Kategorie

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Rozwiń wszystkie

Fundusze FIO
Kategoria A
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-02-18
131,92
138,86
-0,05
-0,04
0,86
0,99
4,59
10,78
8,56
-1,93
6,74
x
2020-02-18
116,64
122,78
-0,09
-0,08
0,64
0,06
1,75
7,75
3,43
-5,08
-0,63
x
2020-02-18
121,09
126,14
-0,11
-0,09
0,90
2,58
8,92
13,03
12,66
5,32
13,36
x
2020-02-18
107,09
110,97
-0,68
-0,63
-0,32
-1,41
-0,73
0,58
-7,52
-12,59
-7,27
x
2020-02-18
142,17
145,07
0,17
0,12
-0,17
0,58
0,00
-0,88
2,12
6,07
9,61
x
2020-02-18
127,78
127,78
0,04
0,03
0,03
0,19
0,22
0,60
1,42
3,14
5,75
x
2020-02-18
204,59
215,36
-0,35
-0,17
0,97
6,60
17,31
28,63
29,45
15,88
46,69
x
2020-02-18
134,65
137,40
0,03
0,02
-0,01
0,22
0,40
0,67
1,65
2,94
4,43
x
2020-02-18
99,76
105,01
-1,49
-1,46
-0,67
-4,75
3,49
10,35
5,64
-5,20
-5,39
x
2020-02-18
132,14
139,09
-0,37
-0,28
-0,38
1,42
9,15
10,38
6,24
-4,87
0,46
x
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2020-02-18
131,92
-0,04 %
AXA Subfundusz Akcji
2020-02-18
116,64
-0,08 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2020-02-18
121,09
-0,09 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2020-02-18
107,09
-0,63 %
AXA Subfundusz Obligacji
2020-02-18
142,17
0,12 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2020-02-18
127,78
0,03 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2020-02-18
204,59
-0,17 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2020-02-18
134,65
0,02 %
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2020-02-18
99,76
-1,46 %
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2020-02-18
132,14
-0,28 %
Kategoria D
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-02-18
100,14
-
-1,49
-1,47
-0,67
-4,76
3,35
10,23
5,68
-7,65
-5,45
x
2020-02-18
135,31
-
0,03
0,02
0,00
0,25
0,49
0,88
2,06
-
4,59
x
2020-02-18
134,97
-
-0,06
-0,04
0,87
1,09
4,90
11,54
10,25
-
-
x
2020-02-18
143,07
-
0,17
0,12
-0,15
0,63
0,13
-0,63
2,63
-
-
x
2020-02-18
128,27
-
0,04
0,04
0,04
0,22
0,30
0,75
1,73
-
5,95
x
2020-02-18
118,83
-
-0,09
-0,08
0,66
0,15
2,07
8,51
4,76
-
-
x
2020-02-18
124,65
-
-0,11
-0,10
0,92
2,69
9,34
14,00
15,30
-
-
x
2020-02-18
109,44
-
-0,69
-0,63
-0,28
-1,28
-0,32
1,47
-5,88
-
-
x
2020-02-18
208,39
-
-0,35
-0,17
0,98
6,69
17,67
29,52
31,32
-
-
x
2020-02-18
133,97
-
-0,37
-0,28
-0,36
1,51
9,49
11,16
7,55
-
-
x

 

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.

Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 3,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 1,26 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 1,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

 

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.

AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2020-02-18
100,14
-1,47 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2020-02-18
135,31
0,02 %
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich
2020-02-18
134,97
-0,04 %
AXA Subfundusz Obligacji
2020-02-18
143,07
0,12 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2020-02-18
128,27
0,04 %
AXA Subfundusz Akcji
2020-02-18
118,83
-0,08 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2020-02-18
124,65
-0,10 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2020-02-18
109,44
-0,63 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2020-02-18
208,39
-0,17 %
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2020-02-18
133,97
-0,28 %
Kategoria E
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-02-18
137,46
-
-0,05
-0,04
0,88
1,09
4,95
11,61
10,24
1,64
-
x
2020-02-18
121,44
-
-0,09
-0,07
0,66
0,16
2,10
8,56
5,03
-1,62
-
x
2020-02-18
126,80
-
-0,12
-0,09
0,93
2,71
9,38
14,06
14,75
9,68
-
x
2020-02-18
111,85
-
-0,71
-0,63
-0,29
-1,27
-0,29
1,53
-5,75
-9,15
-
x
2020-02-18
144,09
-
0,17
0,12
-0,16
0,63
0,15
-0,57
2,73
7,35
-
x
2020-02-18
128,64
-
0,04
0,03
0,03
0,21
0,29
0,74
1,72
3,76
-
x
2020-02-18
213,18
-
-0,36
-0,17
0,99
6,70
17,71
29,59
31,45
20,10
-
x
2020-02-18
136,22
-
0,03
0,02
0,01
0,26
0,52
0,93
2,17
3,98
-
x
2020-02-18
137,63
-
-0,38
-0,28
-0,35
1,52
9,52
11,22
7,88
-1,41
-
x
2020-02-18
99,76
-
-1,49
-1,46
-0,67
-4,75
3,49
10,35
5,64
-
-
x
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich
2020-02-18
137,46
-0,04 %
AXA Subfundusz Akcji
2020-02-18
121,44
-0,07 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2020-02-18
126,80
-0,09 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2020-02-18
111,85
-0,63 %
AXA Subfundusz Obligacji
2020-02-18
144,09
0,12 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2020-02-18
128,64
0,03 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2020-02-18
213,18
-0,17 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2020-02-18
136,22
0,02 %
AXA Subfundusz Akcji MiŚS
2020-02-18
137,63
-0,28 %
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2020-02-18
99,76
-1,46 %
Kategoria F
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-02-18
146,28
-
-0,05
-0,03
0,89
1,14
5,10
11,95
10,90
2,87
15,02
x
2020-02-18
129,31
-
-0,10
-0,07
0,68
0,21
2,25
8,89
5,67
-0,43
7,08
x
2020-02-18
135,24
-
-0,12
-0,09
0,93
2,76
9,54
14,41
15,44
11,01
22,91
x
2020-02-18
118,22
-
-0,75
-0,63
-0,28
-1,23
-0,16
1,79
-5,27
-8,24
-0,24
x
2020-02-18
147,43
-
0,18
0,12
-0,16
0,66
0,22
-0,43
3,03
7,99
12,61
x
2020-02-18
130,45
-
0,04
0,04
0,04
0,23
0,35
0,86
1,93
4,18
7,36
x
2020-02-18
227,33
-
-0,38
-0,17
1,00
6,76
17,88
29,98
32,23
21,55
58,07
x
2020-02-18
139,69
-
0,03
0,03
0,01
0,30
0,62
1,14
2,57
4,79
7,27
x
2020-02-18
104,03
-
-1,55
-1,47
-0,66
-4,71
3,64
10,69
6,27
-4,06
-3,68
x
2020-02-18
146,46
-
-0,40
-0,27
-0,35
1,57
9,68
11,55
8,51
-0,23
8,23
x
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2020-02-18
146,28
-0,03 %
AXA Subfundusz Akcji
2020-02-18
129,31
-0,07 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2020-02-18
135,24
-0,09 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2020-02-18
118,22
-0,63 %
AXA Subfundusz Obligacji
2020-02-18
147,43
0,12 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2020-02-18
130,45
0,04 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2020-02-18
227,33
-0,17 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2020-02-18
139,69
0,03 %
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2020-02-18
104,03
-1,47 %
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2020-02-18
146,46
-0,27 %
Kategoria Z
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-02-18
116,64
-
-0,09
-0,08
0,64
0,06
1,75
7,75
3,43
-5,08
-0,63
x
2020-02-18
134,65
-
0,03
0,02
-0,01
0,22
0,40
0,67
1,65
2,94
4,43
x
2020-02-18
204,59
-
-0,35
-0,17
0,97
6,60
17,31
28,63
29,45
15,88
46,69
x
2020-02-18
127,78
-
0,04
0,03
0,03
0,19
0,22
0,60
1,42
3,14
5,75
x
2020-02-18
142,17
-
0,17
0,12
-0,17
0,58
0,00
-0,88
2,12
6,07
9,61
x
2020-02-18
107,09
-
-0,68
-0,63
-0,32
-1,41
-0,73
0,58
-7,52
-12,59
-7,27
x
AXA Subfundusz Akcji
2020-02-18
116,64
-0,08 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2020-02-18
134,65
0,02 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2020-02-18
204,59
-0,17 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2020-02-18
127,78
0,03 %
AXA Subfundusz Obligacji
2020-02-18
142,17
0,12 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2020-02-18
107,09
-0,63 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?