ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek
o wypłatę świadczenia (dot. ubezpieczeń grupowych).

Sprawdź status

Kategorie

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Rozwiń wszystkie

Fundusze FIO
Kategoria A
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-04-18
125,77
132,39
-0,50
-0,40
-0,93
1,17
2,41
7,25
-2,90
0,85
21,68
x
2019-04-18
116,31
122,43
-0,50
-0,43
-0,83
1,04
1,67
7,15
-1,61
-1,44
17,63
x
2019-04-18
108,78
113,31
0,19
0,17
0,17
0,71
1,34
-0,42
-6,03
0,00
7,09
x
2019-04-18
114,43
118,58
-0,04
-0,03
0,08
-0,63
-0,09
-2,03
-9,57
-1,84
0,90
x
2019-04-18
139,07
141,91
-0,03
-0,01
0,04
0,11
0,43
2,01
1,91
5,60
5,95
x
2019-04-18
126,21
126,21
0,01
0,02
0,10
0,17
0,29
0,90
1,32
4,06
5,67
x
2019-04-18
162,47
171,02
0,38
0,23
1,70
1,72
7,79
3,93
-5,62
12,66
31,98
x
2019-04-18
132,82
135,53
0,02
0,02
0,06
0,16
0,52
0,84
1,29
2,70
5,24
x
2019-04-18
99,40
104,63
0,20
0,20
1,14
2,94
6,80
11,75
-2,71
-3,13
2,48
x
2019-04-18
128,82
135,60
-0,29
-0,22
-0,72
-0,57
3,75
4,16
-5,12
-0,54
23,53
x
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2019-04-18
125,77
-0,40 %
AXA Subfundusz Akcji
2019-04-18
116,31
-0,43 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2019-04-18
108,78
0,17 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2019-04-18
114,43
-0,03 %
AXA Subfundusz Obligacji
2019-04-18
139,07
-0,01 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2019-04-18
126,21
0,02 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2019-04-18
162,47
0,23 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2019-04-18
132,82
0,02 %
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2019-04-18
99,40
0,20 %
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2019-04-18
128,82
-0,22 %
Kategoria D
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-04-18
99,94
-
0,20
0,20
1,18
3,12
7,17
-
-
-3,22
2,03
x
2019-04-18
133,03
-
0,03
0,02
0,07
0,20
0,62
-
1,45
2,33
-
x
2019-04-18
127,14
-
-0,50
-0,38
-0,90
1,31
3,07
-
-
-
-
x
2019-04-18
139,36
-
-0,02
-0,02
0,05
0,15
0,55
-
-
-
-
x
2019-04-18
126,37
-
0,01
0,02
0,10
0,19
0,36
-
-
3,91
-
x
2019-04-18
117,11
-
-0,50
-0,43
-0,80
1,13
2,00
-
-
-
-
x
2019-04-18
110,10
-
0,21
0,19
0,23
1,01
2,20
-
-
-
-
x
2019-04-18
115,22
-
-0,03
-0,03
0,11
-0,48
0,34
-
-
-
-
x
2019-04-18
163,54
-
0,39
0,24
1,73
1,84
8,13
-
-
-
-
x
2019-04-18
129,06
-
-0,29
-0,22
-0,70
-0,51
3,76
-
-
-
-
x

 

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.

Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 3,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 1,26 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 1,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

 

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.

AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2019-04-18
99,94
0,20 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2019-04-18
133,03
0,02 %
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich
2019-04-18
127,14
-0,38 %
AXA Subfundusz Obligacji
2019-04-18
139,36
-0,02 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2019-04-18
126,37
0,02 %
AXA Subfundusz Akcji
2019-04-18
117,11
-0,43 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2019-04-18
110,10
0,19 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2019-04-18
115,22
-0,03 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2019-04-18
163,54
0,24 %
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2019-04-18
129,06
-0,22 %
Kategoria E
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-04-18
129,39
-
-0,51
-0,39
-0,90
1,31
2,82
8,21
-0,99
-
-
x
2019-04-18
119,56
-
-0,51
-0,42
-0,80
1,18
2,07
8,12
0,33
-
-
x
2019-04-18
112,18
-
0,20
0,18
0,21
0,88
1,82
0,59
-3,99
-
-
x
2019-04-18
117,63
-
-0,04
-0,03
0,11
-0,47
0,39
-1,08
-7,79
-
-
x
2019-04-18
140,24
-
-0,02
-0,02
0,05
0,16
0,57
2,31
2,51
-
-
x
2019-04-18
126,74
-
0,01
0,01
0,10
0,19
0,36
1,05
1,63
-
-
x
2019-04-18
167,16
-
0,40
0,24
1,73
1,86
8,22
4,87
-3,75
-
-
x
2019-04-18
133,81
-
0,03
0,02
0,07
0,21
0,65
1,10
1,80
-
-
x
2019-04-18
132,47
-
-0,29
-0,22
-0,69
-0,44
4,16
5,10
-3,25
-
-
x
2019-04-18
99,40
-
0,20
0,20
1,14
2,94
6,80
11,75
-2,71
-
-
x
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich
2019-04-18
129,39
-0,39 %
AXA Subfundusz Akcji
2019-04-18
119,56
-0,42 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2019-04-18
112,18
0,18 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2019-04-18
117,63
-0,03 %
AXA Subfundusz Obligacji
2019-04-18
140,24
-0,02 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2019-04-18
126,74
0,01 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2019-04-18
167,16
0,24 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2019-04-18
133,81
0,02 %
AXA Subfundusz Akcji MiŚS
2019-04-18
132,47
-0,22 %
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2019-04-18
99,40
0,20 %
Kategoria F
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-04-18
137,00
-
-0,53
-0,39
-0,90
1,35
2,97
8,53
-0,39
6,28
31,77
x
2019-04-18
126,67
-
-0,54
-0,42
-0,78
1,23
2,23
8,44
0,92
3,88
27,36
x
2019-04-18
119,05
-
0,22
0,19
0,22
0,93
1,97
0,90
-3,42
5,76
16,52
x
2019-04-18
123,81
-
-0,04
-0,03
0,12
-0,43
0,52
-0,83
-7,33
3,09
8,59
x
2019-04-18
143,14
-
-0,02
-0,01
0,06
0,19
0,65
2,47
2,82
7,52
8,85
x
2019-04-18
128,30
-
0,01
0,01
0,10
0,20
0,41
1,15
1,83
5,11
7,27
x
2019-04-18
177,36
-
0,43
0,24
1,74
1,90
8,38
5,18
-3,18
18,74
42,89
x
2019-04-18
136,76
-
0,03
0,02
0,07
0,23
0,74
1,29
2,20
4,55
8,10
x
2019-04-18
103,13
-
0,21
0,19
1,15
2,99
6,95
12,06
-2,14
-1,98
5,70
x
2019-04-18
140,27
-
-0,31
-0,22
-0,68
-0,38
4,31
5,42
-2,68
4,80
35,33
x
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2019-04-18
137,00
-0,39 %
AXA Subfundusz Akcji
2019-04-18
126,67
-0,42 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2019-04-18
119,05
0,19 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2019-04-18
123,81
-0,03 %
AXA Subfundusz Obligacji
2019-04-18
143,14
-0,01 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2019-04-18
128,30
0,01 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2019-04-18
177,36
0,24 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2019-04-18
136,76
0,02 %
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2019-04-18
103,13
0,19 %
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2019-04-18
140,27
-0,22 %
Kategoria Z
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-04-18
116,31
-
-0,50
-0,43
-0,83
1,04
1,67
7,15
-1,61
-1,44
17,63
x
2019-04-18
132,82
-
0,02
0,02
0,06
0,16
0,52
0,84
1,29
2,70
5,24
x
2019-04-18
162,47
-
0,38
0,23
1,70
1,72
7,79
3,93
-5,62
12,66
31,98
x
2019-04-18
126,21
-
0,01
0,02
0,10
0,17
0,29
0,90
1,32
4,06
5,67
x
2019-04-18
139,07
-
-0,03
-0,01
0,04
0,11
0,43
2,01
1,91
5,60
5,95
x
2019-04-18
114,43
-
-0,04
-0,03
0,08
-0,63
-0,09
-2,03
-9,57
-1,84
0,90
x
AXA Subfundusz Akcji
2019-04-18
116,31
-0,43 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2019-04-18
132,82
0,02 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2019-04-18
162,47
0,23 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2019-04-18
126,21
0,02 %
AXA Subfundusz Obligacji
2019-04-18
139,07
-0,01 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2019-04-18
114,43
-0,03 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?