Kategorie

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Rozwiń wszystkie

Fundusze FIO
Kategoria A
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-02-20
131,99
138,94
-0,61
-0,46
0,41
0,49
5,70
9,64
7,74
-2,00
6,43
x
2020-02-20
116,65
122,79
-0,54
-0,46
0,21
-0,27
3,04
6,33
2,46
-5,17
-0,89
x
2020-02-20
121,35
126,41
-0,22
-0,18
0,69
2,09
9,27
12,64
13,41
5,71
13,40
x
2020-02-20
107,35
111,24
-0,10
-0,10
-0,38
-1,58
-0,51
0,27
-7,92
-12,67
-7,22
x
2020-02-20
142,38
145,29
0,06
0,04
0,32
0,74
0,04
-0,38
2,07
6,33
9,75
x
2020-02-20
127,79
127,79
0,00
-0,01
0,08
0,17
0,22
0,61
1,40
3,16
5,75
x
2020-02-20
207,54
218,46
-1,25
-0,60
1,09
7,36
19,66
28,31
31,20
16,99
48,37
x
2020-02-20
134,70
137,45
0,02
0,01
0,07
0,22
0,41
0,71
1,68
2,97
4,47
x
2020-02-20
99,04
104,25
-1,82
-1,80
-1,68
-5,06
2,73
8,54
3,67
-5,49
-6,12
x
2020-02-20
132,97
139,97
0,07
0,06
0,83
1,71
11,00
10,42
6,67
-4,00
0,80
x
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2020-02-20
131,99
-0,46 %
AXA Subfundusz Akcji
2020-02-20
116,65
-0,46 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2020-02-20
121,35
-0,18 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2020-02-20
107,35
-0,10 %
AXA Subfundusz Obligacji
2020-02-20
142,38
0,04 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2020-02-20
127,79
-0,01 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2020-02-20
207,54
-0,60 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2020-02-20
134,70
0,01 %
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2020-02-20
99,04
-1,80 %
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2020-02-20
132,97
0,06 %
Kategoria D
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-02-20
99,43
-
-1,83
-1,81
-1,67
-5,06
2,61
8,42
3,72
-
-6,18
x
2020-02-20
135,37
-
0,02
0,01
0,08
0,26
0,51
0,91
2,08
-
4,63
x
2020-02-20
135,06
-
-0,62
-0,45
0,43
0,60
6,01
10,40
9,40
-
-
x
2020-02-20
143,29
-
0,06
0,04
0,34
0,79
0,17
-0,13
2,59
-
-
x
2020-02-20
128,28
-
0,00
0,00
0,09
0,20
0,30
0,75
1,70
-
5,95
x
2020-02-20
118,84
-
-0,55
-0,46
0,23
-0,19
3,35
7,05
3,77
-
-
x
2020-02-20
124,94
-
-0,22
-0,18
0,72
2,22
9,69
13,59
16,04
-
-
x
2020-02-20
109,72
-
-0,10
-0,09
-0,35
-1,46
-0,09
1,16
-6,28
-
-
x
2020-02-20
211,42
-
-1,27
-0,60
1,10
7,45
20,03
29,20
33,09
-
-
x
2020-02-20
134,82
-
0,08
0,06
0,85
1,79
11,34
11,18
7,99
-
-
x

 

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.

Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 3,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 1,26 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 1,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

 

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.

AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2020-02-20
99,43
-1,81 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2020-02-20
135,37
0,01 %
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich
2020-02-20
135,06
-0,45 %
AXA Subfundusz Obligacji
2020-02-20
143,29
0,04 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2020-02-20
128,28
0,00 %
AXA Subfundusz Akcji
2020-02-20
118,84
-0,46 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2020-02-20
124,94
-0,18 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2020-02-20
109,72
-0,09 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2020-02-20
211,42
-0,60 %
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2020-02-20
134,82
0,06 %
Kategoria E
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-02-20
137,54
-
-0,63
-0,46
0,43
0,59
6,05
10,46
9,40
1,55
-
x
2020-02-20
121,45
-
-0,56
-0,46
0,23
-0,19
3,38
7,11
4,03
-1,73
-
x
2020-02-20
127,09
-
-0,22
-0,17
0,72
2,22
9,73
13,66
15,52
10,06
-
x
2020-02-20
112,14
-
-0,10
-0,09
-0,34
-1,44
-0,06
1,22
-6,14
-9,24
-
x
2020-02-20
144,32
-
0,06
0,05
0,34
0,80
0,20
-0,08
2,70
7,61
-
x
2020-02-20
128,66
-
0,00
0,00
0,09
0,20
0,30
0,76
1,70
3,77
-
x
2020-02-20
216,27
-
-1,30
-0,60
1,11
7,45
20,06
29,26
33,21
21,23
-
x
2020-02-20
136,27
-
0,02
0,01
0,07
0,26
0,53
0,96
2,18
4,00
-
x
2020-02-20
138,50
-
0,08
0,06
0,85
1,80
11,37
11,24
8,31
-0,52
-
x
2020-02-20
99,04
-
-1,82
-1,80
-1,68
-5,06
2,73
8,54
3,67
-
-
x
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich
2020-02-20
137,54
-0,46 %
AXA Subfundusz Akcji
2020-02-20
121,45
-0,46 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2020-02-20
127,09
-0,17 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2020-02-20
112,14
-0,09 %
AXA Subfundusz Obligacji
2020-02-20
144,32
0,05 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2020-02-20
128,66
0,00 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2020-02-20
216,27
-0,60 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2020-02-20
136,27
0,01 %
AXA Subfundusz Akcji MiŚS
2020-02-20
138,50
0,06 %
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2020-02-20
99,04
-1,80 %
Kategoria F
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-02-20
146,37
-
-0,66
-0,45
0,45
0,64
6,21
10,79
10,06
2,77
14,67
x
2020-02-20
129,33
-
-0,60
-0,45
0,24
-0,13
3,54
7,43
4,67
-0,55
6,78
x
2020-02-20
135,56
-
-0,24
-0,17
0,73
2,28
9,89
14,00
16,21
11,40
22,96
x
2020-02-20
118,53
-
-0,11
-0,08
-0,33
-1,40
0,07
1,47
-5,67
-8,33
-0,19
x
2020-02-20
147,67
-
0,07
0,05
0,35
0,82
0,27
0,07
3,00
8,26
12,76
x
2020-02-20
130,46
-
0,00
-0,01
0,08
0,22
0,35
0,86
1,90
4,19
7,36
x
2020-02-20
230,64
-
-1,38
-0,59
1,12
7,51
20,24
29,65
34,02
22,69
59,86
x
2020-02-20
139,75
-
0,02
0,01
0,09
0,30
0,63
1,17
2,59
4,82
7,31
x
2020-02-20
103,29
-
-1,90
-1,81
-1,67
-5,01
2,89
8,88
4,30
-4,35
-4,41
x
2020-02-20
147,39
-
0,09
0,06
0,86
1,85
11,53
11,57
8,95
0,66
8,58
x
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2020-02-20
146,37
-0,45 %
AXA Subfundusz Akcji
2020-02-20
129,33
-0,45 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2020-02-20
135,56
-0,17 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2020-02-20
118,53
-0,08 %
AXA Subfundusz Obligacji
2020-02-20
147,67
0,05 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2020-02-20
130,46
-0,01 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2020-02-20
230,64
-0,59 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2020-02-20
139,75
0,01 %
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2020-02-20
103,29
-1,81 %
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2020-02-20
147,39
0,06 %
Kategoria Z
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-02-20
116,65
-
-0,54
-0,46
0,21
-0,27
3,04
6,33
2,46
-5,17
-0,89
x
2020-02-20
134,70
-
0,02
0,01
0,07
0,22
0,41
0,71
1,68
2,97
4,47
x
2020-02-20
207,54
-
-1,25
-0,60
1,09
7,36
19,66
28,31
31,20
16,99
48,37
x
2020-02-20
127,79
-
0,00
-0,01
0,08
0,17
0,22
0,61
1,40
3,16
5,75
x
2020-02-20
142,38
-
0,06
0,04
0,32
0,74
0,04
-0,38
2,07
6,33
9,75
x
2020-02-20
107,35
-
-0,10
-0,10
-0,38
-1,58
-0,50
0,27
-7,92
-12,67
-7,22
x
AXA Subfundusz Akcji
2020-02-20
116,65
-0,46 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2020-02-20
134,70
0,01 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2020-02-20
207,54
-0,60 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2020-02-20
127,79
-0,01 %
AXA Subfundusz Obligacji
2020-02-20
142,38
0,04 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2020-02-20
107,35
-0,10 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?