ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek
o wypłatę świadczenia (dot. ubezpieczeń grupowych).

Sprawdź status

Kategorie

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Rozwiń wszystkie

Fundusze FIO
Kategoria A
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2018-12-11
116,37
122,49
-0,21
-0,18
-2,98
0,50
-3,33
-9,92
-9,87
6,83
16,69
x
2018-12-11
108,25
113,95
-0,43
-0,40
-3,50
0,18
-2,50
-6,90
-9,92
4,28
10,83
x
2018-12-11
105,58
109,98
0,63
0,59
-1,04
-2,19
-6,02
-10,08
-7,57
4,56
3,90
x
2018-12-11
112,33
116,40
0,47
0,42
-1,52
-3,65
-5,69
-9,42
-8,10
-1,22
0,43
x
2018-12-11
137,63
140,44
0,10
0,07
0,17
0,83
1,44
1,68
2,56
6,09
6,39
x
2018-12-11
125,45
125,45
0,05
0,03
0,06
0,20
0,46
0,71
1,69
4,30
6,01
x
2018-12-11
140,96
148,38
2,58
1,86
-4,35
-8,13
-16,25
-21,94
-17,10
8,38
15,54
x
2018-12-11
131,95
134,64
0,00
0,00
-0,01
0,18
0,24
0,57
0,93
2,86
5,44
x
2018-12-11
89,89
94,62
1,50
1,70
-4,17
0,31
-2,16
-11,78
-13,96
-7,78
-2,73
x
2018-12-11
120,83
127,19
-0,30
-0,25
-2,41
0,25
-1,32
-11,91
-9,96
2,59
18,07
x
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2018-12-11
116,37
-0,18 %
AXA Subfundusz Akcji
2018-12-11
108,25
-0,40 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2018-12-11
105,58
0,59 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2018-12-11
112,33
0,42 %
AXA Subfundusz Obligacji
2018-12-11
137,63
0,07 %
AXA Subfundusz Lokacyjny
2018-12-11
125,45
0,03 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2018-12-11
140,96
1,86 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2018-12-11
131,95
0,00 %
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2018-12-11
89,89
1,70 %
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2018-12-11
120,83
-0,25 %
Kategoria D
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2018-12-11
89,89
-
89,89
-
-
-
-
-
-13,98
-7,98
-
x
2018-12-11
131,95
-
131,95
-
-
-
-
-
-
2,73
-
x
2018-12-11
116,37
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
x
2018-12-11
137,63
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
x
2018-12-11
125,48
-
0,05
0,04
-
-
-
-
-
4,23
-
x
2018-12-11
108,25
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
x
2018-12-11
105,58
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
x
2018-12-11
112,33
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
x
2018-12-11
140,96
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
x
2018-12-11
120,83
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
x

 

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.

Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 3,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 1,26 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 1,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

 

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.

AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2018-12-11
89,89
- %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2018-12-11
131,95
- %
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich
2018-12-11
116,37
- %
AXA Subfundusz Obligacji
2018-12-11
137,63
- %
AXA Subfundusz Lokacyjny
2018-12-11
125,48
0,04 %
AXA Subfundusz Akcji
2018-12-11
108,25
- %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2018-12-11
105,58
- %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2018-12-11
112,33
- %
AXA Subfundusz Selective Equity
2018-12-11
140,96
- %
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2018-12-11
120,83
- %
Kategoria E
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2018-12-11
119,02
-
-0,21
-0,18
-2,94
0,69
-2,82
-8,97
-7,79
-
-
x
2018-12-11
110,62
-
-0,44
-0,39
-3,46
0,35
-1,99
-5,91
-8,01
-
-
x
2018-12-11
108,14
-
0,65
0,60
-1,00
-1,98
-5,48
-9,06
-5,46
-
-
x
2018-12-11
114,69
-
0,49
0,43
-1,49
-3,48
-5,23
-8,53
-6,29
-
-
x
2018-12-11
138,50
-
0,10
0,07
0,19
0,88
1,59
1,99
3,17
-
-
x
2018-12-11
125,85
-
0,05
0,04
0,07
0,23
0,54
0,87
2,00
-
-
x
2018-12-11
144,17
-
2,65
1,87
-4,31
-7,96
-15,81
-21,11
-15,34
-
-
x
2018-12-11
132,70
-
0,01
0,01
0,01
0,23
0,38
0,83
1,44
-
-
x
2018-12-11
123,53
-
-0,30
-0,23
-2,36
0,43
-0,80
-10,97
-8,05
-
-
x
2018-12-11
89,89
-
1,50
1,70
-4,17
0,31
-2,16
-11,78
-
-
-
x
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich
2018-12-11
119,02
-0,18 %
AXA Subfundusz Akcji
2018-12-11
110,62
-0,39 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2018-12-11
108,14
0,60 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2018-12-11
114,69
0,43 %
AXA Subfundusz Obligacji
2018-12-11
138,50
0,07 %
AXA Subfundusz Lokacyjny
2018-12-11
125,85
0,04 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2018-12-11
144,17
1,87 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2018-12-11
132,70
0,01 %
AXA Subfundusz Akcji MiŚS
2018-12-11
123,53
-0,23 %
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2018-12-11
89,89
1,70 %
Kategoria F
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2018-12-11
125,75
-
-0,22
-0,17
-2,94
0,74
-2,68
-8,70
-7,41
12,76
-
x
2018-12-11
116,95
-
-0,46
-0,39
-3,46
0,41
-1,85
-5,63
-7,46
10,07
-
x
2018-12-11
114,52
-
0,69
0,61
-0,99
-1,94
-5,34
-8,79
-4,90
10,71
-
x
2018-12-11
120,51
-
0,51
0,43
-1,46
-3,44
-5,11
-8,29
-5,81
3,75
-
x
2018-12-11
141,22
-
0,11
0,08
0,20
0,91
1,67
2,15
3,49
8,02
-
x
2018-12-11
127,31
-
0,05
0,04
0,07
0,24
0,59
0,97
2,21
5,35
-
x
2018-12-11
152,65
-
2,80
1,87
-4,30
-7,91
-15,69
-20,87
-14,83
14,41
-
x
2018-12-11
135,44
-
0,01
0,01
0,01
0,27
0,47
1,02
1,83
4,72
-
x
2018-12-11
93,07
-
1,56
1,69
-4,17
0,36
-2,02
-11,52
-13,46
-6,67
-
x
2018-12-11
130,53
-
-0,31
-0,24
-2,36
0,48
-0,66
-10,71
-7,50
8,29
-
x
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2018-12-11
125,75
-0,17 %
AXA Subfundusz Akcji
2018-12-11
116,95
-0,39 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2018-12-11
114,52
0,61 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2018-12-11
120,51
0,43 %
AXA Subfundusz Obligacji
2018-12-11
141,22
0,08 %
AXA Subfundusz Lokacyjny
2018-12-11
127,31
0,04 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2018-12-11
152,65
1,87 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2018-12-11
135,44
0,01 %
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2018-12-11
93,07
1,69 %
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2018-12-11
130,53
-0,24 %
Kategoria Z
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2018-12-11
108,25
-
-0,43
-0,40
-3,50
0,18
-2,50
-6,90
-9,92
4,28
10,83
x
2018-12-11
131,95
-
0,00
0,00
-0,01
0,18
0,24
0,57
0,93
2,86
5,44
x
2018-12-11
140,96
-
2,58
1,86
-4,35
-8,13
-16,25
-21,94
-17,10
8,38
15,54
x
2018-12-11
125,45
-
0,05
0,03
0,06
0,20
0,46
0,71
1,69
4,30
6,01
x
2018-12-11
137,63
-
0,10
0,07
0,17
0,83
1,44
1,68
2,56
6,09
6,39
x
2018-12-11
112,33
-
0,47
0,42
-1,52
-3,65
-5,69
-9,42
-8,10
-1,22
0,43
x
AXA Subfundusz Akcji
2018-12-11
108,25
-0,40 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2018-12-11
131,95
0,00 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2018-12-11
140,96
1,86 %
AXA Subfundusz Lokacyjny
2018-12-11
125,45
0,03 %
AXA Subfundusz Obligacji
2018-12-11
137,63
0,07 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2018-12-11
112,33
0,42 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?