ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek
o wypłatę świadczenia (dot. ubezpieczeń grupowych).

Sprawdź status

Dokumenty AXA IKE

Większość zleceń zrobisz online, logując się na swoje konto IKE:

- nabycie i zamianę/konwersję jednostek uczestnictwa w IKE

- ustanowienie, zmianę lub odwołanie Uposażonych

- zmianę danych osobowych

- wypłatę z IKE lub wypłatę transferową na rzecz Oszczędzającego

- wypowiedzenie umowy i zwrotu z IKE

Regulaminy AXA IKE

Formularze obsługowe AXA IKE

Formularz zmiany sposobu wypłaty

pobierz plik PDF (56 KB)

Formularz blokady jednostek uczestnictwa w IKE

pobierz plik PDF (59 KB)

Formularz ustanowienia, zmiany lub odwołania osób uprawnionych w IKE

pobierz plik PDF (79 KB)

Formularz zlecenia przyjęcia wypłaty transferowej z PPE

pobierz plik PDF (81 KB)

Formularz wypłaty z IKE na rzecz Oszczędzającego

pobierz plik PDF (77 KB)
Jak oceniasz
serwis axa.pl?