Kategorie SFIO

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Rozwiń wszystkie

Fundusze SFIO
Kategoria A
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-05-26
94,02
95,94
1,16
1,25
2,54
7,61
-13,42
-11,03
-5,22
-8,95
-
x
2020-05-26
98,92
104,13
0,61
0,62
0,65
5,38
-5,22
-4,89
3,07
0,86
-
x
2020-05-26
99,86
101,90
-0,05
-0,05
0,96
1,95
-3,91
-2,15
0,31
1,75
-
x
2020-05-26
106,64
110,51
-0,06
-0,05
0,83
1,22
-0,55
1,54
4,44
7,89
-
x
2020-05-26
115,04
119,21
-0,01
-0,01
0,80
7,49
0,90
2,73
10,72
15,63
-
x
2020-05-26
108,17
112,68
-1,24
-1,13
-0,06
2,31
4,77
10,27
11,82
8,38
-
x

 

Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-05-26
94,02
1,25 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-05-26
98,92
0,62 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-05-26
99,86
-0,05 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-05-26
106,64
-0,05 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-05-26
115,04
-0,01 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-05-26
108,17
-1,13 %
Kategoria A1
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-05-26
108,19
108,19
-1,24
-1,12
-0,05
-
-
-
-
-
-
x
2020-05-26
106,64
106,64
-0,06
-0,06
0,82
-
-
-
-
-
-
x
2020-05-26
94,02
94,02
1,16
1,25
2,54
-
-
-
-
-
-
x
2020-05-26
98,94
98,94
0,61
0,62
0,66
-
-
-
-
-
-
x
2020-05-26
115,04
115,04
0,00
-0,01
0,80
-
-
-
-
-
-
x
2020-05-26
99,88
99,88
-0,05
-0,05
0,97
-
-
-
-
-
-
x

 

Jednostki uczestnictwa kategorii A1 są jednostkami zbywanymi bezpośrednio przez Fundusz i nie podlegają opłacie manipulacyjnej. Cena zbycia i cena odkupienia jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-05-26
108,19
-1,12 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-05-26
106,64
-0,06 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-05-26
94,02
1,25 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-05-26
98,94
0,62 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-05-26
115,04
-0,01 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-05-26
99,88
-0,05 %
Kategoria D
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-05-26
95,41
-
1,18
1,25
2,56
7,71
-13,19
-10,58
-4,25
-
-
x
2020-05-26
101,38
-
0,63
0,63
0,69
5,52
-4,87
-4,18
4,64
-
-
x
2020-05-26
101,40
-
-0,05
-0,05
0,99
2,04
-3,67
-1,66
1,33
-
-
x
2020-05-26
107,87
-
-0,06
-0,05
0,84
1,29
-0,38
1,89
5,17
-
-
x
2020-05-26
116,93
-
0,00
0,00
0,82
7,58
1,15
3,25
11,86
-
-
x
2020-05-26
109,48
-
-1,25
-1,14
-0,05
2,34
4,86
10,46
12,43
-
-
x

 

Jednostki uczestnictwa kategorii D są jednostkami zbywanymi bezpośrednio przez Fundusz i nie podlegają opłacie manipulacyjnej. Cena zbycia i cena odkupienia jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

 

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.

Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 3,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 1,26 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 1,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

 

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.

AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-05-26
95,41
1,25 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-05-26
101,38
0,63 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-05-26
101,40
-0,05 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-05-26
107,87
-0,05 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-05-26
116,93
0,00 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-05-26
109,48
-1,14 %
Kategoria E
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-05-26
95,40
-
1,18
1,25
2,56
7,70
-13,20
-10,59
-4,26
-
-
x
2020-05-26
101,10
-
0,63
0,62
0,68
5,51
-4,88
-4,20
4,64
-
-
x
2020-05-26
101,35
-
-0,05
-0,05
0,99
2,04
-3,67
-1,66
1,33
-
-
x
2020-05-26
107,74
-
-0,06
-0,06
0,83
1,29
-0,39
1,88
5,16
-
-
x
2020-05-26
116,73
-
0,00
0,00
0,82
7,59
1,15
3,25
11,84
-
-
x
2020-05-26
108,96
-
-1,25
-1,13
-0,06
2,35
4,89
10,54
12,39
-
-
x

Jednostki uczestnictwa kategorii E są jednostkami zbywanymi bezpośrednio przez Fundusz i nie podlegają opłacie manipulacyjnej. Cena zbycia i cena odkupienia jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-05-26
95,40
1,25 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-05-26
101,10
0,62 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-05-26
101,35
-0,05 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-05-26
107,74
-0,06 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-05-26
116,73
0,00 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-05-26
108,96
-1,13 %
Kategoria F
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-05-26
95,11
-
1,17
1,26
2,56
7,71
-13,20
-10,59
-4,26
-
-
x
2020-05-26
100,35
-
0,62
0,62
0,67
5,49
-4,93
-4,30
4,47
-
-
x
2020-05-26
100,84
-
-0,05
-0,05
0,98
2,04
-3,66
-1,62
-
-
-
x
2020-05-26
107,67
-
-0,06
-0,06
0,84
1,30
-0,34
1,95
5,32
-
-
x
2020-05-26
116,40
-
0,00
0,00
0,82
7,59
1,16
3,26
11,87
-
-
x
2020-05-26
109,35
-
-1,25
-1,13
-0,04
2,41
5,07
10,93
-
-
-
x

 

Jednostki uczestnictwa kategorii F są jednostkami zbywanymi bezpośrednio przez Fundusz i nie podlegają opłacie manipulacyjnej. Cena zbycia i cena odkupienia jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-05-26
95,11
1,26 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-05-26
100,35
0,62 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-05-26
100,84
-0,05 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-05-26
107,67
-0,06 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-05-26
116,40
0,00 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-05-26
109,35
-1,13 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?