ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek
o wypłatę świadczenia (dot. ubezpieczeń grupowych).

Sprawdź status

Kategorie SFIO

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Rozwiń wszystkie

Fundusze SFIO
Kategoria A
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-07-17
110,04
114,03
-0,49
-0,43
0,70
3,63
4,22
16,14
6,12
-
-
x
2019-07-17
102,08
104,16
0,04
0,04
0,17
1,93
-0,70
12,20
1,28
-
-
x
2019-07-17
103,35
107,10
-0,11
-0,11
-0,08
0,34
2,00
4,37
4,68
-
-
x
2019-07-17
96,69
100,72
-0,39
-0,40
-0,51
0,31
0,86
1,03
-2,15
-
-
x
2019-07-17
101,12
106,44
-0,12
-0,12
0,48
3,39
1,61
12,06
2,56
-
-
x
2019-07-17
101,62
103,69
-0,02
-0,02
0,01
1,22
2,21
4,49
3,66
-
-
x
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-07-17
110,04
-0,43 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-07-17
102,08
0,04 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-07-17
103,35
-0,11 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-07-17
96,69
-0,40 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-07-17
101,12
-0,12 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-07-17
101,62
-0,02 %
Kategoria D
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-07-17
110,87
-
-0,49
-0,44
0,72
3,71
4,47
16,78
-
-
-
x
2019-07-17
102,69
-
0,04
0,04
0,19
2,01
-0,46
12,70
-
-
-
x
2019-07-17
102,31
-
-0,12
-0,11
0,51
3,53
2,02
13,15
-
-
-
x
2019-07-17
103,92
-
-0,11
-0,11
-0,06
0,40
2,17
4,82
-
-
-
x
2019-07-17
102,30
-
-0,01
-0,01
0,03
1,30
2,46
5,08
-
-
-
x
2019-07-17
97,56
-
-0,39
-0,40
-0,48
0,41
1,32
1,74
-
-
-
x

 

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.

Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 3,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 1,26 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 1,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

 

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.

AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-07-17
110,87
-0,44 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-07-17
102,69
0,04 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-07-17
102,31
-0,11 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-07-17
103,92
-0,11 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-07-17
102,30
-0,01 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-07-17
97,56
-0,40 %
Kategoria E
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-07-17
102,04
-
-0,12
-0,11
0,50
3,53
1,99
12,90
-
-
-
x
2019-07-17
102,25
-
-0,01
-0,01
0,03
1,30
2,47
5,01
-
-
-
x
2019-07-17
96,98
-
-0,39
-0,40
-0,50
0,35
0,99
1,30
-
-
-
x
2019-07-17
110,70
-
-0,49
-0,44
0,72
3,71
4,48
16,71
-
-
-
x
2019-07-17
102,69
-
0,04
0,04
0,18
2,01
-0,46
12,75
-
-
-
x
2019-07-17
103,80
-
-0,11
-0,11
-0,06
0,40
2,19
4,74
-
-
-
x
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-07-17
102,04
-0,11 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-07-17
102,25
-0,01 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-07-17
96,98
-0,40 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-07-17
110,70
-0,44 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-07-17
102,69
0,04 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-07-17
103,80
-0,11 %
Kategoria F
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-07-17
102,37
-
0,04
0,04
0,19
2,01
-0,46
-
-
-
-
x
2019-07-17
101,47
-
-0,12
-0,12
0,49
3,51
-
-
-
-
-
x
2019-07-17
101,67
-
-0,01
-0,02
0,03
-
-
-
-
-
-
x
2019-07-17
96,72
-
-0,38
-0,40
-0,48
-
-
-
-
-
-
x
2019-07-17
110,38
-
-0,49
-0,43
0,71
3,71
-
-
-
-
-
x
2019-07-17
103,63
-
-0,11
-0,11
-0,06
0,41
-
-
-
-
-
x
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-07-17
102,37
0,04 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-07-17
101,47
-0,12 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-07-17
101,67
-0,02 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-07-17
96,72
-0,40 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-07-17
110,38
-0,43 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-07-17
103,63
-0,11 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?