Kategorie SFIO

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Rozwiń wszystkie

Fundusze SFIO
Kategoria A
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-01-20
100,85
105,05
0,42
0,42
1,04
2,46
3,38
4,07
5,47
-2,61
-
x
2020-01-20
103,12
105,22
0,07
0,07
0,18
0,52
1,02
1,45
6,04
3,15
-
x
2020-01-20
105,52
109,35
0,05
0,05
0,13
0,50
0,80
1,78
6,60
5,80
-
x
2020-01-20
111,32
113,59
0,78
0,71
1,46
2,80
9,93
9,59
21,87
11,24
-
x
2020-01-20
109,68
115,45
0,44
0,40
1,73
3,40
9,67
8,71
20,59
6,52
-
x
2020-01-20
120,19
124,55
0,44
0,37
1,99
5,37
13,76
9,48
25,79
18,92
-
x
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-01-20
100,85
0,42 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-01-20
103,12
0,07 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-01-20
105,52
0,05 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-01-20
111,32
0,71 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-01-20
109,68
0,40 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-01-20
120,19
0,37 %
Kategoria D
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-01-20
112,57
-
0,80
0,72
1,48
2,89
10,22
10,16
23,07
-
-
x
2020-01-20
101,93
-
0,42
0,41
1,04
2,48
3,46
4,24
6,37
-
-
x
2020-01-20
104,35
-
0,08
0,08
0,20
0,61
1,28
1,97
7,21
-
-
x
2020-01-20
106,48
-
0,06
0,06
0,15
0,56
0,98
2,15
7,43
-
-
x
2020-01-20
111,82
-
0,46
0,41
1,77
3,54
10,10
9,54
22,69
-
-
x
2020-01-20
121,74
-
0,45
0,38
2,01
5,47
14,05
10,06
27,14
-
-
x

 

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.

Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 3,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 1,26 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 1,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

 

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.

AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-01-20
112,57
0,72 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-01-20
101,93
0,41 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-01-20
104,35
0,08 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-01-20
106,48
0,06 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-01-20
111,82
0,41 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-01-20
121,74
0,38 %
Kategoria E
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-01-20
106,36
-
0,06
0,06
0,15
0,56
0,99
2,15
7,36
-
-
x
2020-01-20
112,57
-
0,80
0,72
1,48
2,89
10,22
10,16
23,11
-
-
x
2020-01-20
121,53
-
0,45
0,38
2,01
5,47
14,06
10,04
27,06
-
-
x
2020-01-20
101,41
-
0,42
0,42
1,05
2,50
3,51
4,33
6,00
-
-
x
2020-01-20
104,30
-
0,08
0,09
0,20
0,61
1,29
1,97
7,12
-
-
x
2020-01-20
111,52
-
0,46
0,41
1,76
3,54
10,09
9,54
22,41
-
-
x
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-01-20
106,36
0,06 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-01-20
112,57
0,72 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-01-20
121,53
0,38 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-01-20
101,41
0,42 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-01-20
104,30
0,09 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-01-20
111,52
0,41 %
Kategoria F
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-01-20
106,24
-
0,06
0,06
0,15
0,57
1,01
2,20
-
-
-
x
2020-01-20
121,18
-
0,45
0,37
2,01
5,47
14,05
10,04
-
-
-
x
2020-01-20
101,53
-
0,43
0,43
1,06
2,56
3,71
4,72
-
-
-
x
2020-01-20
103,76
-
0,08
0,08
0,20
0,60
1,34
2,02
-
-
-
x
2020-01-20
110,77
-
0,45
0,41
1,75
3,51
10,04
9,41
-
-
-
x
2020-01-20
112,22
-
0,80
0,72
1,48
2,89
10,22
10,16
-
-
-
x
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-01-20
106,24
0,06 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-01-20
121,18
0,37 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-01-20
101,53
0,43 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-01-20
103,76
0,08 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-01-20
110,77
0,41 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-01-20
112,22
0,72 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?