Kategorie

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Rozwiń wszystkie

Fundusze FIO
Kategoria A
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-02-24
126,06
132,69
-5,67
-4,30
-4,48
-3,92
1,46
4,78
2,94
-6,44
0,91
x
2020-02-24
111,44
117,31
-4,86
-4,18
-4,53
-4,51
-1,21
1,54
-2,07
-9,23
-6,05
x
2020-02-24
117,68
122,58
-3,49
-2,89
-2,90
-1,40
5,68
8,82
10,29
2,21
10,87
x
2020-02-24
103,58
107,34
-2,86
-2,69
-3,89
-4,10
-4,24
-2,82
-11,22
-16,03
-10,12
x
2020-02-24
143,14
146,06
0,46
0,32
0,80
1,07
0,58
0,59
2,73
6,60
10,27
x
2020-02-24
127,88
127,88
0,06
0,05
0,11
0,22
0,30
0,74
1,48
3,16
5,81
x
2020-02-24
197,46
207,85
-9,63
-4,65
-3,65
0,27
14,04
19,97
24,69
11,34
41,89
x
2020-02-24
134,84
137,59
0,10
0,07
0,16
0,27
0,51
0,81
1,80
3,06
4,44
x
2020-02-24
94,90
99,89
-3,73
-3,78
-6,26
-6,85
-1,22
5,86
-1,33
-9,60
-8,92
x
2020-02-24
127,68
134,40
-5,21
-3,92
-3,65
-2,22
7,05
6,34
1,51
-7,71
-4,09
x
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2020-02-24
126,06
-4,30 %
AXA Subfundusz Akcji
2020-02-24
111,44
-4,18 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2020-02-24
117,68
-2,89 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2020-02-24
103,58
-2,69 %
AXA Subfundusz Obligacji
2020-02-24
143,14
0,32 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2020-02-24
127,88
0,05 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2020-02-24
197,46
-4,65 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2020-02-24
134,84
0,07 %
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2020-02-24
94,90
-3,78 %
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2020-02-24
127,68
-3,92 %
Kategoria D
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-02-24
95,27
-
-3,74
-3,78
-6,26
-6,85
-1,34
5,74
-1,30
-
-8,99
x
2020-02-24
135,51
-
0,11
0,07
0,17
0,30
0,62
1,02
2,21
-
4,58
x
2020-02-24
129,00
-
-5,79
-4,30
-4,47
-3,82
1,75
5,49
4,52
-
-
x
2020-02-24
144,06
-
0,47
0,33
0,81
1,12
0,71
0,85
3,25
-
-
x
2020-02-24
128,37
-
0,07
0,05
0,12
0,24
0,38
0,90
1,79
-
5,99
x
2020-02-24
113,55
-
-4,94
-4,17
-4,52
-4,42
-0,90
2,23
-0,80
-
-
x
2020-02-24
121,18
-
-3,58
-2,87
-2,88
-1,28
6,11
9,74
12,85
-
-
x
2020-02-24
105,88
-
-2,91
-2,67
-3,86
-3,97
-3,84
-1,97
-9,64
-
-
x
2020-02-24
201,16
-
-9,80
-4,65
-3,64
0,35
14,39
20,79
26,48
-
-
x
2020-02-24
129,48
-
-5,27
-3,91
-3,62
-2,13
7,40
7,08
2,79
-
-
x

 

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.

Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 3,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 1,26 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 1,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

 

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.

AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2020-02-24
95,27
-3,78 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2020-02-24
135,51
0,07 %
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich
2020-02-24
129,00
-4,30 %
AXA Subfundusz Obligacji
2020-02-24
144,06
0,33 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2020-02-24
128,37
0,05 %
AXA Subfundusz Akcji
2020-02-24
113,55
-4,17 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2020-02-24
121,18
-2,87 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2020-02-24
105,88
-2,67 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2020-02-24
201,16
-4,65 %
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2020-02-24
129,48
-3,91 %
Kategoria E
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-02-24
131,38
-
-5,89
-4,29
-4,46
-3,82
1,80
5,55
4,54
-3,05
-
x
2020-02-24
116,05
-
-5,05
-4,16
-4,51
-4,41
-0,87
2,29
-0,55
-5,93
-
x
2020-02-24
123,26
-
-3,64
-2,88
-2,88
-1,28
6,13
9,79
12,34
6,42
-
x
2020-02-24
108,22
-
-2,97
-2,67
-3,86
-3,97
-3,81
-1,90
-9,50
-12,73
-
x
2020-02-24
145,10
-
0,48
0,33
0,82
1,13
0,74
0,90
3,35
7,89
-
x
2020-02-24
128,75
-
0,07
0,05
0,12
0,24
0,37
0,89
1,79
3,78
-
x
2020-02-24
205,79
-
-10,02
-4,64
-3,63
0,37
14,42
20,85
26,61
15,37
-
x
2020-02-24
136,42
-
0,11
0,08
0,17
0,31
0,64
1,07
2,32
4,09
-
x
2020-02-24
133,01
-
-5,42
-3,92
-3,62
-2,13
7,42
7,13
3,08
-4,37
-
x
2020-02-24
94,90
-
-3,73
-3,78
-6,26
-6,85
-1,22
5,86
-1,33
-
-
x
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich
2020-02-24
131,38
-4,29 %
AXA Subfundusz Akcji
2020-02-24
116,05
-4,16 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2020-02-24
123,26
-2,88 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2020-02-24
108,22
-2,67 %
AXA Subfundusz Obligacji
2020-02-24
145,10
0,33 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2020-02-24
128,75
0,05 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2020-02-24
205,79
-4,64 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2020-02-24
136,42
0,08 %
AXA Subfundusz Akcji MiŚS
2020-02-24
133,01
-3,92 %
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2020-02-24
94,90
-3,78 %
Kategoria F
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-02-24
139,82
-
-6,26
-4,29
-4,44
-3,78
1,95
5,88
5,17
-1,88
8,71
x
2020-02-24
123,58
-
-5,37
-4,16
-4,50
-4,36
-0,72
2,60
0,05
-4,81
1,22
x
2020-02-24
131,49
-
-3,88
-2,87
-2,86
-1,22
6,31
10,13
13,02
7,72
20,20
x
2020-02-24
114,39
-
-3,14
-2,67
-3,85
-3,92
-3,69
-1,66
-9,05
-11,86
-3,31
x
2020-02-24
148,47
-
0,49
0,33
0,82
1,15
0,81
1,05
3,66
8,54
13,28
x
2020-02-24
130,56
-
0,07
0,05
0,12
0,26
0,42
1,00
2,00
4,20
7,41
x
2020-02-24
219,47
-
-10,67
-4,64
-3,62
0,42
14,60
21,22
27,38
16,76
52,86
x
2020-02-24
139,91
-
0,12
0,09
0,19
0,34
0,75
1,28
2,73
4,91
7,28
x
2020-02-24
98,98
-
-3,88
-3,77
-6,25
-6,80
-1,06
6,19
-0,73
-8,51
-7,26
x
2020-02-24
141,56
-
-5,76
-3,91
-3,61
-2,08
7,58
7,45
3,69
-3,23
3,31
x
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2020-02-24
139,82
-4,29 %
AXA Subfundusz Akcji
2020-02-24
123,58
-4,16 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2020-02-24
131,49
-2,87 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2020-02-24
114,39
-2,67 %
AXA Subfundusz Obligacji
2020-02-24
148,47
0,33 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2020-02-24
130,56
0,05 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2020-02-24
219,47
-4,64 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2020-02-24
139,91
0,09 %
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2020-02-24
98,98
-3,77 %
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2020-02-24
141,56
-3,91 %
Kategoria Z
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-02-24
111,44
-
-4,86
-4,18
-4,53
-4,51
-1,21
1,54
-2,07
-9,23
-6,05
x
2020-02-24
134,84
-
0,10
0,07
0,16
0,27
0,51
0,81
1,80
3,06
4,44
x
2020-02-24
197,46
-
-9,63
-4,65
-3,65
0,27
14,04
19,97
24,69
11,34
41,89
x
2020-02-24
127,88
-
0,06
0,05
0,11
0,22
0,30
0,74
1,48
3,16
5,81
x
2020-02-24
143,14
-
0,46
0,32
0,80
1,07
0,58
0,59
2,73
6,60
10,27
x
2020-02-24
103,58
-
-2,86
-2,69
-3,89
-4,10
-4,24
-2,82
-11,22
-16,03
-10,12
x
AXA Subfundusz Akcji
2020-02-24
111,44
-4,18 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2020-02-24
134,84
0,07 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2020-02-24
197,46
-4,65 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2020-02-24
127,88
0,05 %
AXA Subfundusz Obligacji
2020-02-24
143,14
0,32 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2020-02-24
103,58
-2,69 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?