ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek o wypłatę szkody
(dot. ubezpieczeń komunikacyjnych) lub świadczenia
(dot. ubezpieczeń: Trafna Decyzja, Optymalny Wybór,
NNW – Bezpieczny.pl, Ochrona z Plusem – wszystkie pakiety).

Sprawdź status

Kategorie

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Rozwiń wszystkie

Fundusze FIO
Kategoria A
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-12-12
124,10
130,63
1,91
1,56
0,50
-1,97
0,06
1,64
5,27
-4,38
14,38
x
2019-12-12
111,61
117,48
1,73
1,57
0,38
-3,01
-1,26
-0,95
1,61
-7,76
8,14
x
2019-12-12
113,55
118,28
0,15
0,13
0,29
2,66
4,27
4,59
7,13
-0,52
12,29
x
2019-12-12
107,99
111,91
0,65
0,61
0,64
-0,53
-0,10
-2,06
-4,72
-11,51
-5,57
x
2019-12-12
142,51
145,42
-0,12
-0,08
-0,02
0,37
0,20
1,50
3,40
6,28
10,00
x
2019-12-12
127,58
127,58
0,03
0,02
0,02
0,07
0,43
0,85
1,66
3,42
6,06
x
2019-12-12
177,86
187,22
1,15
0,65
-0,35
3,02
6,00
8,90
24,20
4,03
36,69
x
2019-12-12
134,28
137,02
0,03
0,01
0,01
0,15
0,39
0,74
1,75
2,72
4,66
x
2019-12-12
98,78
103,98
1,89
1,96
3,41
2,09
3,18
6,20
8,09
-5,76
1,55
x
2019-12-12
123,02
129,49
0,25
0,20
0,52
2,07
2,01
-1,09
1,19
-8,63
4,36
x
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2019-12-12
124,10
1,56 %
AXA Subfundusz Akcji
2019-12-12
111,61
1,57 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2019-12-12
113,55
0,13 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2019-12-12
107,99
0,61 %
AXA Subfundusz Obligacji
2019-12-12
142,51
-0,08 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2019-12-12
127,58
0,02 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2019-12-12
177,86
0,65 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2019-12-12
134,28
0,01 %
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2019-12-12
98,78
1,96 %
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2019-12-12
123,02
0,20 %
Kategoria D
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-12-12
99,28
-
1,90
1,95
3,41
2,08
3,18
6,26
8,62
-5,30
1,84
x
2019-12-12
134,84
-
0,03
0,01
0,01
0,19
0,48
0,94
2,17
-
4,95
x
2019-12-12
126,72
-
1,96
1,56
0,52
-1,86
0,44
2,44
7,47
-
-
x
2019-12-12
143,28
-
-0,12
-0,08
-0,01
0,41
0,33
1,75
3,96
-
-
x
2019-12-12
127,99
-
0,03
0,02
0,02
0,09
0,50
0,99
1,95
-
6,30
x
2019-12-12
113,47
-
1,77
1,58
0,42
-2,88
-0,88
-0,19
3,30
-
-
x
2019-12-12
116,57
-
0,16
0,14
0,32
2,80
4,73
5,57
9,97
-
-
x
2019-12-12
110,03
-
0,66
0,60
0,67
-0,39
0,34
-1,16
-2,92
-
-
x
2019-12-12
180,79
-
1,18
0,65
-0,32
3,15
6,40
9,73
26,21
-
-
x
2019-12-12
124,46
-
0,26
0,21
0,55
2,20
2,39
-0,35
2,37
-
-
x

 

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.

Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 3,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 1,26 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 1,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

 

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.

AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2019-12-12
99,28
1,95 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2019-12-12
134,84
0,01 %
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich
2019-12-12
126,72
1,56 %
AXA Subfundusz Obligacji
2019-12-12
143,28
-0,08 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2019-12-12
127,99
0,02 %
AXA Subfundusz Akcji
2019-12-12
113,47
1,58 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2019-12-12
116,57
0,14 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2019-12-12
110,03
0,60 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2019-12-12
180,79
0,65 %
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2019-12-12
124,46
0,21 %
Kategoria E
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-12-12
129,01
-
1,99
1,57
0,53
-1,85
0,46
2,45
6,99
-0,75
-
x
2019-12-12
115,93
-
1,80
1,58
0,42
-2,88
-0,86
-0,16
3,28
-4,26
-
x
2019-12-12
118,56
-
0,16
0,14
0,32
2,82
4,77
5,58
9,21
3,71
-
x
2019-12-12
112,43
-
0,68
0,60
0,67
-0,38
0,37
-1,10
-2,85
-8,00
-
x
2019-12-12
144,28
-
-0,12
-0,08
-0,01
0,42
0,35
1,81
4,03
7,57
-
x
2019-12-12
128,37
-
0,03
0,02
0,02
0,09
0,50
0,99
1,96
4,04
-
x
2019-12-12
184,91
-
1,20
0,66
-0,31
3,16
6,43
9,78
26,24
7,98
-
x
2019-12-12
135,72
-
0,03
0,02
0,02
0,19
0,51
1,00
2,27
3,75
-
x
2019-12-12
127,84
-
0,27
0,21
0,56
2,21
2,42
-0,30
2,86
-5,16
-
x
2019-12-12
98,78
-
1,89
1,96
3,41
2,09
3,18
6,20
8,09
-
-
x
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich
2019-12-12
129,01
1,57 %
AXA Subfundusz Akcji
2019-12-12
115,93
1,58 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2019-12-12
118,56
0,14 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2019-12-12
112,43
0,60 %
AXA Subfundusz Obligacji
2019-12-12
144,28
-0,08 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2019-12-12
128,37
0,02 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2019-12-12
184,91
0,66 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2019-12-12
135,72
0,02 %
AXA Subfundusz Akcji MiŚS
2019-12-12
127,84
0,21 %
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2019-12-12
98,78
1,96 %
Kategoria F
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-12-12
137,13
-
2,12
1,57
0,54
-1,80
0,60
2,76
7,63
0,45
23,43
x
2019-12-12
123,31
-
1,92
1,58
0,42
-2,83
-0,72
0,15
3,90
-3,11
16,69
x
2019-12-12
126,31
-
0,17
0,13
0,33
2,87
4,92
5,90
9,86
4,96
21,91
x
2019-12-12
118,73
-
0,72
0,61
0,69
-0,34
0,51
-0,85
-2,35
-7,07
1,63
x
2019-12-12
147,54
-
-0,13
-0,09
-0,01
0,44
0,42
1,96
4,33
8,21
13,01
x
2019-12-12
130,12
-
0,03
0,02
0,02
0,12
0,55
1,10
2,16
4,46
7,66
x
2019-12-12
196,96
-
1,28
0,65
-0,30
3,21
6,59
10,11
26,99
9,29
47,52
x
2019-12-12
139,08
-
0,03
0,02
0,03
0,23
0,61
1,20
2,67
4,57
7,51
x
2019-12-12
102,89
-
1,97
1,95
3,42
2,12
3,32
6,52
8,73
-4,63
3,39
x
2019-12-12
135,89
-
0,28
0,21
0,56
2,27
2,57
0,00
3,46
-4,03
12,61
x
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2019-12-12
137,13
1,57 %
AXA Subfundusz Akcji
2019-12-12
123,31
1,58 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2019-12-12
126,31
0,13 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2019-12-12
118,73
0,61 %
AXA Subfundusz Obligacji
2019-12-12
147,54
-0,09 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2019-12-12
130,12
0,02 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2019-12-12
196,96
0,65 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2019-12-12
139,08
0,02 %
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2019-12-12
102,89
1,95 %
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2019-12-12
135,89
0,21 %
Kategoria Z
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-12-12
111,61
-
1,73
1,57
0,38
-3,01
-1,26
-0,95
1,61
-7,76
8,14
x
2019-12-12
134,28
-
0,03
0,01
0,01
0,15
0,39
0,74
1,75
2,72
4,66
x
2019-12-12
177,86
-
1,15
0,65
-0,35
3,02
6,00
8,90
24,20
4,03
36,69
x
2019-12-12
127,58
-
0,03
0,02
0,02
0,07
0,43
0,85
1,66
3,42
6,06
x
2019-12-12
142,51
-
-0,12
-0,08
-0,02
0,37
0,20
1,50
3,40
6,28
10,00
x
2019-12-12
107,99
-
0,65
0,61
0,64
-0,53
-0,10
-2,06
-4,72
-11,51
-5,57
x
AXA Subfundusz Akcji
2019-12-12
111,61
1,57 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2019-12-12
134,28
0,01 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2019-12-12
177,86
0,65 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2019-12-12
127,58
0,02 %
AXA Subfundusz Obligacji
2019-12-12
142,51
-0,08 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2019-12-12
107,99
0,61 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?