłacie manipulacyjnej. Cena zbycia i cena odkupienia jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-05-21
107,48
0,27 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-05-21
93,49
0,38 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-05-21
116,91
1,36 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-05-21
109,66
0,30 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-05-21
101,05
0,32 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-05-21
100,98
1,12 %
Kategoria F
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-05-21
107,40
-
0,29
0,27
0,71
1,10
-0,14
1,64
5,33
-
-
x
2020-05-21
116,58
-
1,57
1,36
4,93
7,84
-6,18
4,48
10,60
-
-
x
2020-05-21
110,04
-
0,34
0,30
0,36
3,27
5,68
11,86
-
-
-
x
2020-05-21
100,53
-
0,31
0,31
0,75
1,58
-4,06
-1,83
-
-
-
x
2020-05-21
100,23
-
1,11
1,12
3,38
4,88
-10,93
-3,36
3,51
-
-
x
2020-05-21
93,20
-
0,34
0,37
2,95
5,74
-19,59
-11,27
-6,74
-
-
x

 

Jednostki uczestnictwa kategorii F są jednostkami zbywanymi bezpośrednio przez Fundusz i nie podlegają opłacie manipulacyjnej. Cena zbycia i cena odkupienia jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-05-21
107,40
0,27 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-05-21
116,58
1,36 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-05-21
110,04
0,30 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-05-21
100,53
0,31 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-05-21
100,23
1,12 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-05-21
93,20
0,37 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?