Kategorie SFIO

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Rozwiń wszystkie

Fundusze SFIO
Kategoria A
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-06-01
116,59
120,82
0,94
0,81
1,34
4,89
7,05
3,24
13,26
16,39
-
x
2020-06-01
106,59
111,03
-0,93
-0,86
-2,58
1,18
3,01
7,85
10,25
6,85
-
x
2020-06-01
100,25
105,53
-0,02
-0,02
1,97
3,62
0,66
-4,03
5,58
2,35
-
x
2020-06-01
107,32
111,21
0,27
0,25
0,59
1,75
0,23
2,15
5,00
8,62
-
x
2020-06-01
100,61
102,66
-0,04
-0,04
0,70
2,15
-2,68
-1,57
0,99
2,68
-
x
2020-06-01
95,19
97,13
-0,33
-0,35
2,51
4,86
-8,06
-10,85
-3,00
-7,10
-
x

 

Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-06-01
116,59
0,81 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-06-01
106,59
-0,86 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-06-01
100,25
-0,02 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-06-01
107,32
0,25 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-06-01
100,61
-0,04 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-06-01
95,19
-0,35 %
Kategoria A1
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-06-01
116,59
116,59
0,94
0,81
1,34
-
-
-
-
-
-
x
2020-06-01
95,19
95,19
-0,33
-0,35
2,51
-
-
-
-
-
-
x
2020-06-01
107,34
107,34
0,27
0,26
0,60
-
-
-
-
-
-
x
2020-06-01
106,62
106,62
-0,93
-0,86
-2,56
-
-
-
-
-
-
x
2020-06-01
100,28
100,28
-0,01
-0,01
1,98
-
-
-
-
-
-
x
2020-06-01
100,64
100,64
-0,04
-0,04
0,71
-
-
-
-
-
-
x

 

Jednostki uczestnictwa kategorii A1 są jednostkami zbywanymi bezpośrednio przez Fundusz i nie podlegają opłacie manipulacyjnej. Cena zbycia i cena odkupienia jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-06-01
116,59
0,81 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-06-01
95,19
-0,35 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-06-01
107,34
0,26 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-06-01
106,62
-0,86 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-06-01
100,28
-0,01 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-06-01
100,64
-0,04 %
Kategoria D
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-06-01
118,52
-
0,97
0,83
1,36
4,99
7,33
3,76
14,42
-
-
x
2020-06-01
107,90
-
-0,94
-0,86
-2,56
1,23
3,12
8,07
10,83
-
-
x
2020-06-01
102,76
-
-0,01
-0,01
2,00
3,75
1,04
-3,31
7,18
-
-
x
2020-06-01
108,58
-
0,28
0,26
0,61
1,83
0,42
2,53
5,75
-
-
x
2020-06-01
102,17
-
-0,04
-0,04
0,71
2,23
-2,44
-1,07
2,01
-
-
x
2020-06-01
96,61
-
-0,33
-0,34
2,53
4,95
-7,81
-10,40
-2,01
-
-
x

 

Jednostki uczestnictwa kategorii D są jednostkami zbywanymi bezpośrednio przez Fundusz i nie podlegają opłacie manipulacyjnej. Cena zbycia i cena odkupienia jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

 

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.

Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 3,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 1,26 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 1,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

 

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.

AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-06-01
118,52
0,83 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-06-01
107,90
-0,86 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-06-01
102,76
-0,01 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-06-01
108,58
0,26 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-06-01
102,17
-0,04 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-06-01
96,61
-0,34 %
Kategoria E
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-06-01
118,31
-
0,96
0,82
1,35
4,98
7,32
3,76
14,40
-
-
x
2020-06-01
107,39
-
-0,93
-0,86
-2,56
1,23
3,15
8,14
10,83
-
-
x
2020-06-01
102,49
-
-0,01
-0,01
2,00
3,75
1,05
-3,31
7,18
-
-
x
2020-06-01
108,45
-
0,28
0,26
0,60
1,82
0,42
2,52
5,74
-
-
x
2020-06-01
102,12
-
-0,04
-0,04
0,71
2,23
-2,44
-1,07
2,01
-
-
x
2020-06-01
96,61
-
-0,33
-0,33
2,54
4,95
-7,81
-10,40
-2,01
-
-
x

Jednostki uczestnictwa kategorii E są jednostkami zbywanymi bezpośrednio przez Fundusz i nie podlegają opłacie manipulacyjnej. Cena zbycia i cena odkupienia jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-06-01
118,31
0,82 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-06-01
107,39
-0,86 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-06-01
102,49
-0,01 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-06-01
108,45
0,26 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-06-01
102,12
-0,04 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-06-01
96,61
-0,33 %
Kategoria F
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-06-01
117,98
-
0,96
0,82
1,36
4,98
7,32
3,76
14,43
-
-
x
2020-06-01
107,78
-
-0,93
-0,86
-2,55
1,29
3,33
8,51
-
-
-
x
2020-06-01
101,72
-
-0,01
-0,01
2,00
3,72
0,98
-3,42
6,99
-
-
x
2020-06-01
108,38
-
0,28
0,26
0,60
1,83
0,45
2,58
5,89
-
-
x
2020-06-01
101,61
-
-0,04
-0,03
0,71
2,24
-2,42
-1,03
-
-
-
x
2020-06-01
96,31
-
-0,33
-0,33
2,53
4,95
-7,81
-10,39
-2,00
-
-
x

 

Jednostki uczestnictwa kategorii F są jednostkami zbywanymi bezpośrednio przez Fundusz i nie podlegają opłacie manipulacyjnej. Cena zbycia i cena odkupienia jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-06-01
117,98
0,82 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-06-01
107,78
-0,86 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-06-01
101,72
-0,01 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-06-01
108,38
0,26 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-06-01
101,61
-0,03 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-06-01
96,31
-0,33 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?