ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek o wypłatę szkody
(dot. ubezpieczeń komunikacyjnych) lub świadczenia
(dot. ubezpieczeń: Trafna Decyzja, Optymalny Wybór,
NNW – Bezpieczny.pl, Ochrona z Plusem – wszystkie pakiety).

Sprawdź status

Kategorie SFIO

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Rozwiń wszystkie

Fundusze SFIO
Kategoria A
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-12-12
106,61
108,79
0,08
0,08
0,61
2,34
6,52
6,05
21,19
6,71
-
x
2019-12-12
111,92
115,98
0,43
0,39
0,62
2,45
4,79
5,37
18,27
12,02
-
x
2019-12-12
104,20
109,68
0,46
0,43
1,08
1,63
4,37
6,29
16,22
4,36
-
x
2019-12-12
105,17
108,98
0,17
0,16
0,10
0,69
0,66
2,37
7,03
5,23
-
x
2019-12-12
98,51
102,61
0,10
0,10
-0,50
1,09
0,45
1,79
4,20
-1,75
-
x
2019-12-12
102,35
104,44
0,08
0,08
0,26
0,45
0,00
2,04
5,83
2,44
-
x
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-12-12
106,61
0,08 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-12-12
111,92
0,39 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-12-12
104,20
0,43 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-12-12
105,17
0,16 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-12-12
98,51
0,10 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-12-12
102,35
0,08 %
Kategoria D
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-12-12
107,69
-
0,08
0,07
0,64
2,44
6,79
6,58
-
-
-
x
2019-12-12
113,25
-
0,44
0,39
0,64
2,54
5,06
5,92
-
-
-
x
2019-12-12
106,07
-
0,47
0,45
1,11
1,77
4,77
7,11
-
-
-
x
2019-12-12
106,05
-
0,17
0,17
0,12
0,75
0,85
2,72
-
-
-
x
2019-12-12
99,54
-
0,10
0,10
-0,49
1,12
0,55
2,07
5,29
-
-
x
2019-12-12
103,45
-
0,09
0,08
0,28
0,52
0,24
2,56
-
-
-
x

 

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.

Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 3,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 1,26 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 1,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

 

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.

AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-12-12
107,69
0,07 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-12-12
113,25
0,39 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-12-12
106,07
0,45 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-12-12
106,05
0,17 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-12-12
99,54
0,10 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-12-12
103,45
0,08 %
Kategoria E
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-12-12
107,69
-
0,08
0,07
0,64
2,44
6,79
6,58
-
-
-
x
2019-12-12
113,05
-
0,44
0,39
0,64
2,54
5,06
5,89
-
-
-
x
2019-12-12
105,79
-
0,47
0,45
1,11
1,76
4,76
7,11
-
-
-
x
2019-12-12
105,93
-
0,17
0,17
0,12
0,75
0,85
2,72
-
-
-
x
2019-12-12
99,00
-
0,10
0,09
-0,50
1,13
0,57
2,04
4,72
-
-
x
2019-12-12
103,40
-
0,09
0,08
0,28
0,52
0,24
2,56
-
-
-
x
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-12-12
107,69
0,07 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-12-12
113,05
0,39 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-12-12
105,79
0,45 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-12-12
105,93
0,17 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-12-12
99,00
0,09 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-12-12
103,40
0,08 %
Kategoria F
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-12-12
107,36
-
0,08
0,08
0,65
2,44
6,80
6,59
-
-
-
x
2019-12-12
112,73
-
0,44
0,39
0,64
2,55
5,06
5,91
-
-
-
x
2019-12-12
105,11
-
0,46
0,45
1,11
1,75
4,73
7,00
-
-
-
x
2019-12-12
105,79
-
0,17
0,16
0,11
0,75
0,86
2,78
-
-
-
x
2019-12-12
99,05
-
0,10
0,10
-0,48
1,20
0,76
-
-
-
-
x
2019-12-12
102,86
-
0,09
0,08
0,28
0,57
0,29
-
-
-
-
x
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-12-12
107,36
0,08 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-12-12
112,73
0,39 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-12-12
105,11
0,45 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-12-12
105,79
0,16 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-12-12
99,05
0,10 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-12-12
102,86
0,08 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?