Kategorie

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Rozwiń wszystkie

Fundusze FIO
Kategoria A
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-03-26
84,11
88,54
2,17
2,65
0,77
-22,51
-25,96
-25,06
-26,30
-27,15
-29,30
x
2020-03-26
95,04
100,04
2,63
2,85
0,88
-22,82
-24,77
-22,97
-22,79
-25,46
-24,28
x
2020-03-26
94,93
99,93
0,89
0,95
-1,25
-23,76
-23,81
-20,05
-25,60
-28,22
-28,42
x
2020-03-26
89,42
92,66
1,20
1,37
6,36
-13,07
-17,83
-16,60
-21,40
-25,89
-23,55
x
2020-03-26
84,86
89,33
1,47
1,76
10,39
-11,53
-16,39
-9,86
-10,64
-17,62
-17,12
x
2020-03-26
100,86
105,06
1,31
1,32
6,15
-14,04
-12,07
-8,72
-6,12
-12,31
-7,80
x
2020-03-26
163,65
172,26
4,34
2,72
11,28
-15,86
-10,13
-3,09
5,40
-2,25
12,64
x
2020-03-26
132,02
134,71
0,00
0,01
-0,29
-2,09
-1,68
-1,38
-0,48
0,79
2,29
x
2020-03-26
127,78
127,78
-0,05
-0,04
0,09
-0,07
0,22
0,50
1,44
2,78
5,56
x
2020-03-26
144,52
147,47
0,20
0,15
1,19
0,69
1,61
1,48
3,92
6,54
10,47
x
AXA Subfundusz Akcji
2020-03-26
84,11
2,65 %
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2020-03-26
95,04
2,85 %
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2020-03-26
94,93
0,95 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2020-03-26
89,42
1,37 %
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2020-03-26
84,86
1,76 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2020-03-26
100,86
1,32 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2020-03-26
163,65
2,72 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2020-03-26
132,02
0,01 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2020-03-26
127,78
-0,04 %
AXA Subfundusz Obligacji
2020-03-26
144,52
0,15 %
Kategoria D
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-03-26
85,78
-
2,22
2,66
0,79
-22,44
-25,76
-24,58
-25,30
-
-
x
2020-03-26
97,33
-
2,69
2,84
0,89
-22,77
-24,57
-22,50
-21,70
-
-
x
2020-03-26
96,34
-
0,91
0,94
-1,24
-23,71
-23,61
-19,54
-24,61
-
-
x
2020-03-26
91,53
-
1,24
1,37
6,41
-12,97
-17,50
-15,90
-20,01
-
-
x
2020-03-26
85,19
-
1,48
1,77
10,39
-11,54
-16,40
-9,97
-10,66
-
-17,26
x
2020-03-26
103,97
-
1,35
1,32
6,17
-13,95
-11,76
-8,00
-4,19
-
-
x
2020-03-26
166,87
-
4,43
2,73
11,31
-15,79
-9,88
-2,48
6,87
-
-
x
2020-03-26
132,72
-
0,01
0,00
-0,29
-2,06
-1,59
-1,18
-0,09
-
2,38
x
2020-03-26
128,31
-
-0,05
-0,04
0,10
-0,04
0,30
0,66
1,75
-
5,73
x
2020-03-26
145,51
-
0,21
0,14
1,20
0,73
1,74
1,73
4,44
-
-
x

 

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.

Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 3,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 1,26 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 1,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

 

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.

