ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek o wypłatę szkody
(dot. ubezpieczeń komunikacyjnych) lub świadczenia
(dot. ubezpieczeń: Trafna Decyzja, Optymalny Wybór,
NNW – Bezpieczny.pl, Ochrona z Plusem – wszystkie pakiety).

Sprawdź status

Kategorie

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Rozwiń wszystkie

Fundusze FIO
Kategoria A
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-10-22
124,39
130,94
0,69
0,56
0,97
1,20
-2,16
-1,10
7,06
-4,60
19,61
x
2019-10-22
113,02
118,97
0,80
0,70
1,19
0,81
-3,20
-2,83
4,69
-8,14
14,08
x
2019-10-22
109,82
114,40
-0,09
-0,08
-0,58
-0,79
-0,71
0,96
1,62
-3,11
6,96
x
2019-10-22
108,67
112,61
0,40
0,38
0,91
0,25
0,06
-5,03
-6,15
-11,59
-4,48
x
2019-10-22
142,58
145,49
0,22
0,15
-0,01
0,22
0,63
2,52
4,69
7,29
8,20
x
2019-10-22
127,32
127,32
0,03
0,02
0,07
0,15
0,39
0,88
1,77
3,72
5,77
x
2019-10-22
167,32
176,13
-0,55
-0,33
-1,18
-2,69
1,97
2,99
8,62
-1,43
33,00
x
2019-10-22
134,02
136,76
0,00
0,00
0,02
0,16
0,36
0,90
1,75
2,69
4,39
x
2019-10-22
95,05
100,05
0,67
0,71
0,33
0,00
-2,01
-4,38
5,35
-13,22
-1,28
x
2019-10-22
116,60
122,74
0,08
0,07
0,60
-2,12
-8,07
-9,49
-4,65
-13,97
0,15
x
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2019-10-22
124,39
0,56 %
AXA Subfundusz Akcji
2019-10-22
113,02
0,70 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2019-10-22
109,82
-0,08 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2019-10-22
108,67
0,38 %
AXA Subfundusz Obligacji
2019-10-22
142,58
0,15 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2019-10-22
127,32
0,02 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2019-10-22
167,32
-0,33 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2019-10-22
134,02
0,00 %
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2019-10-22
95,05
0,71 %
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2019-10-22
116,60
0,07 %
Kategoria D
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-10-22
95,53
-
0,67
0,71
0,33
0,00
-1,99
-4,41
-
-12,77
-0,60
x
2019-10-22
134,50
-
0,00
0,00
0,02
0,19
0,46
1,11
-
-
4,78
x
2019-10-22
126,76
-
0,71
0,56
1,00
1,34
-1,75
-0,30
-
-
-
x
2019-10-22
143,25
-
0,22
0,16
0,00
0,27
0,76
2,79
-
-
-
x
2019-10-22
127,68
-
0,03
0,02
0,08
0,18
0,46
1,04
-
-
6,06
x
2019-10-22
114,66
-
0,81
0,71
1,23
0,94
-2,83
-2,09
-
-
-
x
2019-10-22
112,46
-
-0,09
-0,08
-0,55
-0,64
-0,28
2,14
-
-
-
x
2019-10-22
110,44
-
0,41
0,37
0,94
0,39
0,52
-4,15
-
-
-
x
2019-10-22
169,72
-
-0,55
-0,32
-1,15
-2,55
2,36
3,78
-
-
-
x
2019-10-22
117,72
-
0,09
0,08
0,63
-2,00
-7,72
-8,79
-
-
-
x

 

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.

Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 3,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 1,26 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 1,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

 

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.

AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2019-10-22
95,53
0,71 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2019-10-22
134,50
0,00 %
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich
2019-10-22
126,76
0,56 %
AXA Subfundusz Obligacji
2019-10-22
143,25
0,16 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2019-10-22
127,68
0,02 %
AXA Subfundusz Akcji
2019-10-22
114,66
0,71 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2019-10-22
112,46
-0,08 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2019-10-22
110,44
0,37 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2019-10-22
169,72
-0,32 %
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2019-10-22
117,72
0,08 %
Kategoria E
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-10-22
129,03
-
0,73
0,57
1,00
1,35
-1,77
-0,28
8,89
-
-
x
2019-10-22
117,13
-
0,83
0,71
1,22
0,95
-2,81
-2,03
6,48
-
-
x
2019-10-22
114,36
-
-0,09
-0,08
-0,55
-0,63
-0,23
1,94
3,63
-
-
x
2019-10-22
112,83
-
0,42
0,37
0,94
0,41
0,54
-4,08
-4,30
-
-
x
2019-10-22
144,23
-
0,22
0,16
0,00
0,27
0,78
2,85
5,32
-
-
x
2019-10-22
128,05
-
0,03
0,02
0,08
0,17
0,46
1,03
2,08
-
-
x
2019-10-22
173,56
-
-0,56
-0,32
-1,14
-2,55
2,38
3,83
10,48
-
-
x
2019-10-22
135,36
-
0,00
0,01
0,03
0,20
0,48
1,16
2,25
-
-
x
2019-10-22
120,89
-
0,09
0,07
0,63
-1,99
-7,70
-8,74
-3,02
-
-
x
2019-10-22
95,05
-
0,67
0,71
0,33
0,00
-2,01
-4,38
5,35
-
-
x
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich
2019-10-22
129,03
0,57 %
AXA Subfundusz Akcji
2019-10-22
117,13
0,71 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2019-10-22
114,36
-0,08 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2019-10-22
112,83
0,37 %
AXA Subfundusz Obligacji
2019-10-22
144,23
0,16 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2019-10-22
128,05
0,02 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2019-10-22
173,56
-0,32 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2019-10-22
135,36
0,01 %
AXA Subfundusz Akcji MiŚS
2019-10-22
120,89
0,07 %
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2019-10-22
95,05
0,71 %
Kategoria F
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-10-22
137,04
-
0,77
0,57
1,02
1,40
-1,62
0,03
9,54
0,30
29,17
x
2019-10-22
124,48
-
0,88
0,71
1,24
1,00
-2,67
-1,73
7,12
-3,43
23,22
x
2019-10-22
121,74
-
-0,09
-0,07
-0,53
-0,58
-0,07
2,26
4,26
2,29
16,20
x
2019-10-22
119,06
-
0,45
0,37
0,95
0,46
0,68
-3,84
-3,82
-7,15
2,80
x
2019-10-22
147,43
-
0,23
0,16
0,00
0,30
0,86
3,00
5,64
9,24
11,17
x
2019-10-22
129,76
-
0,03
0,02
0,08
0,19
0,50
1,14
2,29
4,76
7,37
x
2019-10-22
184,72
-
-0,59
-0,32
-1,13
-2,50
2,54
4,15
11,14
3,63
43,65
x
2019-10-22
138,63
-
0,01
0,00
0,04
0,23
0,59
1,37
2,66
4,54
7,22
x
2019-10-22
98,93
-
0,70
0,71
0,34
0,05
-1,86
-4,07
5,99
-12,17
0,74
x
2019-10-22
128,40
-
0,10
0,08
0,64
-1,94
-7,56
-8,46
-2,45
-9,56
8,14
x
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2019-10-22
137,04
0,57 %
AXA Subfundusz Akcji
2019-10-22
124,48
0,71 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2019-10-22
121,74
-0,07 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2019-10-22
119,06
0,37 %
AXA Subfundusz Obligacji
2019-10-22
147,43
0,16 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2019-10-22
129,76
0,02 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2019-10-22
184,72
-0,32 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2019-10-22
138,63
0,00 %
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2019-10-22
98,93
0,71 %
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2019-10-22
128,40
0,08 %
Kategoria Z
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-10-22
113,02
-
0,80
0,70
1,19
0,81
-3,20
-2,83
4,69
-8,14
14,08
x
2019-10-22
134,02
-
0,00
0,00
0,02
0,16
0,36
0,90
1,75
2,69
4,39
x
2019-10-22
167,32
-
-0,55
-0,33
-1,18
-2,69
1,97
2,99
8,62
-1,43
33,00
x
2019-10-22
127,32
-
0,03
0,02
0,07
0,15
0,39
0,88
1,77
3,71
5,77
x
2019-10-22
142,58
-
0,22
0,15
-0,01
0,22
0,63
2,52
4,69
7,29
8,20
x
2019-10-22
108,67
-
0,40
0,38
0,91
0,25
0,06
-5,03
-6,15
-11,59
-4,48
x
AXA Subfundusz Akcji
2019-10-22
113,02
0,70 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2019-10-22
134,02
0,00 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2019-10-22
167,32
-0,33 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2019-10-22
127,32
0,02 %
AXA Subfundusz Obligacji
2019-10-22
142,58
0,15 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2019-10-22
108,67
0,38 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?