Zespół inwestycyjny

Zespół inwestycyjny

Paweł Mizerski
Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami / Wiceprezes Zarządu / Główny Ekonomista Grupy AXA

Paweł Mizerski pracuje w AXA TFI od 2006 roku i od tego czasu związany jest też z rynkiem kapitałowym. Zanim objął funkcję Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami i Wiceprezesa Zarządu był zarządzającym funduszami dłużnymi. Obecnie odpowiada za wyniki wszystkich funduszy inwestycyjnych AXA TFI. Niezmiennie pełni też rolę Głównego Ekonomisty Grupy AXA w Polsce. Paweł Mizerski jest laureatem wielu konkursów i plebiscytów, w tym dla najlepszego ekonomisty w Polsce organizowanego przez NBP. W 2013 roku został nagrodzony Alfą przyznawaną przez Analizy Online, a AXA Obligacji, którym zarządza, zdobył tytuł najlepszego funduszu polskich papierów skarbowych pod względem efektywności, czyli relacji zysku do ryzyka. Ma licencję doradcy inwestycyjnego nr 305. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunku Finanse i Bankowość.

 

 

Sebastian Liński
CIIA, PRM, Doradca inwestycyjny / Zarządzający funduszami akcji

Posiada certyfikat Analityka Statystycznego SAS oraz zdane wszystkie etapy egzaminów w ramach programu CAIA. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, gdzie specjalizował się w Ekonometrii. Członek Związku Maklerów i Doradców, wykładowca na kursach na doradcę inwestycyjnego oraz CFA. Przed podjęciem pracy w AXA TFI pracował jako konsultant w międzynarodowej firmie zajmującej się doradztwem strategicznym. Obecnie odpowiedzialny za zarządzanie funduszami akcyjnymi, analizę fundamentalną spółek giełdowych oraz zarządzanie portfelami inwestycyjnymi w ramach strategii „Fund of Funds”.

 

 

Grzegorz Parosa, CFA
Doradca Inwestycyjny, Makler papierów wartościowych / Zarządzający funduszami akcji

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunku Finanse i Rachunkowość oraz Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, kierunku Elektronika i Informatyka. Jego prace dyplomowe dotyczyły mechanizmów kształtowania stóp procentowych w okresach kryzysów i były promowane przez prof. Leszka Balcerowicza. Obecnie pisze pracę doktorską dotyczącą restrukturyzacji przedsiębiorstw w otoczeniu ultra niskich stóp procentowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych OPERA, zespole fuzji i przejęć Ernst&Young oraz Domu Maklerskim TMS Brokers. W AXA TFI jest obecnie odpowiedzialny za zarządzanie funduszami akcyjnymi oraz analizę spółek giełdowych w Polsce oraz na rynkach zagranicznych.

 

 

Karol Paczuski
Doradca Inwestycyjny, Makler papierów wartościowych / Zarządzający funduszami dłużnymi

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył kierunek Finanse i Rachunkowość ze specjalizacją Międzynarodowe Rynki Finansowe. Obronił pracę magisterską, której tematyka dotyczyła wykorzystania przez przedsiębiorstwa instrumentów pochodnych w celu zabezpieczania ryzyka finansowego; promotorem był prof. Andrzej Sławiński. Posiada licencję Maklera papierów wartościowych nr 2650 oraz Doradcy Inwestycyjnego nr 475. Karol zaliczył pierwszy etap egzaminów w ramach programu CFA. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Domu Maklerskim BZ WBK oraz na stanowisku maklera papierów wartościowych w Domu Maklerskim NWAI. W AXA TFI jest odpowiedzialny za zarządzanie częścią korporacyjną na funduszach dłużnych.

 

 

Andrzej Nowak

Doradca Inwestycyjny, Makler papierów wartościowych / Zarządzający funduszami akcji

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Informatyka i Ekonometria. Posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 2041 oraz doradcy inwestycyjnego nr 347. Karierę zawodową rozpoczął w 2008 roku w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych Idea. W latach 2009-2010 pracował na stanowisku maklera w Biurze Maklerskim Banku DnB Nord. Od 2010 roku związany z Domem Maklerskim EFIX, gdzie pracował na stanowisku analityka, a od 2011 zarządzającego aktywami. Zarządzane przez niego portfele były kilkukrotnie wyróżniane w rankingach usług asset management Gazety Giełdy Parkiet. Z AXA TFI związany jest od 2016 roku. Jest odpowiedzialny za zarządzanie funduszami akcyjnymi oraz analizę spółek giełdowych.

 

 

Rafał Grzeszyk
Makler papierów wartościowych / Analityk rynku akcji

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył kierunek Finanse i Rachunkowość na Wydziale Nauk Ekonomicznych oraz Prawo na Wydziale Prawa i Administracji. Obronił pracę licencjacką, której tematyka dotyczyła finansów behawioralnych. Posiada licencję Maklera Papierów Wartościowych nr 2910. Rafał zaliczył również 3 etapy egzaminów w ramach programu CFA. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Domu Maklerskim Ipopema Securities. W AXA TFI jest odpowiedzialny za analizę rynku akcji oraz selekcję spółek.

 

 

Jak oceniasz
serwis axa.pl?