Kategorie

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Rozwiń wszystkie

Fundusze FIO
Kategoria A
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-04-02
84,46
88,91
0,37
0,44
0,42
-17,41
-27,05
-22,77
-27,68
-26,21
-27,91
x
2020-04-02
95,55
100,58
0,28
0,30
0,54
-17,70
-25,82
-20,67
-24,49
-24,43
-23,04
x
2020-04-02
95,03
100,03
-0,08
-0,07
0,11
-19,08
-25,04
-18,03
-26,50
-28,26
-27,72
x
2020-04-02
81,65
85,95
1,55
1,94
-3,78
-11,77
-20,92
-11,46
-16,17
-20,21
-18,97
x
2020-04-02
88,88
92,10
-0,01
-0,01
-0,60
-11,25
-19,02
-16,16
-22,04
-27,14
-24,09
x
2020-04-02
102,10
106,35
0,27
0,27
1,23
-10,04
-11,58
-6,47
-5,38
-11,30
-6,83
x
2020-04-02
169,31
178,22
0,13
0,08
3,46
-7,92
-8,88
1,86
7,88
2,31
15,04
x
2020-04-02
132,00
134,69
-0,01
-0,01
-0,02
-2,03
-1,78
-1,45
-0,51
0,76
2,22
x
2020-04-02
127,66
127,66
-0,03
-0,02
-0,09
-0,26
0,07
0,41
1,33
2,65
5,41
x
2020-04-02
144,47
147,42
-0,07
-0,05
-0,03
-0,14
1,65
1,40
3,89
6,33
10,16
x
AXA Subfundusz Akcji
2020-04-02
84,46
0,44 %
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2020-04-02
95,55
0,30 %
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2020-04-02
95,03
-0,07 %
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2020-04-02
81,65
1,94 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2020-04-02
88,88
-0,01 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2020-04-02
102,10
0,27 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2020-04-02
169,31
0,08 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2020-04-02
132,00
-0,01 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2020-04-02
127,66
-0,02 %
AXA Subfundusz Obligacji
2020-04-02
144,47
-0,05 %
Kategoria D
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-04-02
86,15
-
0,38
0,44
0,43
-17,34
-26,86
-22,28
-26,69
-
-
x
2020-04-02
97,88
-
0,29
0,31
0,57
-17,63
-25,62
-20,18
-23,42
-
-
x
2020-04-02
96,46
-
-0,08
-0,08
0,12
-19,02
-24,85
-17,51
-25,51
-
-
x
2020-04-02
81,97
-
1,56
1,94
-3,78
-11,77
-20,92
-11,56
-16,20
-
-19,13
x
2020-04-02
91,00
-
-0,01
-0,01
-0,58
-11,14
-18,72
-15,46
-20,67
-
-
x
2020-04-02
105,28
-
0,28
0,28
1,26
-9,94
-11,28
-5,73
-3,47
-
-
x
2020-04-02
172,67
-
0,14
0,08
3,48
-7,84
-8,65
2,49
9,37
-
-
x
2020-04-02
132,72
-
-0,01
-0,01
0,00
-1,99
-1,67
-1,25
-0,11
-
2,30
x
2020-04-02
128,19
-
-0,03
-0,02
-0,09
-0,23
0,15
0,56
1,63
-
5,58
x
2020-04-02
145,47
-
-0,07
-0,05
-0,03
-0,10
1,78
1,65
4,41
-
-
x

 

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.

Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 3,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 1,26 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 1,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

 

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.

