ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek
o wypłatę świadczenia (dot. ubezpieczeń grupowych).

Sprawdź status

Kategorie SFIO

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Rozwiń wszystkie

Fundusze SFIO
Kategoria A
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2018-12-11
94,60
98,03
0,54
0,57
-4,99
-6,89
-11,25
-6,83
-5,31
-
-
x
2018-12-11
86,85
88,62
-1,20
-1,36
-6,00
-8,72
-12,97
-15,49
-13,07
-
-
x
2018-12-11
98,30
101,87
-0,09
-0,09
0,05
0,12
-0,79
-0,29
-1,64
-
-
x
2018-12-11
94,47
98,41
0,09
0,10
-0,56
-1,30
-3,68
-5,33
-5,61
-
-
x
2018-12-11
88,98
93,66
0,16
0,18
-4,78
-6,05
-9,45
-9,96
-10,89
-
-
x
2018-12-11
96,69
98,66
-0,03
-0,03
-0,20
-0,81
-1,15
-1,19
-3,22
-
-
x
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2018-12-11
94,60
0,57 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2018-12-11
86,85
-1,36 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2018-12-11
98,30
-0,09 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2018-12-11
94,47
0,10 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2018-12-11
88,98
0,18 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2018-12-11
96,69
-0,03 %
Kategoria D
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
x

 

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.

Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 3,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 1,26 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 1,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

 

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.

AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
-
- %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
-
- %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
-
- %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
-
- %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
-
- %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
-
- %
Kategoria E
AXA Subfundusz Globalny Akcji
-
- %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
-
- %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
-
- %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
-
- %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
-
- %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
-
- %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?