ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek o wypłatę szkody
(dot. ubezpieczeń komunikacyjnych) lub świadczenia
(dot. ubezpieczeń: Trafna Decyzja, Optymalny Wybór,
NNW – Bezpieczny.pl, Ochrona z Plusem – wszystkie pakiety).

Sprawdź status

Kategorie

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Rozwiń wszystkie

Fundusze FIO
Kategoria A
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-08-19
120,03
126,35
0,95
0,80
0,52
-5,56
2,08
-1,01
-4,47
-7,16
16,93
x
2019-08-19
109,38
115,14
1,13
1,04
0,49
-6,28
0,90
-2,78
-4,00
-10,56
12,13
x
2019-08-19
107,67
112,16
0,54
0,50
0,31
-2,19
-0,65
0,31
-7,61
-4,71
8,70
x
2019-08-19
107,18
111,07
0,71
0,67
0,18
-1,06
-3,46
-7,62
-11,03
-12,02
-3,21
x
2019-08-19
142,80
145,71
-0,63
-0,44
0,20
0,86
2,76
2,53
4,87
7,51
7,43
x
2019-08-19
126,99
126,99
-0,04
-0,02
0,04
0,14
0,60
0,79
1,61
3,90
5,59
x
2019-08-19
162,18
170,72
3,12
1,97
0,94
-0,90
0,00
2,82
-5,57
2,32
36,70
x
2019-08-19
133,75
136,48
0,00
0,00
0,04
0,18
0,47
0,97
1,65
2,82
4,52
x
2019-08-19
91,08
95,87
0,68
0,75
1,48
-6,32
-0,15
-3,50
-3,34
-13,86
-2,56
x
2019-08-19
120,19
126,52
0,49
0,40
-0,16
-4,99
-0,92
-3,17
-9,58
-12,03
9,46
x
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2019-08-19
120,03
0,80 %
AXA Subfundusz Akcji
2019-08-19
109,38
1,04 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2019-08-19
107,67
0,50 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2019-08-19
107,18
0,67 %
AXA Subfundusz Obligacji
2019-08-19
142,80
-0,44 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2019-08-19
126,99
-0,02 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2019-08-19
162,18
1,97 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2019-08-19
133,75
0,00 %
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2019-08-19
91,08
0,75 %
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2019-08-19
120,19
0,40 %
Kategoria D
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-08-19
91,54
-
0,69
0,76
1,49
-6,30
-0,34
-3,35
-
-14,32
-4,10
x
2019-08-19
134,14
-
0,00
0,01
0,05
0,21
0,57
1,17
-
2,37
4,70
x
2019-08-19
121,98
-
0,98
0,80
0,54
-5,41
2,51
-0,17
-
-
-
x
2019-08-19
143,34
-
-0,63
-0,44
0,20
0,91
2,89
2,77
-
-
-
x
2019-08-19
127,28
-
-0,03
-0,02
0,05
0,17
0,68
0,94
-
4,12
-
x
2019-08-19
110,67
-
1,16
1,06
0,52
-6,16
1,30
-2,21
-
-
-
x
2019-08-19
109,91
-
0,57
0,52
0,34
-2,08
0,00
1,78
-
-
-
x
2019-08-19
108,58
-
0,74
0,68
0,21
-0,91
-3,01
-6,80
-
-
-
x
2019-08-19
164,07
-
3,18
1,98
0,97
-0,77
0,39
3,59
-
-
-
x
2019-08-19
121,03
-
0,50
0,42
-0,12
-4,86
-0,53
-2,64
-
-
-
x

 

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.

Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 3,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 1,26 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 1,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

 

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.

AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2019-08-19
91,54
0,76 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2019-08-19
134,14
0,01 %
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich
2019-08-19
121,98
0,80 %
AXA Subfundusz Obligacji
2019-08-19
143,34
-0,44 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2019-08-19
127,28
-0,02 %
AXA Subfundusz Akcji
2019-08-19
110,67
1,06 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2019-08-19
109,91
0,52 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2019-08-19
108,58
0,68 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2019-08-19
164,07
1,98 %
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2019-08-19
121,03
0,42 %
Kategoria E
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-08-19
124,15
-
1,00
0,80
0,55
-5,43
2,50
-0,23
-2,74
-
-
x
2019-08-19
113,04
-
1,19
1,05
0,52
-6,16
1,32
-2,00
-2,27
-
-
x
2019-08-19
111,75
-
0,58
0,52
0,34
-2,03
-0,15
1,26
-5,70
-
-
x
2019-08-19
110,91
-
0,75
0,68
0,22
-0,89
-2,97
-6,72
-9,27
-
-
x
2019-08-19
144,30
-
-0,63
-0,43
0,21
0,92
2,92
2,83
5,51
-
-
x
2019-08-19
127,65
-
-0,03
-0,03
0,04
0,16
0,67
0,93
1,91
-
-
x
2019-08-19
167,75
-
3,25
1,98
0,97
-0,76
0,41
3,64
-3,86
-
-
x
2019-08-19
134,96
-
0,00
0,00
0,05
0,22
0,60
1,21
2,15
-
-
x
2019-08-19
124,27
-
0,52
0,42
-0,12
-4,85
-0,50
-2,40
-7,94
-
-
x
2019-08-19
91,08
-
0,68
0,75
1,48
-6,32
-0,15
-3,50
-3,34
-
-
x
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich
2019-08-19
124,15
0,80 %
AXA Subfundusz Akcji
2019-08-19
113,04
1,05 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2019-08-19
111,75
0,52 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2019-08-19
110,91
0,68 %
AXA Subfundusz Obligacji
2019-08-19
144,30
-0,43 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2019-08-19
127,65
-0,03 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2019-08-19
167,75
1,98 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2019-08-19
134,96
0,00 %
AXA Subfundusz Akcji MiŚS
2019-08-19
124,27
0,42 %
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2019-08-19
91,08
0,75 %
Kategoria F
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-08-19
131,72
-
1,06
0,81
0,56
-5,39
2,66
0,07
-2,15
-2,32
26,37
x
2019-08-19
120,01
-
1,26
1,06
0,53
-6,11
1,48
-1,71
-1,68
-5,90
21,20
x
2019-08-19
118,83
-
0,62
0,52
0,35
-1,99
0,00
1,56
-5,13
0,66
18,14
x
2019-08-19
116,93
-
0,80
0,68
0,22
-0,86
-2,85
-6,49
-8,81
-7,59
4,17
x
2019-08-19
147,42
-
-0,64
-0,43
0,21
0,94
3,00
2,98
5,81
9,46
10,37
x
2019-08-19
129,31
-
-0,03
-0,02
0,05
0,18
0,72
1,03
2,12
4,94
7,18
x
2019-08-19
178,35
-
3,47
1,98
0,98
-0,71
0,56
3,95
-3,28
7,65
47,75
x
2019-08-19
138,13
-
0,01
0,01
0,06
0,25
0,70
1,42
2,55
4,67
7,36
x
2019-08-19
94,70
-
0,72
0,77
1,50
-6,27
0,00
-3,21
-2,76
-12,81
-0,20
x
2019-08-19
131,85
-
0,56
0,43
-0,11
-4,81
-0,35
-2,12
-7,39
-7,45
18,30
x
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2019-08-19
131,72
0,81 %
AXA Subfundusz Akcji
2019-08-19
120,01
1,06 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2019-08-19
118,83
0,52 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2019-08-19
116,93
0,68 %
AXA Subfundusz Obligacji
2019-08-19
147,42
-0,43 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2019-08-19
129,31
-0,02 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2019-08-19
178,35
1,98 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2019-08-19
138,13
0,01 %
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2019-08-19
94,70
0,77 %
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2019-08-19
131,85
0,43 %
Kategoria Z
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-08-19
109,38
-
1,13
1,04
0,49
-6,28
0,90
-2,78
-4,00
-10,56
12,13
x
2019-08-19
133,75
-
0,00
0,00
0,04
0,18
0,47
0,97
1,65
2,82
4,52
x
2019-08-19
162,18
-
3,12
1,97
0,94
-0,90
0,00
2,82
-5,57
2,32
36,70
x
2019-08-19
126,99
-
-0,04
-0,02
0,04
0,14
0,60
0,79
1,61
3,90
5,59
x
2019-08-19
142,80
-
-0,63
-0,44
0,20
0,86
2,76
2,53
4,87
7,51
7,43
x
2019-08-19
107,18
-
0,71
0,67
0,18
-1,06
-3,46
-7,62
-11,03
-12,02
-3,21
x
AXA Subfundusz Akcji
2019-08-19
109,38
1,04 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2019-08-19
133,75
0,00 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2019-08-19
162,18
1,97 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2019-08-19
126,99
-0,02 %
AXA Subfundusz Obligacji
2019-08-19
142,80
-0,44 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2019-08-19
107,18
0,67 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?