ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek
o wypłatę świadczenia (dot. ubezpieczeń grupowych).

Sprawdź status

Kategorie

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Rozwiń wszystkie

Fundusze FIO
Kategoria A
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-02-14
120,96
127,33
-1,03
-0,84
-1,49
0,65
4,92
-4,76
-10,64
-1,40
24,04
x
2019-02-14
112,32
118,23
-1,02
-0,90
-1,61
0,35
4,24
-2,70
-9,52
-3,68
20,26
x
2019-02-14
107,02
111,48
-0,09
-0,08
-0,32
0,26
-0,20
-7,88
-6,51
0,15
8,35
x
2019-02-14
115,44
119,63
-0,21
-0,18
-0,58
1,30
-0,29
-4,82
-5,09
0,07
4,68
x
2019-02-14
139,24
142,08
0,07
0,05
0,06
0,14
2,06
2,31
3,95
7,50
6,53
x
2019-02-14
125,99
125,99
0,01
0,01
0,02
0,06
0,72
0,81
1,74
4,30
6,13
x
2019-02-14
155,30
163,47
0,94
0,61
2,08
5,86
4,38
-11,42
-11,23
10,84
35,79
x
2019-02-14
132,44
135,14
0,03
0,02
0,05
0,23
0,59
0,65
1,27
2,73
6,40
x
2019-02-14
93,99
98,94
-0,52
-0,56
-0,22
2,84
4,84
-2,37
-10,37
-10,14
5,22
x
2019-02-14
123,32
129,81
-0,94
-0,76
-1,09
1,04
2,60
-7,31
-11,13
-6,32
26,29
x
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2019-02-14
120,96
-0,84 %
AXA Subfundusz Akcji
2019-02-14
112,32
-0,90 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2019-02-14
107,02
-0,08 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2019-02-14
115,44
-0,18 %
AXA Subfundusz Obligacji
2019-02-14
139,24
0,05 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2019-02-14
125,99
0,01 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2019-02-14
155,30
0,61 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2019-02-14
132,44
0,02 %
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2019-02-14
93,99
-0,56 %
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2019-02-14
123,32
-0,76 %
Kategoria D
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-02-14
94,29
-
-0,52
-0,56
-0,19
2,96
-
-
-
-10,25
5,14
x
2019-02-14
132,56
-
0,03
0,02
0,05
0,26
-
-
-
2,48
-
x
2019-02-14
121,82
-
-1,02
-0,83
-1,43
0,97
-
-
-
-
-
x
2019-02-14
139,41
-
0,07
0,05
0,06
0,18
-
-
-
-
-
x
2019-02-14
126,08
-
0,01
0,01
0,02
0,09
-
-
-
4,17
-
x
2019-02-14
112,99
-
-1,02
-0,89
-1,57
0,61
-
-
-
-
-
x
2019-02-14
107,61
-
-0,08
-0,07
-0,27
0,49
-
-
-
-
-
x
2019-02-14
115,90
-
-0,21
-0,17
-0,54
1,45
-
-
-
-
-
x
2019-02-14
155,89
-
0,95
0,61
2,12
5,91
-
-
-
-
-
x
2019-02-14
123,50
-
-0,94
-0,76
-1,09
1,01
-
-
-
-
-
x

 

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.

Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 3,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 1,26 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 1,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

 

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.

AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2019-02-14
94,29
-0,56 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2019-02-14
132,56
0,02 %
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich
2019-02-14
121,82
-0,83 %
AXA Subfundusz Obligacji
2019-02-14
139,41
0,05 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2019-02-14
126,08
0,01 %
AXA Subfundusz Akcji
2019-02-14
112,99
-0,89 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2019-02-14
107,61
-0,07 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2019-02-14
115,90
-0,17 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2019-02-14
155,89
0,61 %
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2019-02-14
123,50
-0,76 %
Kategoria E
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-02-14
124,10
-
-1,05
-0,84
-1,46
0,78
5,41
-3,81
-8,80
-
-
x
2019-02-14
115,14
-
-1,04
-0,90
-1,58
0,49
4,73
-1,72
-7,65
-
-
x
2019-02-14
110,01
-
-0,08
-0,07
-0,28
0,43
0,34
-6,87
-4,41
-
-
x
2019-02-14
118,28
-
-0,21
-0,18
-0,54
1,48
0,21
-3,88
-3,22
-
-
x
2019-02-14
140,27
-
0,07
0,05
0,07
0,19
2,22
2,62
4,57
-
-
x
2019-02-14
126,46
-
0,01
0,01
0,03
0,09
0,80
0,96
2,06
-
-
x
2019-02-14
159,34
-
0,97
0,61
2,11
6,01
4,87
-10,53
-9,40
-
-
x
2019-02-14
133,31
-
0,03
0,03
0,05
0,28
0,73
0,91
1,79
-
-
x
2019-02-14
126,47
-
-0,95
-0,75
-1,06
1,18
3,08
-6,38
-9,29
-
-
x
2019-02-14
93,99
-
-0,52
-0,56
-0,22
2,84
4,84
-2,37
-
-
-
x
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich
2019-02-14
124,10
-0,84 %
AXA Subfundusz Akcji
2019-02-14
115,14
-0,90 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2019-02-14
110,01
-0,07 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2019-02-14
118,28
-0,18 %
AXA Subfundusz Obligacji
2019-02-14
140,27
0,05 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2019-02-14
126,46
0,01 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2019-02-14
159,34
0,61 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2019-02-14
133,31
0,03 %
AXA Subfundusz Akcji MiŚS
2019-02-14
126,47
-0,75 %
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2019-02-14
93,99
-0,56 %
Kategoria F
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-02-14
131,27
-
-1,11
-0,84
-1,44
0,84
5,57
-3,51
-8,25
4,00
34,46
x
2019-02-14
121,86
-
-1,10
-0,89
-1,57
0,54
4,89
-1,43
-7,10
1,59
30,35
x
2019-02-14
116,63
-
-0,09
-0,07
-0,27
0,48
0,49
-6,58
-3,83
5,99
17,99
x
2019-02-14
124,38
-
-0,22
-0,18
-0,54
1,51
0,33
-3,63
-2,74
5,10
12,68
x
2019-02-14
143,09
-
0,08
0,06
0,07
0,22
2,29
2,77
4,88
9,45
9,45
x
2019-02-14
127,97
-
0,01
0,01
0,03
0,11
0,84
1,06
2,26
5,34
7,75
x
2019-02-14
168,89
-
1,03
0,61
2,13
6,07
5,02
-10,26
-8,86
16,92
47,18
x
2019-02-14
136,16
-
0,03
0,03
0,07
0,31
0,82
1,10
2,18
4,58
9,30
x
2019-02-14
97,43
-
-0,54
-0,55
-0,20
2,90
5,01
-2,07
-9,83
-9,05
8,95
x
2019-02-14
133,78
-
-1,01
-0,75
-1,04
1,23
3,23
-6,10
-8,76
-1,19
36,86
x
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2019-02-14
131,27
-0,84 %
AXA Subfundusz Akcji
2019-02-14
121,86
-0,89 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2019-02-14
116,63
-0,07 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2019-02-14
124,38
-0,18 %
AXA Subfundusz Obligacji
2019-02-14
143,09
0,06 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2019-02-14
127,97
0,01 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2019-02-14
168,89
0,61 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2019-02-14
136,16
0,03 %
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2019-02-14
97,43
-0,55 %
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2019-02-14
133,78
-0,75 %
Kategoria Z
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-02-14
112,32
-
-1,02
-0,90
-1,61
0,35
4,24
-2,70
-9,52
-3,68
20,26
x
2019-02-14
132,44
-
0,03
0,02
0,05
0,23
0,59
0,65
1,28
2,73
6,40
x
2019-02-14
155,30
-
0,94
0,61
2,08
5,86
4,38
-11,42
-11,23
10,84
35,79
x
2019-02-14
125,99
-
0,01
0,01
0,02
0,06
0,72
0,81
1,74
4,30
6,13
x
2019-02-14
139,24
-
0,07
0,05
0,06
0,14
2,06
2,31
3,95
7,50
6,53
x
2019-02-14
115,44
-
-0,21
-0,18
-0,58
1,30
-0,29
-4,82
-5,09
0,07
4,68
x
AXA Subfundusz Akcji
2019-02-14
112,32
-0,90 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2019-02-14
132,44
0,02 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2019-02-14
155,30
0,61 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2019-02-14
125,99
0,01 %
AXA Subfundusz Obligacji
2019-02-14
139,24
0,05 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2019-02-14
115,44
-0,18 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?