AXA Subfundusz Akcji
2020-03-26
85,78
2,66 %
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich
2020-03-26
97,33
2,84 %
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2020-03-26
96,34
0,94 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2020-03-26
91,53
1,37 %
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2020-03-26
85,19
1,77 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2020-03-26
103,97
1,32 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2020-03-26
166,87
2,73 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2020-03-26
132,72
0,00 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2020-03-26
128,31
-0,04 %
AXA Subfundusz Obligacji
2020-03-26
145,51
0,14 %
Kategoria E
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-03-26
87,67
-
2,27
2,66
0,79
-22,43
-25,73
-24,55
-25,19
-24,57
-
x
2020-03-26
99,14
-
2,74
2,84
0,90
-22,76
-24,55
-22,44
-21,63
-22,82
-
x
2020-03-26
98,98
-
0,93
0,95
-1,23
-23,70
-23,59
-19,50
-24,49
-25,69
-
x
2020-03-26
93,55
-
1,26
1,38
6,40
-12,97
-17,48
-15,86
-19,91
-23,00
-
x
2020-03-26
84,86
-
1,47
1,76
10,39
-11,53
-16,39
-9,86
-10,64
-
-
x
2020-03-26
105,77
-
1,38
1,32
6,17
-13,95
-11,74
-7,95
-4,43
-8,76
-
x
2020-03-26
170,72
-
4,53
2,73
11,31
-15,78
-9,86
-2,43
6,97
1,20
-
x
2020-03-26
133,62
-
0,01
0,00
-0,28
-2,05
-1,56
-1,14
0,01
1,80
-
x
2020-03-26
128,69
-
-0,05
-0,04
0,10
-0,04
0,30
0,66
1,76
3,41
-
x
2020-03-26
146,56
-
0,21
0,14
1,20
0,74
1,76
1,78
4,54
7,82
-
x
AXA Subfundusz Akcji
2020-03-26
87,67
2,66 %
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich
2020-03-26
99,14
2,84 %
AXA Subfundusz Akcji MiŚS
2020-03-26
98,98
0,95 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2020-03-26
93,55
1,38 %
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2020-03-26
84,86
1,76 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2020-03-26
105,77
1,32 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2020-03-26
170,72
2,73 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2020-03-26
133,62
0,00 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2020-03-26
128,69
-0,04 %
AXA Subfundusz Obligacji
2020-03-26
146,56
0,14 %
Kategoria F
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-03-26
93,41
-
2,42
2,66
0,80
-22,40
-25,62
-24,32
-24,74
-23,66
-23,87
x
2020-03-26
105,56
-
2,92
2,84
0,91
-22,72
-24,44
-22,22
-21,17
-21,90
-18,48
x
2020-03-26
105,40
-
0,99
0,96
-1,22
-23,66
-23,47
-19,26
-24,04
-24,80
-22,94
x
2020-03-26
98,92
-
1,34
1,36
6,40
-12,94
-17,38
-15,65
-19,51
-22,23
-17,78
x
2020-03-26
88,55
-
1,54
1,77
10,41
-11,49
-16,26
-9,59
-10,10
-16,62
-15,61
x
2020-03-26
112,88
-
1,47
1,32
6,18
-13,90
-11,61
-7,68
-3,85
-7,66
-0,09
x
2020-03-26
182,16
-
4,84
2,72
11,32
-15,74
-9,72
-2,14
7,62
2,42
21,28
x
2020-03-26
137,08
-
0,01
0,01
-0,28
-2,02
-1,47
-0,94
0,41
2,60
5,07
x
2020-03-26
130,52
-
-0,05
-0,04
0,10
-0,02
0,35
0,76
1,96
3,83
7,17
x
2020-03-26
150,01
-
0,21
0,14
1,21
0,77
1,84
1,94
4,86
8,47
13,50
x
AXA Subfundusz Akcji
2020-03-26
93,41
2,66 %
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2020-03-26
105,56
2,84 %
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2020-03-26
105,40
0,96 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2020-03-26
98,92
1,36 %
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2020-03-26
88,55
1,77 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2020-03-26
112,88
1,32 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2020-03-26
182,16
2,72 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2020-03-26
137,08
0,01 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2020-03-26
130,52
-0,04 %
AXA Subfundusz Obligacji
2020-03-26
150,01
0,14 %
Kategoria Z
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-03-26
84,11
-
2,17
2,65
0,77
-22,51
-25,96
-25,06
-26,30
-27,15
-29,30
x
2020-03-26
89,42
-
1,20
1,37
6,36
-13,07
-17,83
-16,60
-21,40
-25,89
-23,55
x
2020-03-26
163,65
-
4,34
2,72
11,28
-15,86
-10,13
-3,09
5,40
-2,25
12,64
x
2020-03-26
132,02
-
0,00
0,01
-0,29
-2,09
-1,68
-1,38
-0,48
0,79
2,29
x
2020-03-26
127,78
-
-0,05
-0,04
0,09
-0,07
0,22
0,50
1,44
2,78
5,56
x
2020-03-26
144,52
-
0,20
0,15
1,19
0,69
1,61
1,48
3,92
6,54
10,47
x
AXA Subfundusz Akcji
2020-03-26
84,11
2,65 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2020-03-26
89,42
1,37 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2020-03-26
163,65
2,72 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2020-03-26
132,02
0,01 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2020-03-26
127,78
-0,04 %
AXA Subfundusz Obligacji
2020-03-26
144,52
0,15 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?