Kategorie

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Rozwiń wszystkie

Fundusze FIO
Kategoria A
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-05-26
112,25
118,16
2,74
2,51
4,57
6,84
-8,84
-10,09
-4,90
-13,64
-13,93
x
2020-05-26
97,72
102,86
2,31
2,42
3,88
5,61
-9,97
-13,74
-10,08
-15,74
-20,33
x
2020-05-26
117,79
122,70
0,57
0,49
2,23
5,82
0,39
4,70
9,46
0,71
4,37
x
2020-05-26
97,65
101,19
0,37
0,39
0,99
4,03
-5,07
-10,16
-10,77
-21,02
-18,73
x
2020-05-26
146,75
149,74
-0,02
-0,01
-0,22
0,09
2,24
2,90
5,42
8,17
10,89
x
2020-05-26
128,37
128,37
0,01
0,01
0,01
0,16
0,39
0,66
1,66
3,12
5,54
x
2020-05-26
215,48
226,82
-2,54
-1,17
2,60
12,17
10,79
22,22
32,58
20,16
37,12
x
2020-05-26
133,73
136,46
0,02
0,01
0,10
0,50
-0,82
-0,37
0,44
2,02
3,07
x
2020-05-26
89,53
94,24
1,01
1,14
-0,82
4,77
-6,66
-6,87
-0,43
-12,87
-15,70
x
2020-05-26
111,79
117,67
1,54
1,40
4,25
6,77
-10,22
-7,24
-8,31
-18,79
-16,94
x

 

Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2020-05-26
112,25
2,51 %
AXA Subfundusz Akcji
2020-05-26
97,72
2,42 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2020-05-26
117,79
0,49 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2020-05-26
97,65
0,39 %
AXA Subfundusz Obligacji
2020-05-26
146,75
-0,01 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2020-05-26
128,37
0,01 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2020-05-26
215,48
-1,17 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2020-05-26
133,73
0,01 %
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2020-05-26
89,53
1,14 %
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2020-05-26
111,79
1,40 %
Kategoria A1
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-05-26
112,18
112,18
2,74
2,50
4,53
-
-
-
-
-
-
x
2020-05-26
89,53
89,53
1,01
1,14
-0,79
-
-
-
-
-
-
x
2020-05-26
133,74
133,74
0,02
0,01
0,10
-
-
-
-
-
-
x
2020-05-26
215,49
215,49
-2,53
-1,16
2,61
-
-
-
-
-
-
x
2020-05-26
128,38
128,38
0,01
0,02
0,02
-
-
-
-
-
-
x
2020-05-26
146,77
146,77
-0,02
-0,01
-0,21
-
-
-
-
-
-
x
2020-05-26
97,61
97,61
0,37
0,39
0,99
-
-
-
-
-
-
x
2020-05-26
117,82
117,82
0,62
0,53
2,24
-
-
-
-
-
-
x
2020-05-26
97,72
97,72
2,39
2,51
3,92
-
-
-
-
-
-
x
2020-05-26
111,67
111,67
1,54
1,39
4,13
-
-
-
-
-
-
x

 

Jednostki uczestnictwa kategorii A1 są jednostkami zbywanymi bezpośrednio przez Fundusz i nie podlegają opłacie manipulacyjnej. Cena zbycia i cena odkupienia jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2020-05-26
112,18
2,50 %
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2020-05-26
89,53
1,14 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2020-05-26
133,74
0,01 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2020-05-26
215,49
-1,16 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2020-05-26
128,38
0,02 %
AXA Subfundusz Obligacji
2020-05-26
146,77
-0,01 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2020-05-26
97,61
0,39 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2020-05-26
117,82
0,53 %
AXA Subfundusz Akcji
2020-05-26
97,72
2,51 %
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2020-05-26
111,67
1,39 %
Kategoria D
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-05-26
89,88
-
1,01
1,14
-0,83
4,78
-6,67
-6,98
-0,96
-
-16,02
x
2020-05-26
134,53
-
0,02
0,01
0,10
0,53
-0,72
-0,17
0,85
-
3,20
x
2020-05-26
115,13
-
2,80
2,49
4,57
6,91
-8,64
-9,64
-3,64
-
-
x
2020-05-26
147,88
-
-0,02
-0,01
-0,21
0,14
2,37
3,15
5,95
-
-
x
2020-05-26
128,96
-
0,02
0,02
0,02
0,19
0,47
0,81
1,97
-
6,15
x
2020-05-26
99,83
-
2,37
2,43
3,90
5,71
-9,74
-13,25
-8,87
-
-
x
2020-05-26
121,70
-
0,61
0,50
2,26
5,95
0,72
5,45
11,42
-
-
x
2020-05-26
100,19
-
0,38
0,38
1,01
4,15
-4,74
-9,46
-9,24
-
-
x
2020-05-26
219,87
-
-2,58
-1,16
2,53
12,16
10,96
22,76
34,19
-
-
x
2020-05-26
113,64
-
1,57
1,39
4,27
6,84
-10,01
-6,75
-7,10
-
-
x

 

Jednostki uczestnictwa kategorii D są jednostkami zbywanymi bezpośrednio przez Fundusz i nie podlegają opłacie manipulacyjnej. Cena zbycia i cena odkupienia jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

 

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.

Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 3,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 1,26 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 1,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

 

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.

AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2020-05-26
89,88
1,14 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2020-05-26
134,53
0,01 %
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich
2020-05-26
115,13
2,49 %
AXA Subfundusz Obligacji
2020-05-26
147,88
-0,01 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2020-05-26
128,96
0,02 %
AXA Subfundusz Akcji
2020-05-26
99,83
2,43 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2020-05-26
121,70
0,50 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2020-05-26
100,19
0,38 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2020-05-26
219,87
-1,16 %
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2020-05-26
113,64
1,39 %
Kategoria E
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-05-26
117,40
-
2,72
2,37
4,67
7,03
-8,53
-9,48
-3,47
-10,67
-
x
2020-05-26
102,04
-
2,37
2,37
3,90
5,71
-9,72
-13,22
-8,80
-12,91
-
x
2020-05-26
123,83
-
0,34
0,28
2,26
5,96
0,75
5,51
11,38
4,66
-
x
2020-05-26
102,45
-
0,38
0,37
1,00
4,19
-4,69
-9,39
-9,11
-17,97
-
x
2020-05-26
148,98
-
-0,02
-0,01
-0,20
0,14
2,40
3,21
6,07
9,48
-
x
2020-05-26
129,36
-
0,02
0,02
0,01
0,20
0,48
0,82
1,99
3,75
-
x
2020-05-26
226,11
-
-4,02
-1,74
2,69
12,73
11,54
23,44
35,01
24,70
-
x
2020-05-26
135,46
-
0,02
0,01
0,10
0,53
-0,70
-0,13
0,95
3,04
-
x
2020-05-26
116,82
-
1,55
1,34
4,31
6,91
-9,95
-6,66
-6,97
-16,03
-
x
2020-05-26
89,53
-
1,01
1,14
-0,82
4,77
-6,66
-6,87
-0,43
-12,87
-
x

Jednostki uczestnictwa kategorii E są jednostkami zbywanymi bezpośrednio przez Fundusz i nie podlegają opłacie manipulacyjnej. Cena zbycia i cena odkupienia jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich
2020-05-26
117,40
2,37 %
AXA Subfundusz Akcji
2020-05-26
102,04
2,37 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2020-05-26
123,83
0,28 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2020-05-26
102,45
0,37 %
AXA Subfundusz Obligacji
2020-05-26
148,98
-0,01 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2020-05-26
129,36
0,02 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2020-05-26
226,11
-1,74 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2020-05-26
135,46
0,01 %
AXA Subfundusz Akcji MiŚS
2020-05-26
116,82
1,34 %
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2020-05-26
89,53
1,14 %
Kategoria F
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-05-26
125,01
-
3,06
2,51
4,58
6,98
-8,48
-9,31
-2,98
-9,68
-7,52
x
2020-05-26
108,83
-
2,59
2,44
3,91
5,76
-9,59
-12,96
-8,25
-11,85
-14,37
x
2020-05-26
132,29
-
0,67
0,51
2,27
6,01
0,90
5,82
12,05
5,93
12,93
x
2020-05-26
108,39
-
0,42
0,39
1,03
4,19
-4,60
-9,20
-8,69
-17,18
-12,67
x
2020-05-26
152,56
-
-0,02
-0,01
-0,20
0,17
2,48
3,36
6,39
10,14
13,93
x
2020-05-26
131,24
-
0,01
0,01
0,02
0,20
0,53
0,92
2,19
4,17
7,15
x
2020-05-26
240,51
-
-2,81
-1,15
2,64
12,33
11,24
23,30
35,26
25,69
47,34
x
2020-05-26
139,06
-
0,02
0,01
0,11
0,57
-0,61
0,07
1,35
3,85
5,86
x
2020-05-26
93,52
-
1,05
1,15
-0,81
4,83
-6,53
-6,58
0,18
-11,82
-14,17
x
2020-05-26
124,46
-
1,72
1,40
4,28
6,92
-9,86
-6,42
-6,45
-15,06
-10,76
x

 

Jednostki uczestnictwa kategorii F są jednostkami zbywanymi bezpośrednio przez Fundusz i nie podlegają opłacie manipulacyjnej. Cena zbycia i cena odkupienia jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2020-05-26
125,01
2,51 %
AXA Subfundusz Akcji
2020-05-26
108,83
2,44 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2020-05-26
132,29
0,51 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2020-05-26
108,39
0,39 %
AXA Subfundusz Obligacji
2020-05-26
152,56
-0,01 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2020-05-26
131,24
0,01 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2020-05-26
240,51
-1,15 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2020-05-26
139,06
0,01 %
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2020-05-26
93,52
1,15 %
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2020-05-26
124,46
1,40 %
Kategoria Z
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-05-26
97,72
-
2,31
2,42
3,88
5,61
-9,97
-13,74
-10,08
-15,74
-20,33
x
2020-05-26
133,72
-
0,02
0,01
0,09
0,49
-0,83
-0,37
0,44
2,01
3,06
x
2020-05-26
215,49
-
-2,53
-1,16
2,61
12,18
10,80
22,22
32,58
20,16
37,12
x
2020-05-26
128,37
-
0,01
0,01
0,01
0,16
0,39
0,66
1,66
3,12
5,54
x
2020-05-26
146,75
-
-0,02
-0,01
-0,22
0,09
2,24
2,90
5,42
8,17
10,89
x
2020-05-26
97,65
-
0,37
0,39
0,99
4,03
-5,07
-10,16
-10,77
-21,02
-18,73
x

 

Jednostki uczestnictwa kategorii Z nie podlegają opłacie manipulacyjnej. Cena zbycia i cena odkupienia jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

AXA Subfundusz Akcji
2020-05-26
97,72
2,42 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2020-05-26
133,72
0,01 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2020-05-26
215,49
-1,16 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2020-05-26
128,37
0,01 %
AXA Subfundusz Obligacji
2020-05-26
146,75
-0,01 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2020-05-26
97,65
0,39 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?