Kategorie SFIO

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Rozwiń wszystkie

Fundusze SFIO
Kategoria A
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-05-27
106,43
110,86
-1,74
-1,61
-1,94
0,87
3,30
8,27
10,04
6,63
-
x
2020-05-27
114,94
119,11
-0,10
-0,09
1,09
6,07
1,59
2,41
10,51
15,53
-
x
2020-05-27
106,72
110,59
0,09
0,08
0,58
1,36
-0,48
1,49
4,60
7,97
-
x
2020-05-27
100,08
102,12
0,22
0,22
0,82
2,04
-3,51
-2,04
0,47
1,98
-
x
2020-05-27
99,20
104,42
0,28
0,28
1,51
5,58
-3,89
-4,87
3,16
1,14
-
x
2020-05-27
94,68
96,61
0,65
0,70
3,13
8,16
-11,53
-10,82
-4,80
-8,31
-
x

 

Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-05-27
106,43
-1,61 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-05-27
114,94
-0,09 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-05-27
106,72
0,08 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-05-27
100,08
0,22 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-05-27
99,20
0,28 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-05-27
94,68
0,70 %
Kategoria A1
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-05-27
106,45
106,45
-1,74
-1,61
-1,93
-
-
-
-
-
-
x
2020-05-27
114,94
114,94
-0,10
-0,09
1,10
-
-
-
-
-
-
x
2020-05-27
106,73
106,73
0,09
0,08
0,59
-
-
-
-
-
-
x
2020-05-27
100,10
100,10
0,22
0,22
0,83
-
-
-
-
-
-
x
2020-05-27
99,22
99,22
0,28
0,28
1,52
-
-
-
-
-
-
x
2020-05-27
94,67
94,67
0,65
0,69
3,12
-
-
-
-
-
-
x

 

Jednostki uczestnictwa kategorii A1 są jednostkami zbywanymi bezpośrednio przez Fundusz i nie podlegają opłacie manipulacyjnej. Cena zbycia i cena odkupienia jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-05-27
106,45
-1,61 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-05-27
114,94
-0,09 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-05-27
106,73
0,08 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-05-27
100,10
0,22 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-05-27
99,22
0,28 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-05-27
94,67
0,69 %
Kategoria D
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-05-27
107,72
-
-1,76
-1,61
-1,94
0,91
3,40
8,47
10,62
-
-
x
2020-05-27
116,83
-
-0,10
-0,09
1,12
6,16
1,84
2,92
11,64
-
-
x
2020-05-27
107,96
-
0,09
0,08
0,61
1,42
-0,30
1,85
5,34
-
-
x
2020-05-27
101,63
-
0,23
0,23
0,84
2,13
-3,26
-1,54
1,50
-
-
x
2020-05-27
101,67
-
0,29
0,29
1,54
5,71
-3,53
-4,16
4,72
-
-
x
2020-05-27
96,07
-
0,67
0,69
3,13
8,24
-11,32
-10,38
-3,84
-
-
x

 

Jednostki uczestnictwa kategorii D są jednostkami zbywanymi bezpośrednio przez Fundusz i nie podlegają opłacie manipulacyjnej. Cena zbycia i cena odkupienia jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

 

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.

Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 3,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 1,26 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 1,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

 

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.

AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-05-27
107,72
-1,61 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-05-27
116,83
-0,09 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-05-27
107,96
0,08 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-05-27
101,63
0,23 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-05-27
101,67
0,29 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-05-27
96,07
0,69 %
Kategoria E
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-05-27
107,21
-
-1,75
-1,61
-1,94
0,91
3,42
8,53
10,59
-
-
x
2020-05-27
116,63
-
-0,10
-0,09
1,12
6,15
1,84
2,93
11,62
-
-
x
2020-05-27
107,83
-
0,09
0,08
0,60
1,41
-0,31
1,84
5,33
-
-
x
2020-05-27
101,58
-
0,23
0,23
0,84
2,13
-3,27
-1,54
1,50
-
-
x
2020-05-27
101,39
-
0,29
0,29
1,53
5,70
-3,54
-4,17
4,71
-
-
x
2020-05-27
96,07
-
0,67
0,70
3,15
8,24
-11,32
-10,38
-3,84
-
-
x

Jednostki uczestnictwa kategorii E są jednostkami zbywanymi bezpośrednio przez Fundusz i nie podlegają opłacie manipulacyjnej. Cena zbycia i cena odkupienia jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-05-27
107,21
-1,61 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-05-27
116,63
-0,09 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-05-27
107,83
0,08 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-05-27
101,58
0,23 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-05-27
101,39
0,29 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-05-27
96,07
0,70 %
Kategoria F
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-05-27
107,59
-
-1,76
-1,61
-1,93
0,97
3,60
8,91
-
-
-
x
2020-05-27
116,30
-
-0,10
-0,09
1,11
6,16
1,84
2,93
11,64
-
-
x
2020-05-27
107,76
-
0,09
0,08
0,61
1,42
-0,28
1,91
5,48
-
-
x
2020-05-27
101,06
-
0,22
0,22
0,84
2,13
-3,26
-1,51
-
-
-
x
2020-05-27
100,64
-
0,29
0,29
1,53
5,68
-3,58
-4,27
4,54
-
-
x
2020-05-27
95,77
-
0,66
0,69
3,13
8,24
-11,32
-10,38
-3,84
-
-
x

 

Jednostki uczestnictwa kategorii F są jednostkami zbywanymi bezpośrednio przez Fundusz i nie podlegają opłacie manipulacyjnej. Cena zbycia i cena odkupienia jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-05-27
107,59
-1,61 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-05-27
116,30
-0,09 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-05-27
107,76
0,08 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-05-27
101,06
0,22 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-05-27
100,64
0,29 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-05-27
95,77
0,69 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?