ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek o wypłatę szkody
(dot. ubezpieczeń komunikacyjnych) lub świadczenia
(dot. ubezpieczeń: Trafna Decyzja, Optymalny Wybór,
NNW – Bezpieczny.pl, Ochrona z Plusem – wszystkie pakiety).

Sprawdź status

Kategorie

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Rozwiń wszystkie

Fundusze FIO
Kategoria A
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-10-17
123,88
130,40
0,45
0,36
1,78
0,50
-1,34
-1,89
5,14
-6,74
20,16
x
2019-10-17
112,32
118,23
0,45
0,40
1,80
-0,20
-2,43
-3,84
2,91
-10,46
14,54
x
2019-10-17
110,26
114,85
0,31
0,28
0,50
0,61
0,46
1,54
0,97
-4,00
7,80
x
2019-10-17
107,95
111,87
0,17
0,17
0,94
-0,18
-0,54
-5,70
-7,60
-12,74
-4,06
x
2019-10-17
142,44
145,35
-0,03
-0,02
-0,22
0,34
0,86
2,41
4,47
6,96
8,34
x
2019-10-17
127,29
127,29
0,05
0,04
0,06
0,16
0,39
0,87
1,78
3,73
5,76
x
2019-10-17
169,26
178,17
0,31
0,18
0,73
0,30
3,97
4,42
7,28
-1,20
35,97
x
2019-10-17
134,00
136,73
0,02
0,01
-0,01
0,19
0,38
0,90
1,74
2,70
4,49
x
2019-10-17
94,97
99,97
0,36
0,37
1,19
0,03
-2,06
-4,26
4,95
-13,64
-0,52
x
2019-10-17
117,02
123,18
0,45
0,39
1,66
-2,48
-7,42
-9,36
-6,03
-14,94
0,49
x
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2019-10-17
123,88
0,36 %
AXA Subfundusz Akcji
2019-10-17
112,32
0,40 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2019-10-17
110,26
0,28 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2019-10-17
107,95
0,17 %
AXA Subfundusz Obligacji
2019-10-17
142,44
-0,02 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2019-10-17
127,29
0,04 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2019-10-17
169,26
0,18 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2019-10-17
134,00
0,01 %
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2019-10-17
94,97
0,37 %
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2019-10-17
117,02
0,39 %
Kategoria D
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-10-17
95,46
-
0,36
0,38
1,20
0,04
-2,03
-4,29
-
-13,17
0,20
x
2019-10-17
134,48
-
0,02
0,01
0,00
0,22
0,48
1,11
-
-
4,90
x
2019-10-17
126,21
-
0,46
0,37
1,81
0,63
-0,93
-1,11
-
-
-
x
2019-10-17
143,10
-
-0,03
-0,01
-0,21
0,38
1,00
2,66
-
-
-
x
2019-10-17
127,64
-
0,05
0,04
0,06
0,18
0,46
1,02
-
-
6,03
x
2019-10-17
113,92
-
0,46
0,41
1,83
-0,08
-2,06
-3,14
-
-
-
x
2019-10-17
112,89
-
0,32
0,28
0,53
0,77
0,87
2,73
-
-
-
x
2019-10-17
109,68
-
0,18
0,16
0,97
-0,05
-0,09
-4,83
-
-
-
x
2019-10-17
171,65
-
0,32
0,18
0,75
0,42
4,37
5,21
-
-
-
x
2019-10-17
118,12
-
0,45
0,39
1,70
-2,36
-7,07
-8,67
-
-
-
x

 

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.

Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 3,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 1,26 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 1,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

 

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.

AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2019-10-17
95,46
0,38 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2019-10-17
134,48
0,01 %
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich
2019-10-17
126,21
0,37 %
AXA Subfundusz Obligacji
2019-10-17
143,10
-0,01 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2019-10-17
127,64
0,04 %
AXA Subfundusz Akcji
2019-10-17
113,92
0,41 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2019-10-17
112,89
0,28 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2019-10-17
109,68
0,16 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2019-10-17
171,65
0,18 %
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2019-10-17
118,12
0,39 %
Kategoria E
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-10-17
128,47
-
0,47
0,37
1,81
0,64
-0,93
-1,10
6,95
-
-
x
2019-10-17
116,38
-
0,47
0,41
1,84
-0,07
-2,04
-3,07
4,68
-
-
x
2019-10-17
114,79
-
0,32
0,28
0,53
0,77
0,94
2,51
2,99
-
-
x
2019-10-17
112,06
-
0,19
0,17
0,97
-0,03
-0,05
-4,77
-5,78
-
-
x
2019-10-17
144,07
-
-0,03
-0,02
-0,21
0,38
1,02
2,71
5,09
-
-
x
2019-10-17
128,02
-
0,05
0,04
0,06
0,19
0,46
1,02
2,08
-
-
x
2019-10-17
175,54
-
0,33
0,19
0,76
0,43
4,40
5,27
9,13
-
-
x
2019-10-17
135,33
-
0,02
0,01
0,00
0,24
0,51
1,16
2,25
-
-
x
2019-10-17
121,30
-
0,47
0,38
1,69
-2,35
-7,05
-8,63
-4,42
-
-
x
2019-10-17
94,97
-
0,36
0,37
1,19
0,03
-2,06
-4,26
4,95
-
-
x
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich
2019-10-17
128,47
0,37 %
AXA Subfundusz Akcji
2019-10-17
116,38
0,41 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2019-10-17
114,79
0,28 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2019-10-17
112,06
0,17 %
AXA Subfundusz Obligacji
2019-10-17
144,07
-0,02 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2019-10-17
128,02
0,04 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2019-10-17
175,54
0,19 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2019-10-17
135,33
0,01 %
AXA Subfundusz Akcji MiŚS
2019-10-17
121,30
0,38 %
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2019-10-17
94,97
0,37 %
Kategoria F
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-10-17
136,43
-
0,50
0,37
1,82
0,69
-0,79
-0,81
7,59
-1,96
29,76
x
2019-10-17
123,67
-
0,51
0,41
1,84
-0,02
-1,89
-2,78
5,30
-5,88
23,71
x
2019-10-17
122,18
-
0,35
0,28
0,54
0,82
1,08
2,82
3,60
1,35
17,10
x
2019-10-17
118,24
-
0,20
0,17
0,98
0,02
0,08
-4,53
-5,31
-8,36
3,25
x
2019-10-17
147,27
-
-0,03
-0,01
-0,20
0,42
1,10
2,87
5,41
8,90
11,31
x
2019-10-17
129,72
-
0,05
0,04
0,06
0,20
0,50
1,11
2,28
4,76
7,35
x
2019-10-17
186,81
-
0,35
0,19
0,77
0,48
4,56
5,58
9,78
3,87
46,86
x
2019-10-17
138,59
-
0,02
0,01
0,01
0,26
0,60
1,36
2,65
4,55
7,33
x
2019-10-17
98,84
-
0,37
0,38
1,21
0,08
-1,91
-3,97
5,58
-12,59
1,54
x
2019-10-17
128,83
-
0,50
0,39
1,71
-2,30
-6,91
-8,36
-3,84
-10,59
8,52
x
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2019-10-17
136,43
0,37 %
AXA Subfundusz Akcji
2019-10-17
123,67
0,41 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2019-10-17
122,18
0,28 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2019-10-17
118,24
0,17 %
AXA Subfundusz Obligacji
2019-10-17
147,27
-0,01 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2019-10-17
129,72
0,04 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2019-10-17
186,81
0,19 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2019-10-17
138,59
0,01 %
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2019-10-17
98,84
0,38 %
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2019-10-17
128,83
0,39 %
Kategoria Z
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-10-17
112,32
-
0,45
0,40
1,80
-0,20
-2,43
-3,84
2,91
-10,46
14,54
x
2019-10-17
134,00
-
0,02
0,01
-0,01
0,19
0,38
0,90
1,74
2,70
4,49
x
2019-10-17
169,26
-
0,31
0,18
0,73
0,30
3,97
4,42
7,28
-1,20
35,97
x
2019-10-17
127,29
-
0,05
0,04
0,06
0,16
0,39
0,87
1,78
3,73
5,76
x
2019-10-17
142,44
-
-0,03
-0,02
-0,22
0,34
0,86
2,41
4,47
6,96
8,34
x
2019-10-17
107,95
-
0,17
0,17
0,94
-0,18
-0,54
-5,70
-7,60
-12,74
-4,06
x
AXA Subfundusz Akcji
2019-10-17
112,32
0,40 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2019-10-17
134,00
0,01 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2019-10-17
169,26
0,18 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2019-10-17
127,29
0,04 %
AXA Subfundusz Obligacji
2019-10-17
142,44
-0,02 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2019-10-17
107,95
0,17 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?