Kategorie SFIO

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Rozwiń wszystkie

Fundusze SFIO
Kategoria A
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-02-21
123,13
127,60
-0,78
-0,63
0,50
2,45
11,08
16,23
22,33
25,69
-
x
2020-02-21
111,30
117,16
-0,52
-0,46
0,11
1,53
8,16
13,79
16,53
13,99
-
x
2020-02-21
114,88
117,22
-0,30
-0,27
0,22
3,10
10,06
18,80
20,63
17,87
-
x
2020-02-21
104,05
106,17
0,08
0,08
0,33
0,88
2,04
1,64
5,90
5,20
-
x
2020-02-21
106,75
110,62
0,14
0,12
0,37
1,17
1,57
1,72
6,55
8,12
-
x
2020-02-21
103,33
107,64
0,25
0,24
0,97
2,40
5,55
4,68
7,19
1,00
-
x
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-02-21
123,13
-0,63 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-02-21
111,30
-0,46 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-02-21
114,88
-0,27 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-02-21
104,05
0,08 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-02-21
106,75
0,12 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-02-21
103,33
0,24 %
Kategoria D
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-02-21
124,83
-
-0,79
-0,62
0,52
2,54
11,36
16,82
23,61
-
-
x
2020-02-21
113,62
-
-0,52
-0,46
0,13
1,66
8,57
14,65
18,44
-
-
x
2020-02-21
116,27
-
-0,30
-0,26
0,24
3,19
10,34
19,40
21,81
-
-
x
2020-02-21
105,37
-
0,08
0,08
0,34
0,96
2,29
2,14
7,00
-
-
x
2020-02-21
107,79
-
0,14
0,13
0,38
1,23
1,76
2,08
7,31
-
-
x
2020-02-21
104,48
-
0,25
0,25
0,99
2,44
5,64
4,86
8,08
-
-
x

 

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.

Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 3,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 1,26 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 1,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

 

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.

AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-02-21
124,83
-0,62 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-02-21
113,62
-0,46 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-02-21
116,27
-0,26 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-02-21
105,37
0,08 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-02-21
107,79
0,13 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-02-21
104,48
0,25 %
Kategoria E
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-02-21
124,61
-
-0,79
-0,63
0,51
2,53
11,36
16,82
23,56
-
-
x
2020-02-21
113,32
-
-0,52
-0,46
0,14
1,66
8,56
14,65
18,29
-
-
x
2020-02-21
116,27
-
-0,30
-0,26
0,24
3,19
10,34
19,40
21,85
-
-
x
2020-02-21
105,32
-
0,08
0,08
0,34
0,97
2,29
2,14
6,96
-
-
x
2020-02-21
107,67
-
0,14
0,13
0,39
1,23
1,76
2,09
7,31
-
-
x
2020-02-21
103,95
-
0,25
0,24
0,98
2,44
5,68
4,94
7,73
-
-
x
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-02-21
124,61
-0,63 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-02-21
113,32
-0,46 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-02-21
116,27
-0,26 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-02-21
105,32
0,08 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-02-21
107,67
0,13 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-02-21
103,95
0,24 %
Kategoria F
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-02-21
124,26
-
-0,78
-0,62
0,52
2,53
11,36
16,82
-
-
-
x
2020-02-21
112,53
-
-0,52
-0,46
0,13
1,63
8,49
14,53
-
-
-
x
2020-02-21
115,90
-
-0,30
-0,26
0,24
3,18
10,34
19,40
-
-
-
x
2020-02-21
104,78
-
0,08
0,08
0,34
0,96
2,32
2,20
-
-
-
x
2020-02-21
107,55
-
0,14
0,12
0,38
1,23
1,78
2,13
-
-
-
x
2020-02-21
104,13
-
0,26
0,24
0,99
2,50
5,86
5,32
-
-
-
x
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-02-21
124,26
-0,62 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-02-21
112,53
-0,46 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-02-21
115,90
-0,26 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-02-21
104,78
0,08 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-02-21
107,55
0,12 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-02-21
104,13
0,24 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?