ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek
o wypłatę świadczenia (dot. ubezpieczeń grupowych).

Sprawdź status

Kategorie

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Rozwiń wszystkie

Fundusze FIO
Kategoria A
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-06-24
124,36
130,91
0,62
0,51
1,45
5,36
1,03
6,63
0,73
-4,10
30,18
x
2019-06-24
114,67
120,71
0,76
0,67
1,63
5,52
0,53
5,52
2,89
-6,04
26,23
x
2019-06-24
109,17
113,72
-0,11
-0,11
0,65
1,45
1,67
4,32
-6,07
-4,65
14,08
x
2019-06-24
110,64
114,65
-0,49
-0,44
0,35
1,10
-3,13
-1,49
-10,50
-7,48
0,92
x
2019-06-24
140,91
143,79
0,11
0,08
0,16
1,23
1,21
1,67
3,67
6,18
7,83
x
2019-06-24
126,70
126,70
0,02
0,02
0,08
0,34
0,54
0,72
1,65
3,98
5,85
x
2019-06-24
163,94
172,57
-0,63
-0,38
1,93
0,87
6,26
18,15
-7,01
3,49
37,31
x
2019-06-24
133,44
136,16
0,00
0,00
0,06
0,23
0,57
1,11
1,64
2,73
5,40
x
2019-06-24
95,65
100,68
-0,32
-0,33
3,25
6,37
0,71
7,64
-2,47
-10,26
6,05
x
2019-06-24
125,64
132,25
1,06
0,85
0,59
3,05
-2,29
5,56
-3,61
-8,11
28,47
x
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2019-06-24
124,36
0,51 %
AXA Subfundusz Akcji
2019-06-24
114,67
0,67 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2019-06-24
109,17
-0,11 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2019-06-24
110,64
-0,44 %
AXA Subfundusz Obligacji
2019-06-24
140,91
0,08 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2019-06-24
126,70
0,02 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2019-06-24
163,94
-0,38 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2019-06-24
133,44
0,00 %
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2019-06-24
95,65
-0,33 %
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2019-06-24
125,64
0,85 %
Kategoria D
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-06-24
96,10
-
-0,32
-0,34
3,23
5,90
0,79
8,07
-
-10,61
4,87
x
2019-06-24
133,75
-
0,00
0,00
0,07
0,26
0,67
1,34
-
2,40
-
x
2019-06-24
126,05
-
0,65
0,52
1,48
5,50
1,42
7,95
-
-
-
x
2019-06-24
141,34
-
0,12
0,08
0,16
1,27
1,34
1,98
-
-
-
x
2019-06-24
126,93
-
0,03
0,02
0,09
0,36
0,61
0,87
-
4,24
-
x
2019-06-24
115,75
-
0,78
0,68
1,66
5,66
0,86
6,40
-
-
-
x
2019-06-24
111,18
-
-0,08
-0,07
0,73
1,79
2,54
6,13
-
-
-
x
2019-06-24
111,76
-
-0,48
-0,43
0,38
1,24
-2,69
-0,57
-
-
-
x
2019-06-24
165,47
-
-0,62
-0,37
1,96
0,99
6,67
19,10
-
-
-
x
2019-06-24
126,23
-
1,08
0,87
0,62
3,19
-1,96
5,93
-
-
-
x

 

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.

Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 3,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 1,26 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 1,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

 

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.

AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2019-06-24
96,10
-0,34 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2019-06-24
133,75
0,00 %
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich
2019-06-24
126,05
0,52 %
AXA Subfundusz Obligacji
2019-06-24
141,34
0,08 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2019-06-24
126,93
0,02 %
AXA Subfundusz Akcji
2019-06-24
115,75
0,68 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2019-06-24
111,18
-0,07 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2019-06-24
111,76
-0,43 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2019-06-24
165,47
-0,37 %
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2019-06-24
126,23
0,87 %
Kategoria E
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-06-24
128,31
-
0,66
0,52
1,48
5,50
1,44
7,51
2,62
-
-
x
2019-06-24
118,21
-
0,80
0,67
1,66
5,66
0,94
6,39
4,82
-
-
x
2019-06-24
112,98
-
-0,10
-0,09
0,69
1,62
2,17
5,34
-4,07
-
-
x
2019-06-24
114,15
-
-0,49
-0,42
0,39
1,27
-2,64
-0,51
-8,72
-
-
x
2019-06-24
142,26
-
0,12
0,08
0,17
1,28
1,37
1,99
4,30
-
-
x
2019-06-24
127,30
-
0,03
0,02
0,08
0,36
0,61
0,87
1,95
-
-
x
2019-06-24
169,16
-
-0,63
-0,37
1,97
1,00
6,70
19,13
-5,25
-
-
x
2019-06-24
134,55
-
0,00
0,00
0,07
0,27
0,70
1,37
2,15
-
-
x
2019-06-24
129,59
-
1,11
0,87
0,63
3,20
-1,88
6,44
-1,78
-
-
x
2019-06-24
95,65
-
-0,32
-0,33
3,25
6,37
0,71
7,64
-2,47
-
-
x
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich
2019-06-24
128,31
0,52 %
AXA Subfundusz Akcji
2019-06-24
118,21
0,67 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2019-06-24
112,98
-0,09 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2019-06-24
114,15
-0,42 %
AXA Subfundusz Obligacji
2019-06-24
142,26
0,08 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2019-06-24
127,30
0,02 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2019-06-24
169,16
-0,37 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2019-06-24
134,55
0,00 %
AXA Subfundusz Akcji MiŚS
2019-06-24
129,59
0,87 %
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2019-06-24
95,65
-0,33 %
Kategoria F
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-06-24
136,01
-
0,71
0,52
1,49
5,56
1,60
7,83
3,24
0,99
40,83
x
2019-06-24
125,39
-
0,85
0,69
1,68
5,72
1,10
6,72
5,46
-1,07
36,55
x
2019-06-24
120,03
-
-0,10
-0,08
0,70
1,67
2,33
5,66
-3,49
0,79
24,05
x
2019-06-24
120,25
-
-0,51
-0,42
0,39
1,31
-2,52
-0,26
-8,27
-2,83
8,61
x
2019-06-24
145,28
-
0,12
0,09
0,18
1,31
1,45
2,14
4,62
8,11
10,78
x
2019-06-24
128,92
-
0,03
0,02
0,09
0,38
0,66
0,98
2,16
5,03
7,45
x
2019-06-24
179,68
-
-0,66
-0,37
1,98
1,05
6,86
19,49
-4,68
8,98
48,53
x
2019-06-24
137,62
-
0,01
0,00
0,07
0,30
0,80
1,57
2,54
4,57
8,27
x
2019-06-24
99,36
-
-0,32
-0,32
3,26
6,44
0,86
7,96
-1,88
-9,18
8,97
x
2019-06-24
137,36
-
1,19
0,87
0,63
3,25
-1,74
6,75
-1,19
-3,25
38,93
x
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2019-06-24
136,01
0,52 %
AXA Subfundusz Akcji
2019-06-24
125,39
0,69 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2019-06-24
120,03
-0,08 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2019-06-24
120,25
-0,42 %
AXA Subfundusz Obligacji
2019-06-24
145,28
0,09 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2019-06-24
128,92
0,02 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2019-06-24
179,68
-0,37 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2019-06-24
137,62
0,00 %
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2019-06-24
99,36
-0,32 %
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2019-06-24
137,36
0,87 %
Kategoria Z
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-06-24
114,67
-
0,76
0,67
1,63
5,52
0,53
5,52
2,89
-6,04
26,23
x
2019-06-24
133,44
-
0,00
0,00
0,06
0,23
0,57
1,11
1,64
2,73
5,40
x
2019-06-24
163,94
-
-0,63
-0,38
1,93
0,87
6,26
18,15
-7,01
3,49
37,31
x
2019-06-24
126,70
-
0,02
0,02
0,08
0,34
0,54
0,72
1,65
3,98
5,85
x
2019-06-24
140,91
-
0,11
0,08
0,16
1,23
1,21
1,67
3,67
6,18
7,83
x
2019-06-24
110,64
-
-0,49
-0,44
0,35
1,10
-3,13
-1,49
-10,50
-7,48
0,92
x
AXA Subfundusz Akcji
2019-06-24
114,67
0,67 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2019-06-24
133,44
0,00 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2019-06-24
163,94
-0,38 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2019-06-24
126,70
0,02 %
AXA Subfundusz Obligacji
2019-06-24
140,91
0,08 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2019-06-24
110,64
-0,44 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?