Dokumenty AXA IKE

Większość zleceń zrobisz online, logując się na swoje konto IKE:

- nabycie i zamianę/konwersję jednostek uczestnictwa w IKE

- ustanowienie, zmianę lub odwołanie Uposażonych

- zmianę danych osobowych

- wypłatę z IKE lub wypłatę transferową na rzecz Oszczędzającego

- wypowiedzenie umowy i zwrotu z IKE

Regulaminy AXA IKE

Regulamin promocji 200 za 2000 II edycja

pobierz plik PDF (45 KB)

Regulamin promocji 200 za 2000 I edycja

pobierz plik PDF (45 KB)

Formularze obsługowe AXA IKE

Formularz zmiany sposobu wypłaty

pobierz plik PDF (55 KB)

Formularz blokady jednostek uczestnictwa w IKE

pobierz plik PDF (54 KB)

Formularz ustanowienia, zmiany lub odwołania osób uprawnionych w IKE

pobierz plik PDF (72 KB)

Formularz zlecenia przyjęcia wypłaty transferowej z PPE

pobierz plik PDF (75 KB)

Formularz wypłaty z IKE na rzecz Oszczędzającego

pobierz plik PDF (72 KB)
Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online