AXA Subfundusz Akcji
2020-04-02
86,15
0,44 %
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich
2020-04-02
97,88
0,31 %
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2020-04-02
96,46
-0,08 %
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2020-04-02
81,97
1,94 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2020-04-02
91,00
-0,01 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2020-04-02
105,28
0,28 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2020-04-02
172,67
0,08 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2020-04-02
132,72
-0,01 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2020-04-02
128,19
-0,02 %
AXA Subfundusz Obligacji
2020-04-02
145,47
-0,05 %
Kategoria E
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-04-02
88,05
-
0,38
0,44
0,43
-17,33
-26,84
-22,24
-26,59
-23,60
-
x
2020-04-02
99,69
-
0,30
0,30
0,55
-17,63
-25,62
-20,13
-23,37
-21,76
-
x
2020-04-02
99,11
-
-0,08
-0,07
0,13
-19,01
-24,83
-17,47
-25,41
-25,72
-
x
2020-04-02
81,65
-
1,55
1,94
-3,78
-11,77
-20,92
-11,46
-16,17
-
-
x
2020-04-02
93,01
-
-0,01
-0,01
-0,58
-11,14
-18,70
-15,41
-20,57
-24,29
-
x
2020-04-02
107,10
-
0,29
0,27
1,26
-9,93
-11,26
-5,69
-3,68
-7,70
-
x
2020-04-02
176,66
-
0,14
0,08
3,48
-7,83
-8,62
2,55
9,49
5,93
-
x
2020-04-02
133,62
-
-0,01
-0,01
0,00
-1,99
-1,66
-1,21
-0,01
1,78
-
x
2020-04-02
128,57
-
-0,03
-0,02
-0,09
-0,23
0,15
0,56
1,64
3,26
-
x
2020-04-02
146,53
-
-0,07
-0,05
-0,02
-0,09
1,80
1,70
4,51
7,62
-
x
AXA Subfundusz Akcji
2020-04-02
88,05
0,44 %
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich
2020-04-02
99,69
0,30 %
AXA Subfundusz Akcji MiŚS
2020-04-02
99,11
-0,07 %
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2020-04-02
81,65
1,94 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2020-04-02
93,01
-0,01 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2020-04-02
107,10
0,27 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2020-04-02
176,66
0,08 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2020-04-02
133,62
-0,01 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2020-04-02
128,57
-0,02 %
AXA Subfundusz Obligacji
2020-04-02
146,53
-0,05 %
Kategoria F
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-04-02
93,82
-
0,41
0,44
0,44
-17,30
-26,74
-22,02
-26,16
-22,68
-22,41
x
2020-04-02
106,16
-
0,32
0,30
0,57
-17,58
-25,51
-19,90
-22,90
-20,82
-17,17
x
2020-04-02
105,54
-
-0,08
-0,08
0,13
-18,97
-24,73
-17,23
-24,97
-24,83
-22,20
x
2020-04-02
85,21
-
1,62
1,94
-3,77
-11,73
-20,80
-11,19
-15,67
-19,25
-17,50
x
2020-04-02
98,37
-
0,00
0,00
-0,56
-11,10
-18,59
-15,20
-20,17
-23,52
-18,35
x
2020-04-02
114,32
-
0,31
0,27
1,28
-9,88
-11,12
-5,40
-3,09
-6,58
0,94
x
2020-04-02
188,52
-
0,16
0,08
3,49
-7,78
-8,49
2,85
10,15
7,22
23,83
x
2020-04-02
137,09
-
-0,01
-0,01
0,01
-1,95
-1,56
-1,00
0,40
2,58
5,01
x
2020-04-02
130,40
-
-0,03
-0,03
-0,09
-0,21
0,19
0,66
1,84
3,68
7,01
x
2020-04-02
149,98
-
-0,07
-0,05
-0,02
-0,07
1,87
1,85
4,83
8,27
13,18
x
AXA Subfundusz Akcji
2020-04-02
93,82
0,44 %
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2020-04-02
106,16
0,30 %
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2020-04-02
105,54
-0,08 %
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2020-04-02
85,21
1,94 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2020-04-02
98,37
0,00 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2020-04-02
114,32
0,27 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2020-04-02
188,52
0,08 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2020-04-02
137,09
-0,01 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2020-04-02
130,40
-0,03 %
AXA Subfundusz Obligacji
2020-04-02
149,98
-0,05 %
Kategoria Z
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-04-02
84,46
-
0,37
0,44
0,42
-17,41
-27,05
-22,77
-27,68
-26,21
-27,91
x
2020-04-02
88,88
-
-0,01
-0,01
-0,60
-11,25
-19,02
-16,16
-22,04
-27,14
-24,09
x
2020-04-02
169,31
-
0,13
0,08
3,46
-7,92
-8,88
1,86
7,88
2,31
15,04
x
2020-04-02
132,00
-
-0,01
-0,01
-0,02
-2,03
-1,78
-1,45
-0,51
0,76
2,22
x
2020-04-02
127,66
-
-0,03
-0,02
-0,09
-0,26
0,07
0,41
1,33
2,65
5,41
x
2020-04-02
144,47
-
-0,07
-0,05
-0,03
-0,14
1,65
1,40
3,89
6,33
10,16
x
AXA Subfundusz Akcji
2020-04-02
84,46
0,44 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2020-04-02
88,88
-0,01 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2020-04-02
169,31
0,08 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2020-04-02
132,00
-0,01 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2020-04-02
127,66
-0,02 %
AXA Subfundusz Obligacji
2020-04-02
144,47
-0,05 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?