ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek
o wypłatę świadczenia (dot. ubezpieczeń grupowych).

Sprawdź status

Kategorie

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Rozwiń wszystkie

Fundusze FIO
Kategoria A
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-01-16
122,87
129,34
1,70
1,40
2,36
3,15
4,00
0,02
-11,37
6,56
24,94
x
2019-01-16
114,18
120,19
1,39
1,23
1,85
2,74
4,20
3,18
-11,35
4,35
19,67
x
2019-01-16
107,28
111,75
0,41
0,38
0,24
1,21
-1,62
-8,49
-8,08
3,25
7,24
x
2019-01-16
114,07
118,21
0,22
0,19
0,19
0,77
-2,67
-8,68
-9,68
-1,63
2,65
x
2019-01-16
138,78
141,61
-0,34
-0,24
0,31
0,55
1,86
2,07
3,34
6,88
6,36
x
2019-01-16
125,84
125,84
-0,04
-0,03
0,13
0,19
0,64
0,81
1,86
4,36
5,95
x
2019-01-16
148,64
156,46
0,89
0,60
0,05
4,61
-5,89
-14,83
-19,78
9,88
24,87
x
2019-01-16
132,12
134,82
0,00
0,00
0,08
0,11
0,33
0,54
0,99
2,72
5,76
x
2019-01-16
92,11
96,96
-0,35
-0,38
0,35
1,63
1,52
-4,60
-15,62
-8,32
1,55
x
2019-01-16
124,09
130,62
1,51
1,23
1,82
0,59
-0,44
-4,91
-11,24
0,99
23,81
x
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2019-01-16
122,87
1,40 %
AXA Subfundusz Akcji
2019-01-16
114,18
1,23 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2019-01-16
107,28
0,38 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2019-01-16
114,07
0,19 %
AXA Subfundusz Obligacji
2019-01-16
138,78
-0,24 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2019-01-16
125,84
-0,03 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2019-01-16
148,64
0,60 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2019-01-16
132,12
0,00 %
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2019-01-16
92,11
-0,38 %
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2019-01-16
124,09
1,23 %
Kategoria D
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-01-16
92,30
-
-0,36
-0,39
0,39
1,83
-
-
-
-8,44
1,63
x
2019-01-16
132,20
-
0,00
0,00
0,08
0,17
-
0,60
-
2,54
-
x
2019-01-16
123,38
-
1,72
1,42
2,42
3,54
-
-
-
-
-
x
2019-01-16
138,90
-
-0,34
-0,25
0,32
0,64
-
-
-
-
-
x
2019-01-16
125,91
-
-0,04
-0,03
0,14
0,22
-
-
-
4,26
-
x
2019-01-16
114,57
-
1,41
1,24
1,90
3,06
-
-
-
-
-
x
2019-01-16
107,65
-
0,42
0,39
0,32
1,51
-
-
-
-
-
x
2019-01-16
114,37
-
0,23
0,20
0,24
1,01
-
-
-
-
-
x
2019-01-16
149,15
-
0,90
0,61
0,07
4,93
-
-
-
-
-
x
2019-01-16
124,31
-
1,51
1,24
1,82
0,75
-
-
-
-
-
x

 

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.

Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 3,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 1,26 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 1,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

 

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.

AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2019-01-16
92,30
-0,39 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2019-01-16
132,20
0,00 %
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich
2019-01-16
123,38
1,42 %
AXA Subfundusz Obligacji
2019-01-16
138,90
-0,25 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2019-01-16
125,91
-0,03 %
AXA Subfundusz Akcji
2019-01-16
114,57
1,24 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2019-01-16
107,65
0,39 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2019-01-16
114,37
0,20 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2019-01-16
149,15
0,61 %
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2019-01-16
124,31
1,24 %
Kategoria E
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-01-16
125,90
-
1,75
1,41
2,39
3,32
4,53
1,05
-9,51
-
-
x
2019-01-16
116,89
-
1,43
1,24
1,87
2,91
4,72
4,25
-9,49
-
-
x
2019-01-16
110,10
-
0,42
0,38
0,27
1,39
-1,09
-7,46
-6,00
-
-
x
2019-01-16
116,70
-
0,23
0,21
0,24
0,95
-2,19
-7,77
-7,89
-
-
x
2019-01-16
139,74
-
-0,34
-0,24
0,32
0,60
2,01
2,37
3,96
-
-
x
2019-01-16
126,28
-
-0,04
-0,03
0,13
0,22
0,72
0,97
2,17
-
-
x
2019-01-16
152,31
-
0,92
0,61
0,08
4,79
-5,41
-13,94
-18,10
-
-
x
2019-01-16
132,93
-
0,00
0,00
0,08
0,16
0,46
0,80
1,50
-
-
x
2019-01-16
127,09
-
1,55
1,23
1,85
0,76
0,06
-3,92
-9,38
-
-
x
2019-01-16
92,11
-
-0,35
-0,38
0,35
1,63
1,52
-4,60
-
-
-
x
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich
2019-01-16
125,90
1,41 %
AXA Subfundusz Akcji
2019-01-16
116,89
1,24 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2019-01-16
110,10
0,38 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2019-01-16
116,70
0,21 %
AXA Subfundusz Obligacji
2019-01-16
139,74
-0,24 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2019-01-16
126,28
-0,03 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2019-01-16
152,31
0,61 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2019-01-16
132,93
0,00 %
AXA Subfundusz Akcji MiŚS
2019-01-16
127,09
1,23 %
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2019-01-16
92,11
-0,38 %
Kategoria F
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-01-16
133,10
-
1,85
1,41
2,40
3,38
4,69
1,36
-8,97
12,43
-
x
2019-01-16
123,66
-
1,52
1,24
1,89
2,97
4,88
4,57
-8,95
10,11
-
x
2019-01-16
116,67
-
0,45
0,39
0,29
1,44
-0,93
-7,18
-5,43
9,29
-
x
2019-01-16
122,67
-
0,25
0,20
0,25
1,00
-2,07
-7,54
-7,43
3,31
-
x
2019-01-16
142,52
-
-0,35
-0,24
0,33
0,63
2,08
2,53
4,27
8,82
-
x
2019-01-16
127,77
-
-0,04
-0,03
0,14
0,24
0,76
1,07
2,37
5,42
7,57
x
2019-01-16
161,37
-
0,98
0,61
0,09
4,85
-5,26
-13,68
-17,60
15,96
35,39
x
2019-01-16
135,73
-
0,00
0,00
0,09
0,20
0,56
0,98
1,89
4,57
8,64
x
2019-01-16
95,43
-
-0,37
-0,39
0,36
1,69
1,67
-4,32
-15,11
-7,21
-
x
2019-01-16
134,38
-
1,64
1,24
1,86
0,82
0,22
-3,63
-8,84
6,57
-
x
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2019-01-16
133,10
1,41 %
AXA Subfundusz Akcji
2019-01-16
123,66
1,24 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2019-01-16
116,67
0,39 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2019-01-16
122,67
0,20 %
AXA Subfundusz Obligacji
2019-01-16
142,52
-0,24 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2019-01-16
127,77
-0,03 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2019-01-16
161,37
0,61 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2019-01-16
135,73
0,00 %
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2019-01-16
95,43
-0,39 %
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2019-01-16
134,38
1,24 %
Kategoria Z
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-01-16
114,18
-
1,39
1,23
1,85
2,74
4,20
3,18
-11,35
4,35
19,67
x
2019-01-16
132,12
-
0,00
0,00
0,08
0,11
0,33
0,54
0,99
2,72
5,76
x
2019-01-16
148,64
-
0,89
0,60
0,05
4,61
-5,89
-14,83
-19,78
9,88
24,87
x
2019-01-16
125,84
-
-0,04
-0,03
0,13
0,19
0,64
0,81
1,86
4,36
5,95
x
2019-01-16
138,78
-
-0,34
-0,24
0,31
0,55
1,86
2,07
3,34
6,88
6,36
x
2019-01-16
114,07
-
0,22
0,19
0,19
0,77
-2,67
-8,68
-9,68
-1,63
2,65
x
AXA Subfundusz Akcji
2019-01-16
114,18
1,23 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2019-01-16
132,12
0,00 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2019-01-16
148,64
0,60 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2019-01-16
125,84
-0,03 %
AXA Subfundusz Obligacji
2019-01-16
138,78
-0,24 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2019-01-16
114,07
0,19 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?