Kategorie SFIO

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Rozwiń wszystkie

Fundusze SFIO
Kategoria A
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-02-24
103,22
107,52
-0,11
-0,11
0,76
1,53
5,60
4,37
6,95
1,07
-
x
2020-02-24
104,12
106,24
0,08
0,07
0,28
0,82
2,15
1,66
6,00
5,17
-
x
2020-02-24
106,95
110,83
0,20
0,19
0,41
1,06
1,92
1,98
6,84
8,17
-
x
2020-02-24
109,39
115,15
-1,90
-1,72
-1,87
0,13
6,37
11,58
14,68
11,52
-
x
2020-02-24
113,18
115,49
-1,71
-1,48
-1,23
1,94
8,62
16,63
18,65
15,83
-
x
2020-02-24
121,18
125,58
-1,95
-1,58
-1,59
1,01
9,57
13,69
20,95
22,56
-
x
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-02-24
103,22
-0,11 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-02-24
104,12
0,07 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-02-24
106,95
0,19 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-02-24
109,39
-1,72 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-02-24
113,18
-1,48 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-02-24
121,18
-1,58 %
Kategoria D
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-02-24
114,55
-
-1,72
-1,48
-1,21
2,01
8,89
17,22
19,81
-
-
x
2020-02-24
104,37
-
-0,11
-0,11
0,77
1,57
5,69
4,56
7,84
-
-
x
2020-02-24
105,46
-
0,09
0,09
0,30
0,91
2,42
2,18
7,11
-
-
x
2020-02-24
108,00
-
0,21
0,19
0,43
1,12
2,11
2,35
7,60
-
-
x
2020-02-24
111,69
-
-1,93
-1,70
-1,85
0,25
6,79
12,44
16,56
-
-
x
2020-02-24
122,86
-
-1,97
-1,58
-1,57
1,09
9,84
14,27
22,21
-
-
x

 

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.

Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 3,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 1,26 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 1,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

 

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.

AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-02-24
114,55
-1,48 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-02-24
104,37
-0,11 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-02-24
105,46
0,09 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-02-24
108,00
0,19 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-02-24
111,69
-1,70 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-02-24
122,86
-1,58 %
Kategoria E
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-02-24
107,87
-
0,21
0,19
0,43
1,12
2,10
2,34
7,59
-
-
x
2020-02-24
114,55
-
-1,72
-1,48
-1,21
2,01
8,89
17,22
19,85
-
-
x
2020-02-24
122,65
-
-1,97
-1,57
-1,57
1,10
9,85
14,26
22,17
-
-
x
2020-02-24
103,84
-
-0,11
-0,11
0,77
1,57
5,73
4,64
7,48
-
-
x
2020-02-24
105,41
-
0,09
0,09
0,30
0,92
2,42
2,18
7,07
-
-
x
2020-02-24
111,39
-
-1,93
-1,70
-1,85
0,25
6,79
12,44
16,42
-
-
x
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-02-24
107,87
0,19 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-02-24
114,55
-1,48 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-02-24
122,65
-1,57 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-02-24
103,84
-0,11 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-02-24
105,41
0,09 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-02-24
111,39
-1,70 %
Kategoria F
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-02-24
107,76
-
0,21
0,20
0,43
1,13
2,13
2,39
-
-
-
x
2020-02-24
122,30
-
-1,96
-1,58
-1,58
1,10
9,85
14,27
-
-
-
x
2020-02-24
104,03
-
-0,10
-0,10
0,78
1,63
5,92
5,02
-
-
-
x
2020-02-24
104,87
-
0,09
0,09
0,31
0,91
2,45
2,24
-
-
-
x
2020-02-24
110,62
-
-1,91
-1,70
-1,85
0,24
6,72
12,33
-
-
-
x
2020-02-24
114,19
-
-1,71
-1,48
-1,21
2,01
8,89
17,23
-
-
-
x
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-02-24
107,76
0,20 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-02-24
122,30
-1,58 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-02-24
104,03
-0,10 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-02-24
104,87
0,09 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-02-24
110,62
-1,70 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-02-24
114,19
-1,48 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?