Kategorie SFIO

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Rozwiń wszystkie

Fundusze SFIO
Kategoria A
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-01-21
109,62
115,39
-0,05
-0,05
1,32
3,35
9,94
8,65
19,48
6,46
-
x
2020-01-21
120,19
124,55
0,00
0,00
1,27
5,37
14,47
9,48
24,47
18,92
-
x
2020-01-21
105,52
109,35
0,00
0,00
0,20
0,50
0,72
1,78
6,61
5,80
-
x
2020-01-21
103,14
105,24
0,01
0,02
0,22
0,54
1,08
1,47
6,01
3,17
-
x
2020-01-21
100,91
105,11
0,06
0,06
1,04
2,52
3,58
4,13
5,13
-2,55
-
x
2020-01-21
111,43
113,70
0,11
0,10
1,50
2,90
10,04
9,70
21,01
11,35
-
x
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-01-21
109,62
-0,05 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-01-21
120,19
0,00 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-01-21
105,52
0,00 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-01-21
103,14
0,02 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-01-21
100,91
0,06 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-01-21
111,43
0,10 %
Kategoria D
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-01-21
111,77
-
-0,05
-0,04
1,35
3,49
10,37
9,49
21,53
-
-
x
2020-01-21
106,48
-
0,00
0,00
0,22
0,56
0,89
2,15
7,40
-
-
x
2020-01-21
121,74
-
0,01
0,00
1,29
5,47
14,74
10,06
25,79
-
-
x
2020-01-21
104,37
-
0,02
0,02
0,24
0,63
1,33
1,99
7,17
-
-
x
2020-01-21
101,99
-
0,06
0,06
1,05
2,54
3,66
4,31
6,01
-
-
x
2020-01-21
112,68
-
0,11
0,10
1,52
2,99
10,32
10,27
22,17
-
-
x

 

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.

Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 3,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 1,26 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 1,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

 

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.

AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-01-21
111,77
-0,04 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-01-21
106,48
0,00 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-01-21
121,74
0,00 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-01-21
104,37
0,02 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-01-21
101,99
0,06 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-01-21
112,68
0,10 %
Kategoria E
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-01-21
111,47
-
-0,05
-0,04
1,35
3,49
10,36
9,49
21,28
-
-
x
2020-01-21
106,36
-
0,00
0,00
0,22
0,56
0,89
2,15
7,36
-
-
x
2020-01-21
121,53
-
0,01
0,00
1,28
5,47
14,75
10,04
25,72
-
-
x
2020-01-21
104,31
-
0,02
0,01
0,23
0,62
1,32
1,98
7,07
-
-
x
2020-01-21
101,47
-
0,06
0,06
1,06
2,56
3,71
4,39
5,65
-
-
x
2020-01-21
112,68
-
0,11
0,10
1,52
2,99
10,32
10,27
22,23
-
-
x
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-01-21
111,47
-0,04 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-01-21
106,36
0,00 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-01-21
121,53
0,00 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-01-21
104,31
0,01 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-01-21
101,47
0,06 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-01-21
112,68
0,10 %
Kategoria F
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-01-21
110,72
-
-0,05
-0,05
1,35
3,47
10,30
9,36
-
-
-
x
2020-01-21
106,24
-
0,00
0,00
0,22
0,57
0,92
2,20
-
-
-
x
2020-01-21
121,19
-
0,01
0,01
1,29
5,47
14,75
10,05
-
-
-
x
2020-01-21
103,78
-
0,02
0,02
0,24
0,62
1,39
2,04
-
-
-
x
2020-01-21
101,59
-
0,06
0,06
1,05
2,62
3,90
4,79
-
-
-
x
2020-01-21
112,33
-
0,11
0,10
1,53
2,99
10,32
10,27
-
-
-
x
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-01-21
110,72
-0,05 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-01-21
106,24
0,00 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-01-21
121,19
0,01 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-01-21
103,78
0,02 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-01-21
101,59
0,06 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-01-21
112,33
0,10 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?