ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek o wypłatę szkody
(dot. ubezpieczeń komunikacyjnych) lub świadczenia
(dot. ubezpieczeń: Trafna Decyzja, Optymalny Wybór,
NNW – Bezpieczny.pl, Ochrona z Plusem – wszystkie pakiety).

Sprawdź status

Dokumenty AXA IKE

Większość zleceń zrobisz online, logując się na swoje konto IKE:

- nabycie i zamianę/konwersję jednostek uczestnictwa w IKE

- ustanowienie, zmianę lub odwołanie Uposażonych

- zmianę danych osobowych

- wypłatę z IKE lub wypłatę transferową na rzecz Oszczędzającego

- wypowiedzenie umowy i zwrotu z IKE

Regulaminy AXA IKE

Regulamin promocji 200 za 2000 II edycja

pobierz plik PDF (45 KB)

Regulamin promocji 200 za 2000 I edycja

pobierz plik PDF (45 KB)

Formularze obsługowe AXA IKE

Formularz zmiany sposobu wypłaty

pobierz plik PDF (56 KB)

Formularz blokady jednostek uczestnictwa w IKE

pobierz plik PDF (59 KB)

Formularz ustanowienia, zmiany lub odwołania osób uprawnionych w IKE

pobierz plik PDF (79 KB)

Formularz zlecenia przyjęcia wypłaty transferowej z PPE

pobierz plik PDF (81 KB)

Formularz wypłaty z IKE na rzecz Oszczędzającego

pobierz plik PDF (76 KB)
Jak oceniasz
serwis axa.pl?