ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek
o wypłatę świadczenia (dot. ubezpieczeń grupowych).

Sprawdź status

Kategorie

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Rozwiń wszystkie

Fundusze FIO
Kategoria A
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-01-17
122,45
128,89
-0,41
-0,34
2,14
3,68
3,93
-0,55
-11,70
6,33
24,52
x
2019-01-17
113,86
119,85
-0,32
-0,28
1,72
3,40
4,32
2,54
-11,78
4,22
19,34
x
2019-01-17
107,28
111,75
0,00
0,00
0,59
1,86
-1,76
-8,29
-8,09
3,07
7,24
x
2019-01-17
114,09
118,23
0,02
0,02
0,32
1,41
-2,35
-8,59
-9,48
-2,03
2,67
x
2019-01-17
138,64
141,47
-0,14
-0,10
0,15
0,47
1,68
1,75
3,27
6,80
6,25
x
2019-01-17
125,83
125,83
-0,01
-0,01
0,09
0,17
0,61
0,78
1,86
4,35
5,94
x
2019-01-17
148,90
156,74
0,26
0,17
0,84
6,12
-5,63
-14,94
-19,44
10,95
25,08
x
2019-01-17
132,12
134,82
0,00
0,00
0,07
0,11
0,31
0,53
0,99
2,70
5,76
x
2019-01-17
91,79
96,62
-0,32
-0,35
-0,31
1,93
1,44
-5,70
-16,32
-8,25
1,20
x
2019-01-17
123,77
130,28
-0,32
-0,26
1,67
1,45
-0,61
-4,76
-11,92
0,56
23,49
x
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2019-01-17
122,45
-0,34 %
AXA Subfundusz Akcji
2019-01-17
113,86
-0,28 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2019-01-17
107,28
0,00 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2019-01-17
114,09
0,02 %
AXA Subfundusz Obligacji
2019-01-17
138,64
-0,10 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2019-01-17
125,83
-0,01 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2019-01-17
148,90
0,17 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2019-01-17
132,12
0,00 %
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2019-01-17
91,79
-0,35 %
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2019-01-17
123,77
-0,26 %
Kategoria D
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-01-17
91,97
-
-0,32
-0,36
-0,29
2,09
-
-
-
-8,38
1,27
x
2019-01-17
132,20
-
0,00
0,00
0,08
0,15
-
0,59
1,05
2,51
-
x
2019-01-17
122,98
-
-0,40
-0,32
2,20
4,05
-
-
-
-
-
x
2019-01-17
138,76
-
-0,14
-0,10
0,15
0,54
-
-
-
-
-
x
2019-01-17
125,90
-
-0,01
-0,01
0,10
0,20
-
-
-
4,25
-
x
2019-01-17
114,27
-
-0,30
-0,26
1,77
3,69
-
-
-
-
-
x
2019-01-17
107,67
-
0,02
0,02
0,67
2,16
-
-
-
-
-
x
2019-01-17
114,39
-
0,02
0,02
0,35
1,63
-
-
-
-
-
x
2019-01-17
149,41
-
0,25
0,17
0,86
6,40
-
-
-
-
-
x
2019-01-17
123,98
-
-0,32
-0,27
1,66
1,55
-
-
-
-
-
x

 

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.

Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 3,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 1,26 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 1,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

 

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.

AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2019-01-17
91,97
-0,36 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2019-01-17
132,20
0,00 %
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich
2019-01-17
122,98
-0,32 %
AXA Subfundusz Obligacji
2019-01-17
138,76
-0,10 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2019-01-17
125,90
-0,01 %
AXA Subfundusz Akcji
2019-01-17
114,27
-0,26 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2019-01-17
107,67
0,02 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2019-01-17
114,39
0,02 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2019-01-17
149,41
0,17 %
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2019-01-17
123,98
-0,27 %
Kategoria E
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-01-17
125,48
-
-0,42
-0,33
2,17
3,84
4,46
0,49
-9,85
-
-
x
2019-01-17
116,57
-
-0,32
-0,27
1,75
3,55
4,85
3,60
-9,93
-
-
x
2019-01-17
110,11
-
0,01
0,01
0,62
2,03
-1,21
-7,26
-6,01
-
-
x
2019-01-17
116,72
-
0,03
0,02
0,36
1,58
-1,87
-7,68
-7,69
-
-
x
2019-01-17
139,60
-
-0,14
-0,10
0,16
0,52
1,83
2,05
3,89
-
-
x
2019-01-17
126,27
-
-0,01
-0,01
0,10
0,20
0,69
0,94
2,17
-
-
x
2019-01-17
152,58
-
0,27
0,18
0,87
6,29
-5,15
-14,05
-17,75
-
-
x
2019-01-17
132,94
-
0,00
0,01
0,08
0,15
0,45
0,79
1,50
-
-
x
2019-01-17
126,77
-
-0,32
-0,25
1,70
1,60
-0,11
-3,77
-10,07
-
-
x
2019-01-17
91,79
-
-0,32
-0,35
-0,31
1,93
1,44
-5,70
-
-
-
x
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich
2019-01-17
125,48
-0,33 %
AXA Subfundusz Akcji
2019-01-17
116,57
-0,27 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2019-01-17
110,11
0,01 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2019-01-17
116,72
0,02 %
AXA Subfundusz Obligacji
2019-01-17
139,60
-0,10 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2019-01-17
126,27
-0,01 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2019-01-17
152,58
0,18 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2019-01-17
132,94
0,01 %
AXA Subfundusz Akcji MiŚS
2019-01-17
126,77
-0,25 %
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2019-01-17
91,79
-0,35 %
Kategoria F
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-01-17
132,66
-
-0,44
-0,33
2,18
3,89
4,62
0,79
-9,31
12,20
-
x
2019-01-17
123,32
-
-0,34
-0,27
1,76
3,60
5,01
3,91
-9,39
9,97
-
x
2019-01-17
116,68
-
0,01
0,01
0,64
2,09
-1,06
-6,98
-5,45
9,11
-
x
2019-01-17
122,70
-
0,03
0,02
0,37
1,63
-1,74
-7,45
-7,24
2,89
-
x
2019-01-17
142,38
-
-0,14
-0,10
0,17
0,54
1,91
2,21
4,21
8,75
-
x
2019-01-17
127,76
-
-0,01
-0,01
0,09
0,21
0,73
1,04
2,37
5,40
7,56
x
2019-01-17
161,65
-
0,29
0,17
0,88
6,34
-5,01
-13,79
-17,25
17,08
35,62
x
2019-01-17
135,74
-
0,01
0,01
0,09
0,18
0,54
0,98
1,89
4,55
8,65
x
2019-01-17
95,10
-
-0,33
-0,35
-0,30
1,98
1,58
-5,42
-15,82
-7,14
-
x
2019-01-17
134,04
-
-0,34
-0,25
1,71
1,65
0,04
-3,47
-9,54
6,10
-
x
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2019-01-17
132,66
-0,33 %
AXA Subfundusz Akcji
2019-01-17
123,32
-0,27 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2019-01-17
116,68
0,01 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2019-01-17
122,70
0,02 %
AXA Subfundusz Obligacji
2019-01-17
142,38
-0,10 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2019-01-17
127,76
-0,01 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2019-01-17
161,65
0,17 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2019-01-17
135,74
0,01 %
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2019-01-17
95,10
-0,35 %
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2019-01-17
134,04
-0,25 %
Kategoria Z
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-01-17
113,86
-
-0,32
-0,28
1,72
3,40
4,32
2,54
-11,78
4,22
19,34
x
2019-01-17
132,12
-
0,00
0,00
0,07
0,11
0,31
0,53
0,99
2,70
5,76
x
2019-01-17
148,90
-
0,26
0,17
0,84
6,12
-5,63
-14,94
-19,44
10,95
25,08
x
2019-01-17
125,83
-
-0,01
-0,01
0,09
0,17
0,61
0,78
1,86
4,35
5,94
x
2019-01-17
138,64
-
-0,14
-0,10
0,15
0,47
1,68
1,75
3,27
6,80
6,25
x
2019-01-17
114,09
-
0,02
0,02
0,32
1,41
-2,35
-8,59
-9,48
-2,03
2,67
x
AXA Subfundusz Akcji
2019-01-17
113,86
-0,28 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2019-01-17
132,12
0,00 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2019-01-17
148,90
0,17 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2019-01-17
125,83
-0,01 %
AXA Subfundusz Obligacji
2019-01-17
138,64
-0,10 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2019-01-17
114,09
0,02 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?