ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek
o wypłatę świadczenia (dot. ubezpieczeń grupowych).

Sprawdź status

Kategorie

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Rozwiń wszystkie

Fundusze FIO
Kategoria A
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-05-16
92,98
97,87
0,59
0,64
1,00
-6,09
-1,59
2,04
-10,18
-13,43
-1,07
x
2019-05-16
108,26
112,77
0,26
0,24
0,76
-0,51
1,06
1,41
-7,10
-4,04
10,49
x
2019-05-16
108,62
114,34
0,27
0,24
-0,35
-6,83
-3,96
3,18
-8,54
-11,38
12,99
x
2019-05-16
111,35
115,39
0,44
0,40
0,64
-2,73
-3,91
-2,99
-10,58
-6,66
0,21
x
2019-05-16
117,78
123,98
0,10
0,08
-0,62
-6,55
-3,24
4,35
-11,32
-9,49
17,10
x
2019-05-16
126,20
126,20
-0,03
-0,02
0,01
0,03
0,17
0,94
1,37
3,87
5,49
x
2019-05-16
121,26
127,64
-0,37
-0,30
-0,83
-6,19
-2,48
2,74
-13,37
-9,48
17,30
x
2019-05-16
133,04
135,76
-0,02
-0,02
-0,01
0,19
0,46
1,07
1,52
2,62
5,15
x
2019-05-16
138,96
141,80
-0,19
-0,14
0,09
-0,13
-0,20
1,98
2,64
5,39
5,26
x
2019-05-16
162,75
171,32
1,71
1,07
2,25
1,21
3,81
9,88
-8,82
3,36
37,31
x
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2019-05-16
92,98
0,64 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2019-05-16
108,26
0,24 %
AXA Subfundusz Akcji
2019-05-16
108,62
0,24 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2019-05-16
111,35
0,40 %
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2019-05-16
117,78
0,08 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2019-05-16
126,20
-0,02 %
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2019-05-16
121,26
-0,30 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2019-05-16
133,04
-0,02 %
AXA Subfundusz Obligacji
2019-05-16
138,96
-0,14 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2019-05-16
162,75
1,07 %
Kategoria D
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-05-16
164,00
-
1,73
1,07
2,28
1,33
4,21
-
-
-
-
x
2019-05-16
93,63
-
0,60
0,64
1,03
-5,94
-1,23
-
-
-13,47
-1,62
x
2019-05-16
133,30
-
-0,02
-0,02
0,01
0,23
0,56
-
-
2,37
-
x
2019-05-16
119,20
-
0,11
0,09
-0,58
-6,43
-2,78
-
-
-
-
x
2019-05-16
139,31
-
-0,19
-0,14
0,11
-0,09
-0,08
-
-
-
-
x
2019-05-16
126,39
-
-0,03
-0,02
0,01
0,06
0,24
-
-
4,15
-
x
2019-05-16
109,47
-
0,27
0,25
-0,33
-6,74
-3,79
-
-
-
-
x
2019-05-16
109,80
-
0,25
0,23
0,77
-0,27
1,94
-
-
-
-
x
2019-05-16
112,27
-
0,45
0,39
0,67
-2,59
-3,50
-
-
-
-
x
2019-05-16
121,63
-
-0,36
-0,30
-0,79
-6,07
-2,33
-
-
-
-
x

 

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.

Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 3,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 1,26 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 1,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

 

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.

