ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek
o wypłatę świadczenia (dot. ubezpieczeń grupowych).

Sprawdź status

Kategorie SFIO

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Rozwiń wszystkie

Fundusze SFIO
Kategoria A
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-06-14
100,34
102,39
0,05
0,05
0,34
0,94
1,68
3,60
2,31
-
-
x
2019-06-14
96,43
100,45
-0,27
-0,28
-0,30
0,13
0,39
1,92
-3,44
-
-
x
2019-06-14
103,00
106,74
0,18
0,18
0,27
1,07
2,32
4,73
4,45
-
-
x
2019-06-14
100,42
102,47
-0,15
-0,15
1,38
1,51
2,61
13,47
-3,65
-
-
x
2019-06-14
98,06
103,22
0,15
0,15
1,61
2,19
1,63
9,33
-1,67
-
-
x
2019-06-14
106,41
110,27
0,18
0,18
2,16
2,28
3,77
12,48
3,86
-
-
x
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-06-14
100,34
0,05 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-06-14
96,43
-0,28 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-06-14
103,00
0,18 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-06-14
100,42
-0,15 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-06-14
98,06
0,15 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-06-14
106,41
0,18 %
Kategoria D
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-06-14
97,18
-
-0,27
-0,28
-0,27
0,32
0,93
2,71
-
-
-
x
2019-06-14
100,92
-
0,06
0,06
0,37
1,02
1,94
4,20
-
-
-
x
2019-06-14
103,50
-
0,18
0,17
0,28
1,13
2,51
5,24
-
-
-
x
2019-06-14
100,94
-
-0,15
-0,14
1,41
1,60
2,86
14,06
-
-
-
x
2019-06-14
107,11
-
0,19
0,17
2,17
2,37
3,99
13,22
-
-
-
x
2019-06-14
99,08
-
0,16
0,16
1,64
2,32
2,10
10,47
-
-
-
x

 

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.

Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 3,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 1,26 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 1,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

 

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.

AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-06-14
97,18
-0,28 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-06-14
100,92
0,06 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-06-14
103,50
0,17 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-06-14
100,94
-0,14 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-06-14
107,11
0,17 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-06-14
99,08
0,16 %
Kategoria E
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-06-14
100,87
-
0,06
0,05
0,36
1,02
1,93
4,15
-
-
-
x
2019-06-14
96,67
-
-0,27
-0,28
-0,29
0,18
0,51
2,18
-
-
-
x
2019-06-14
103,38
-
0,18
0,17
0,28
1,13
2,50
5,10
-
-
-
x
2019-06-14
100,94
-
-0,15
-0,14
1,41
1,60
2,87
14,04
-
-
-
x
2019-06-14
98,82
-
0,16
0,16
1,64
2,33
2,01
10,17
-
-
-
x
2019-06-14
106,95
-
0,19
0,18
2,18
2,36
4,04
13,05
-
-
-
x
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-06-14
100,87
0,05 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-06-14
96,67
-0,28 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-06-14
103,38
0,17 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-06-14
100,94
-0,14 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-06-14
98,82
0,16 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-06-14
106,95
0,18 %
Kategoria F
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-06-14
103,19
-
0,18
0,17
0,29
1,19
-
-
-
-
-
x
2019-06-14
100,61
-
-0,15
-0,15
1,40
1,59
-
-
-
-
-
x
2019-06-14
98,28
-
0,16
0,16
1,65
2,38
-
-
-
-
-
x
2019-06-14
106,64
-
0,19
0,18
2,19
2,41
-
-
-
-
-
x
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-06-14
103,19
0,17 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-06-14
100,61
-0,15 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-06-14
98,28
0,16 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-06-14
106,64
0,18 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?