ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek
o wypłatę świadczenia (dot. ubezpieczeń grupowych).

Sprawdź status

Kategorie

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Rozwiń wszystkie

Fundusze FIO
Kategoria A
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-07-17
96,97
102,07
-0,43
-0,44
0,30
4,67
-2,25
5,64
-0,38
-9,00
2,52
x
2019-07-17
108,54
112,48
-0,57
-0,52
-0,64
-1,55
-5,18
-4,86
-13,04
-10,31
-3,24
x
2019-07-17
109,76
114,33
0,03
0,03
0,10
1,20
1,08
2,31
-6,17
-3,91
9,50
x
2019-07-17
115,12
121,18
-0,42
-0,35
-0,05
2,03
-1,45
1,11
3,67
-7,33
23,52
x
2019-07-17
125,56
132,17
-0,29
-0,23
0,20
2,43
-0,56
2,54
1,97
-4,66
28,40
x
2019-07-17
126,40
133,05
-0,51
-0,41
-0,60
1,20
-2,10
2,12
-2,73
-8,67
23,05
x
2019-07-17
126,80
126,80
0,01
0,01
0,02
0,16
0,48
0,77
1,56
3,90
5,82
x
2019-07-17
133,49
136,21
0,02
0,01
0,02
0,10
0,52
1,04
1,58
2,78
4,76
x
2019-07-17
141,22
144,10
0,01
0,01
-0,11
0,38
1,53
1,86
3,65
6,37
7,24
x
2019-07-17
162,79
171,36
-2,39
-1,45
-1,43
1,22
0,43
9,33
-7,00
2,89
30,01
x
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2019-07-17
96,97
-0,44 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2019-07-17
108,54
-0,52 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2019-07-17
109,76
0,03 %
AXA Subfundusz Akcji
2019-07-17
115,12
-0,35 %
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2019-07-17
125,56
-0,23 %
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2019-07-17
126,40
-0,41 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2019-07-17
126,80
0,01 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2019-07-17
133,49
0,01 %
AXA Subfundusz Obligacji
2019-07-17
141,22
0,01 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2019-07-17
162,79
-1,45 %
Kategoria D
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-07-17
97,44
-
-0,44
-0,44
0,31
4,67
-2,31
5,95
-
-9,41
1,18
x
2019-07-17
109,78
-
-0,58
-0,52
-0,61
-1,40
-4,75
-4,03
-
-
-
x
2019-07-17
111,92
-
0,04
0,04
0,13
1,40
1,85
3,95
-
-
-
x
2019-07-17
116,32
-
-0,42
-0,36
-0,02
2,16
-1,10
1,79
-
-
-
x
2019-07-17
127,06
-
0,01
0,02
0,04
0,19
0,56
0,92
-
4,14
-
x
2019-07-17
127,11
-
-0,51
-0,40
-0,56
1,32
-1,72
2,52
-
-
-
x
2019-07-17
127,39
-
-0,29
-0,23
0,23
2,56
-0,19
3,59
-
-
-
x
2019-07-17
133,84
-
0,02
0,01
0,04
0,13
0,62
1,24
1,84
2,40
5,01
x
2019-07-17
141,69
-
0,02
0,01
-0,11
0,41
1,65
2,11
-
-
-
x
2019-07-17
164,47
-
-2,40
-1,44
-1,40
1,34
0,81
10,08
-
-
-
x

 

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.

Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 3,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 1,26 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 1,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

 

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.

AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2019-07-17
97,44
-0,44 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2019-07-17
109,78
-0,52 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2019-07-17
111,92
0,04 %
AXA Subfundusz Akcji
2019-07-17
116,32
-0,36 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2019-07-17
127,06
0,02 %
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2019-07-17
127,11
-0,40 %
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich
2019-07-17
127,39
-0,23 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2019-07-17
133,84
0,01 %
AXA Subfundusz Obligacji
2019-07-17
141,69
0,01 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2019-07-17
164,47
-1,44 %
Kategoria E
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-07-17
96,97
-
-0,43
-0,44
0,30
4,67
-2,25
5,64
-0,38
-
-
x
2019-07-17
112,12
-
-0,59
-0,51
-0,60
-1,40
-4,72
-3,94
-11,32
-
-
x
2019-07-17
113,72
-
0,04
0,03
0,14
1,35
1,55
3,28
-4,22
-
-
x
2019-07-17
118,80
-
-0,42
-0,35
-0,02
2,17
-1,06
1,91
5,58
-
-
x
2019-07-17
127,43
-
0,01
0,01
0,03
0,18
0,55
0,92
1,86
-
-
x
2019-07-17
129,68
-
-0,30
-0,23
0,22
2,56
-0,17
3,35
3,85
-
-
x
2019-07-17
130,50
-
-0,53
-0,40
-0,56
1,34
-1,70
2,94
-0,93
-
-
x
2019-07-17
134,65
-
0,02
0,01
0,04
0,14
0,65
1,29
2,08
-
-
x
2019-07-17
142,62
-
0,02
0,01
-0,11
0,42
1,68
2,16
4,26
-
-
x
2019-07-17
168,14
-
-2,46
-1,44
-1,40
1,35
0,83
10,20
-5,28
-
-
x
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2019-07-17
96,97
-0,44 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2019-07-17
112,12
-0,51 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2019-07-17
113,72
0,03 %
AXA Subfundusz Akcji
2019-07-17
118,80
-0,35 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2019-07-17
127,43
0,01 %
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich
2019-07-17
129,68
-0,23 %
AXA Subfundusz Akcji MiŚS
2019-07-17
130,50
-0,40 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2019-07-17
134,65
0,01 %
AXA Subfundusz Obligacji
2019-07-17
142,62
0,01 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2019-07-17
168,14
-1,44 %
Kategoria F
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-07-17
100,76
-
-0,45
-0,44
0,31
4,72
-2,11
5,95
0,21
-7,91
5,20
x
2019-07-17
118,15
-
-0,62
-0,52
-0,60
-1,36
-4,60
-3,71
-10,88
-5,81
4,15
x
2019-07-17
120,87
-
0,04
0,04
0,16
1,41
1,72
3,59
-3,64
1,54
19,06
x
2019-07-17
126,05
-
-0,45
-0,36
-0,01
2,21
-0,91
2,21
6,21
-2,47
33,58
x
2019-07-17
129,07
-
0,01
0,02
0,04
0,20
0,61
1,03
2,08
4,94
7,42
x
2019-07-17
137,52
-
-0,31
-0,22
0,24
2,62
-0,01
3,66
4,48
0,35
38,87
x
2019-07-17
137,76
-
0,02
0,01
0,04
0,17
0,75
1,49
2,48
4,63
7,62
x
2019-07-17
138,39
-
-0,56
-0,40
-0,55
1,38
-1,56
3,25
-0,34
-3,87
33,05
x
2019-07-17
145,67
-
0,02
0,01
-0,10
0,45
1,75
2,31
4,57
8,30
10,17
x
2019-07-17
178,67
-
-2,61
-1,44
-1,39
1,40
0,98
10,53
-4,71
8,30
40,62
x
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2019-07-17
100,76
-0,44 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2019-07-17
118,15
-0,52 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2019-07-17
120,87
0,04 %
AXA Subfundusz Akcji
2019-07-17
126,05
-0,36 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2019-07-17
129,07
0,02 %
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2019-07-17
137,52
-0,22 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2019-07-17
137,76
0,01 %
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2019-07-17
138,39
-0,40 %
AXA Subfundusz Obligacji
2019-07-17
145,67
0,01 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2019-07-17
178,67
-1,44 %
Kategoria Z
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-07-17
108,54
-
-0,57
-0,52
-0,64
-1,55
-5,18
-4,86
-13,04
-10,31
-3,24
x
2019-07-17
115,12
-
-0,42
-0,35
-0,05
2,03
-1,45
1,11
3,67
-7,33
23,52
x
2019-07-17
126,80
-
0,01
0,01
0,02
0,16
0,48
0,77
1,56
3,90
5,82
x
2019-07-17
133,49
-
0,02
0,01
0,02
0,10
0,52
1,04
1,58
2,78
4,76
x
2019-07-17
141,22
-
0,01
0,01
-0,11
0,38
1,53
1,86
3,65
6,37
7,24
x
2019-07-17
162,79
-
-2,39
-1,45
-1,43
1,22
0,43
9,33
-7,00
2,89
30,01
x
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2019-07-17
108,54
-0,52 %
AXA Subfundusz Akcji
2019-07-17
115,12
-0,35 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2019-07-17
126,80
0,01 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2019-07-17
133,49
0,01 %
AXA Subfundusz Obligacji
2019-07-17
141,22
0,01 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2019-07-17
162,79
-1,45 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?