AXA Subfundusz Selective Equity
2019-05-16
164,00
1,07 %
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2019-05-16
93,63
0,64 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2019-05-16
133,30
-0,02 %
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich
2019-05-16
119,20
0,09 %
AXA Subfundusz Obligacji
2019-05-16
139,31
-0,14 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2019-05-16
126,39
-0,02 %
AXA Subfundusz Akcji
2019-05-16
109,47
0,25 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2019-05-16
109,80
0,23 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2019-05-16
112,27
0,39 %
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2019-05-16
121,63
-0,30 %
Kategoria E
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-05-16
92,98
-
0,59
0,64
1,00
-6,09
-1,59
2,04
-10,18
-
-
x
2019-05-16
121,33
-
0,11
0,09
-0,57
-6,42
-2,86
5,26
-9,60
-
-
x
2019-05-16
111,80
-
0,28
0,25
-0,31
-6,70
-3,58
4,08
-6,76
-
-
x
2019-05-16
111,81
-
0,28
0,25
0,80
-0,36
1,53
2,41
-5,11
-
-
x
2019-05-16
114,64
-
0,46
0,40
0,68
-2,58
-3,44
-2,05
-8,81
-
-
x
2019-05-16
140,20
-
-0,19
-0,14
0,11
-0,08
-0,06
2,29
3,26
-
-
x
2019-05-16
126,76
-
-0,03
-0,02
0,01
0,06
0,24
1,08
1,68
-
-
x
2019-05-16
167,64
-
1,77
1,07
2,28
1,34
4,22
10,81
-7,06
-
-
x
2019-05-16
134,08
-
-0,02
-0,01
0,01
0,23
0,59
1,32
2,03
-
-
x
2019-05-16
124,86
-
-0,37
-0,30
-0,79
-6,06
-2,09
3,62
-11,68
-
-
x
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2019-05-16
92,98
0,64 %
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich
2019-05-16
121,33
0,09 %
AXA Subfundusz Akcji
2019-05-16
111,80
0,25 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2019-05-16
111,81
0,25 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2019-05-16
114,64
0,40 %
AXA Subfundusz Obligacji
2019-05-16
140,20
-0,14 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2019-05-16
126,76
-0,02 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2019-05-16
167,64
1,07 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2019-05-16
134,08
-0,01 %
AXA Subfundusz Akcji MiŚS
2019-05-16
124,86
-0,30 %
Kategoria F
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-05-16
96,52
-
0,62
0,65
1,00
-6,05
-1,45
2,34
-9,65
-12,39
1,87
x
2019-05-16
132,27
-
-0,39
-0,29
-0,77
-6,02
-1,95
3,93
-11,16
-4,64
26,93
x
2019-05-16
137,08
-
-0,02
-0,01
0,01
0,26
0,68
1,53
2,42
4,47
8,01
x
2019-05-16
128,34
-
-0,03
-0,02
0,01
0,07
0,28
1,18
1,88
4,91
7,08
x
2019-05-16
143,12
-
-0,20
-0,14
0,10
-0,06
0,01
2,43
3,56
7,30
8,14
x
2019-05-16
120,71
-
0,48
0,40
0,69
-2,54
-3,32
-1,80
-8,36
-1,99
7,84
x
2019-05-16
118,71
-
0,30
0,25
0,82
-0,30
1,69
2,72
-4,54
1,45
20,18
x
2019-05-16
118,50
-
0,30
0,25
-0,30
-6,66
-3,44
4,39
-6,21
-6,63
22,29
x
2019-05-16
128,52
-
0,12
0,09
-0,57
-6,37
-2,72
5,56
-9,06
-4,64
26,76
x
2019-05-16
177,96
-
1,89
1,07
2,29
1,38
4,38
11,15
-6,50
8,89
48,60
x
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2019-05-16
96,52
0,65 %
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2019-05-16
132,27
-0,29 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2019-05-16
137,08
-0,01 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2019-05-16
128,34
-0,02 %
AXA Subfundusz Obligacji
2019-05-16
143,12
-0,14 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2019-05-16
120,71
0,40 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2019-05-16
118,71
0,25 %
AXA Subfundusz Akcji
2019-05-16
118,50
0,25 %
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2019-05-16
128,52
0,09 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2019-05-16
177,96
1,07 %
Kategoria Z
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-05-16
162,75
-
1,71
1,07
2,25
1,21
3,81
9,88
-8,82
3,36
37,31
x
2019-05-16
111,35
-
0,44
0,40
0,64
-2,73
-3,91
-2,99
-10,58
-6,66
0,21
x
2019-05-16
138,96
-
-0,19
-0,14
0,09
-0,13
-0,20
1,98
2,64
5,39
5,26
x
2019-05-16
126,20
-
-0,03
-0,02
0,01
0,03
0,17
0,94
1,37
3,87
5,49
x
2019-05-16
133,04
-
-0,02
-0,02
-0,01
0,19
0,46
1,07
1,52
2,62
5,15
x
2019-05-16
108,62
-
0,27
0,24
-0,35
-6,83
-3,96
3,18
-8,54
-11,38
12,99
x
AXA Subfundusz Selective Equity
2019-05-16
162,75
1,07 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2019-05-16
111,35
0,40 %
AXA Subfundusz Obligacji
2019-05-16
138,96
-0,14 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2019-05-16
126,20
-0,02 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2019-05-16
133,04
-0,02 %
AXA Subfundusz Akcji
2019-05-16
108,62
0,24 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?